Krajská nemocnice T. Bati
Budova 25 – Hemodialyzační oddělení

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 25 – Hemodialyzační oddělení
Adresa: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
IČ: 27661989
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
leden – červen 2021

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Budova 25 – Hemodialyzační oddělení

na pozemku parc. č. 705/1 v katastrálním území Příluky u Zlína (585068).

Předložená dokumentace řeší rozšíření Hemodialyzačního oddělení ve 2.NP budovy 25 v areálu Krajské
nemocnice T, Bati, a. s.. Budova 25 slouží pro potřeby Interní kliniky IPVZ. Je rozdělena na část „A“ (7
nadzemních a 1 podzemní podlaží), na část B (2 nadzemní a 1 podzemní podlaží) a část „C“
(rekonstrukcí nedotčené prostory). Rozšíření hemodialyzačního oddělení se nachází v část „B“ a
v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením dokumentace řeší i vybudování nového venkovního
schodiště v této části „B.
V návaznosti na rozšíření hemodialyzačního oddělení dojde také k přemístění 3 stávajících vyšetřoven
v rámci 2.NP z části „B“ do části „A“. Dalším požadavkem investora jsou stavební úpravy vstupního
prostoru 2.NP v části „A“.

Položkový rozpočet

Soupis prací ZTI

  Vnitřní kanalizace A

  1 - Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - 10 m

  2 - Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - 13 m

  3 - Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm - 7 m

  4 - Potrubí odhlučněné+ ležaté zavěšené D 75 x 2,6mm - 2,5 m

  5 - Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm - 2 m

  6 - Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 110 - 1 kus

  7 - Vpusť podlahová, suchá i vodní zápach.uzávěr., nízká, mřížka nerez, SPRCHA - 1 kus

  8 - Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - 4 kus

  9 - Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 - 10 kus

  10 - Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 - 1 kus

  11 - Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 - 2 kus

  12 - Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75 - 3 kus

  13 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 - 85 m

  14 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m - 0,02393 t

  15 - Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm - 5 m

  16 - Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 - 6 kus

  17 - Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m - 0,0291 t

  Vnitřní kanalizace B

  19 - Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - 30 m

  20 - Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - 18 m

  21 - Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm - 3 m

  22 - Potrubí odhlučněné+ ležaté zavěšené D 75 x 2,6mm - 4 m

  23 - Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm - 7 m

  24 - Potrubí nerez připojovací hrdlové D 75 x 1,9 mm - 21 m

  25 - Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - 7 kus

  26 - Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 - 15 kus

  27 - Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 - 4 kus

  28 - Potrubí odhlučněné, zavěšené D 110 x 3,6 mm - 3 m

  29 - Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 110 - 4 kus

  30 - Kus čisticí HTRE D 50 mm PP - 1 kus

  31 - Vpusť podlahová, suchá i vodní zápach.uzávěr., nízká, mřížka nerez, - 1 kus

  32 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m - 0,0931 t

  33 - Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 - 2 kus

  34 - Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75 - 3 kus

  35 - Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 - 3 kus

  36 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 - 85 m

  37 - Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm - 32 m

  38 - Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm - 8 m

  39 - Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 - 8 kus

  40 - Demontáž vpusti DN 70 - 1 kus

  41 - Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m - 0,1354 t

  Vnitřní vodovod A

  43 - Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. - 13 m

  44 - Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. - 25 m

  45 - Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. - 8 m

  46 - Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. - 8 m

  47 - Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm - 37 m

  48 - Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm - 16 m

  49 - Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 20 - 6 kus

  50 - Kohout kulový,vod. vnitřní-vnitřní z. DN 15 - 6 kus

  51 - Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 - 53 m

  52 - Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 - 28 kus

  53 - Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě - 3 kus

  54 - Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 - 53 m

  55 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m - 0,23875 t

  56 - Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 - 5 m

  57 - Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m - 0,0014 t

  Vnitřní vodovod B

  59 - Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. - 141 m

  - 1pp cirkulace:23 - 23
  - 2np teplá:14+5+4+7+4 - 34
  - 2np studená:12+5+4+7+4 - 32
  - 2np cirkulace:52 - 52

  64 - Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. - 67 m

  - 2np teplá:5+5+2+1+1+4+2+2+7+2 - 31
  - 2np studená:5+5+2+1+1+4+2+2+7+2+3+2 - 36

  67 - Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. - 88 m

  - 1pp teplá:23 - 23
  - 1pp studená:23 - 23
  - 2np teplá:7+14 - 21
  - 2np studená:7+14 - 21

  72 - Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. - 46 m

  - 2np teplá:23 - 23
  - 2np studená:23 - 23

  75 - Kohout vod.kul.se zpět.kl. DN 20 - 1 kus

  76 - Kohout vod.kul,vnitř.-vnější z. DN 20 - 1 kus

  77 - Kohout vod.kul.se zpět.kl. DN 32 - 2 kus

  78 - Ventil vod.pojistný pružinový , G 1 - 1 kus

  79 - Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20 - 1 kus

  80 - Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 20 - 16 kus

  - 2np vodovod:12 - 12
  - 2np permeat:4 - 4

  83 - Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 15 - 8 kus

  84 - Kohout vod.kul.vyp. DN 15 - 6 kus

  85 - Vodoměr domovní, DN 25/6,3 MID SV 1 L/i l160 - 1 kus

  86 - Nádoba expanzní membránová pro pitnou vodu 25l - 1 kus

  87 - Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8", se zpětnou klapkou - 5 kus

  88 - Čerpadlo cirkulační 25/6 PN 10 - 1 kus

  89 - Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 - 530 m

  90 - Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 - 530 m

  91 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m - 1,829 t

  92 - Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 - 150 m

  93 - Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 - 20 m

  94 - Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm - 25 m

  95 - Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm - 12 m

  96 - Potrubí vícevrst.vod.permeát, D 25x3,5 mm, Rautitan PE-Xa - 188 m

  97 - Instalační lišta na zeď 250/150 PVC - 46 m

  98 - Montáž .lišty 250/150 - 46 m

  99 - Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 - 50 kus

  Zařizovací předměty A

  101 - Klozet závěsný + sedátko, bílý - 1 soubor

  102 - Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé - 2 soubor

  103 - Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé - 1 soubor

  104 - baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie - 10 kus

  105 - Sifon pro odkapávání kondenzátu DN 32 svislý, 100/100/60 - 4 KS

  106 - Odtoková souprava s ventilem D 40 mm , DŘEZY A UMYVA - 10 kus

  107 - Montáž sprchových boxů - 1 soubor

  108 - Sprchová vanička akrylát, 90x90 +zástěna - 1 kus

  109 - ZU PRO SPRCH VANIČKU, odpad D 40/50 mm - 1 kus

  110 - Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím - 2 kus

  111 - Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m - 0,10646 t

  112 - Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě - 1 soubor

  113 - Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - 4 soubor

  114 - Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých - 6 kus

  115 - Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 - 6 soubor

  116 - Demontáž ocelové vany - 1 soubor

  117 - Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m - 0,1344 t

  Zařizovací předměty B

  119 - Klozet závěsný + sedátko, bílý - 1 soubor

  120 - Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý - 1 soubor

  121 - Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé - 3 soubor

  122 - Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé - 1 soubor

  123 - baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie - 10 kus

  124 - Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou - 2 soubor

  125 - Splachovací nádrž vysokopoložená s MTZ - 2 kus

  126 - Sifon pro odkapávání kondenzátu DN 32 svislý, 100/100/60 - 13 KS

  127 - Odtoková souprava s ventilem D 40 mm , DŘEZY A UMYVA - 8 kus

  128 - Dvířka z plastu, 150 x 150 mm - 1 kus

  129 - Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m - 0,15724 t

  130 - Demontáž klozetů splachovacích - 4 soubor

  131 - Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě - 1 soubor

  132 - Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - 7 soubor

  133 - Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých - 8 kus

  134 - Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 - 8 soubor

  135 - Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m - 0,242 t

  Instalační prefabrikáty A

  137 - Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC - 2 soubor

  138 - Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m - 0,026 t

  Instalační prefabrikáty B

  140 - Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC - 2 soubor

  141 - Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m - 0,026 t

  Izolace tepelné

  143 - Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm - 3 m

  144 - Protipožární výplň spár ve stěně tl. nad 150 mm - 2 m

  145 - Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá - 80 m2

  146 - Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 6 m

  147 - Pouzdro potrubní izolační 28/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 274 m

  - 2np voda:26+50+13 - 89
  - 2np permeat:154 - 154
  - 1pp permeat:12 - 12
  - 1pp voda:19 - 19

  152 - Pouzdro potrubní izolační 35/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 39 m

  153 - Pouzdro potrubní izolační 42/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 88 m

  Strojovny UT

  155 - Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l - 1 soubor

  156 - Ohřívač TUV zásobníkový 300l - 1 kus

  157 - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m - 0,11832 t

  Rozvod potrubí UT

  159 - Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 - 2 m

  160 - Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 - 10 m

  161 - Tlaková zkouška potrubí DN 32 - 12 m

  162 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m - 0,097 t

  163 - Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 - 10 m

  164 - Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m - 0,032 t

  Armatury UT

  166 - Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 25 - 1 kus

  167 - Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 - 2 kus

  168 - Hlavice termostatická s kapilárou standard 2 m - 1 kus

  169 - Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m - 0,0016 t

  Konstrukce zámečnické

  171 - Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS - 200 ks

  172 - Pevný bod d 40 mm, pozink - 16 kus


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Soupis prací ÚT

   Přípočty

   1 - Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška - 48 h

   Konstrukce zámečnické

   2 - Uložení potr -objímky d15 +závěsy - 50 ks

   Rozvod potrubí A

   3 - Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm - 60 m

   4 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m - 0,04584 t

   5 - Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 - 12 m

   6 - Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m - 0,0384 t

   7 - Tlaková zkouška potrubí DN 40 - 60 m

   Rozvod potrubí B

   8 - Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm - 15 m

   9 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m - 0,01164 t

   10 - Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 - 12 m

   11 - Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m - 0,0384 t

   12 - Tlaková zkouška potrubí DN 40 - 15 m

   Armatury A

   13 - Kohout kulový, mosaz DN 15 - 2 kus

   14 - Hlavice termostatická pro veř. prostory - 4 kus

   15 - Hlavice termostatická 4 - 2 kus

   16 - Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m - 0,00205 t

   17 - Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 - 5 kus

   18 - Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m - 0,00225 t

   Armatury B

   19 - Kohout kulový, mosaz DN 15 - 2 kus

   20 - Ventil automatický odvzdušňovací 1/2" - 2 kus

   21 - Hlavice termostatická 4 - 1 kus

   22 - Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m - 0,00078 t

   23 - Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 - 2 kus

   24 - Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m - 0,0009 t

   Otopná tělesa A

   25 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 200/1200 - 2 kus

   26 - Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 900/ 600 - 1 kus

   27 - Těleso trub. koupel Linear Comfort KLT 1500.600 - 2 kus

   28 - Odpojení a připojení těles po nátěru - 2 m2

   29 - Montáž těles otopných litinových článkových - 2 m2

   30 - Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m - 0,11592 t

   31 - Demontáž těles otopných litinových článkových - 12 m2

   32 - Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m - 0,2856 t

   33 - Vypuštění vody z otopných těles - 14 m2

   Otopná tělesa B

   34 - Těleso trub. koupel Linear Comfort KLT 1500.600 - 1 kus

   35 - Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m - 0,11592 t

   36 - Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen. - 2 kus

   37 - Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m - 0,2856 t

   38 - Vypuštění vody z otopných těles - 14 m2

   Nátěry A

   39 - Nátěr syntetický otopných těles dvojnásobný - 2 m2


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Soupis stavebních přípomoci pro silnoproudé rozvody

    část A_stavební přípomoci pro VYŠETŘOVNY

    1 - Zabezpečení pracoviště - 3 hod

    2 - Montáž - pomocné práce a konstrukce - 5 hod

    3 - Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi - 5 hod

    4 - Zkušební provoz - 3 hod

    5 - Příprava ke komplexní zkoušce - 8,5 hod

    6 - Revizní technik - 25,5 hod

    7 - Spolupráce s revizním technikem - 12 hod

    Revize a zkoušky

    8 - Dokumentace skutečného provedení - je součástí VON

    9 - Vypracování odborného a závazného stanoviska TIČR podle vyhlášky č.73/2010 o vyhrazených technických zařízeních - je součástí VON

    10 - Požární ucpávky a utěsnění požárních úseků - 1 kpl

    část B_stavební přípomoci pro DIALÝZU

    11 - Zabezpečení pracoviště - 17 hod

    12 - Montáž - pomocné práce a konstrukce - 10 hod

    13 - Lešení a pomocné stavební konstrukce - 5 hod

    14 - Součinnost s prováděním kabeláží ve zdvojené podlaze v rozvodně MDO,DO,VDO - 25,5 hod

    15 - Kotvení ocelových konstrukcí v rozvodně MDO,DO,VDO, koordinace zdvojené podlahy. - 17 hod

    16 - Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi - 8,5 hod

    17 - Zkušební provoz - 8,5 hod

    18 - Příprava ke komplexní zkoušce - 4 hod

    19 - Revizní technik - 34 hod

    20 - Spolupráce s revizním technikem - 17 hod

    Revize a zkoušky

    21 - Dokumentace skutečného provedení - je součástí VON

    22 - Vypracování odborného a závazného stanoviska TIČR podle vyhlášky č.73/2010 o vyhrazených technických zařízeních - je součástí VON

    23 - Požární ucpávky a utěsnění požárních úseků - 1 kpl


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Rozvody medicinálních plynů

     Druh plynu: kyslík

     - všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

     1 - Dodávka a montáž měděná trubka 8x1. dle ČSN EN 13348 včetně tvarovek - 70 m

     2 - Dodávka a montáž měděná trubka 12x1. dle ČSN EN 13348 včetně tvarovek - 2 m

     3 - Dodávka a montáž měděná trubka 18x1. dle ČSN EN 13348 včetně tvarovek - 35 m

     4 - Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta - 284 g

     - 70g + 2x2g + 35x4g = 284g

     5 - Napojení na stávající rozvod - inertizace, odpojení - 2 ks

     6 - Zaslepení potrubí Cu do DN25 - 18 ks

     7 - Dodávka a montáž chránička potrubí - 4 ks

     - ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
     - utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí

     8 - Dodávka a montáž chránička potrubí - 2 ks

     - ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
     - utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí

     9 - Dodávka a montáž lékařský panel s rychlospojkou - 17 ks

     - instalace do dialyzačního panelu. Připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1

     10 - Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 - 107 m

     11 - Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 - 107 m

     12 - Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 - 107 m

     13 - Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1 - 2 ks

     14 - Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1 - 1 ks

     Ventilové krabice

     - všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

     15 - Dodávka a montáž - 1 ks

     - ventilová krabice v provedení pod omítku - O
     - G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
     - kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
     - Provedení dle ČSN EN 7396-1
     - Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-102

     Alarmový systém:

     - všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

     16 - Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického nouzového alarmu pro 1 místo provedení dle ČSN EN 7396-1 - 1 ks

     Konzole a příchytný materiál:

     - Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek. Všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
     - Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1

     17 - konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 - 70 ks

     - max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 70:1,0=70

     18 - konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 - 24 ks

     - max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 35:1,5=24

     Ostatní:

     - všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

     19 - Zkoušky dle EN7396 a revize - 6 HZS

     - 1x6 hodin

     20 - Demontáž stávajících nefunkčních potrubních rozvodů stl. vzduchu vč. lékařských panelů - 4 HZS

     - 1x4 hodiny

     21 - Demontáž stávajících potrubních rozvodů kyslíku v dotčené části stavbou vč. lékařských panelů - 2 HZS

     - 1x2 hodiny

     22 - Vysekání drážek pro vedení potrubí ve zdivu z cihel a betonu, rozměr 50x50 mm - 40 m


     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     Elektronická požární signalizace + domácí rozhlas

      Elektrická požární signalizace - část A

      Technologie

      1 - Ústředna EPS hlavní : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. - 1 ks

      2 - Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) - 1 ks

      3 - Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory, zaslepení pro skřín rozšiřující ústředny (poločka č.2) - 1 ks

      - 3x1 - 1x pro hlavní ústřednu p.č. 1, 2x pro rozšiřující ústřednu p.č.2

      4 - Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly - 1 ks

      - 3x1 - rozšíření kapacity ústředny p.č. 1

      5 - Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly - 2 ks

      6 - Mikromodul pro síťové propojení ústředen - 2 ks

      - 2x1 - 1x do hlavní ústředny p.č. 1, do stávající ústředny v budově 23.

      7 - Periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul (pro připojení OPPO) - 1 ks

      - 1x1 instalace do ústředny p.č. 1

      8 - Modul 12 programovatelných výstupních relé - 0 ks

      9 - Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení - 2 ks

      10 - Prázdná skříň ústředny - prádný kryt ústředny bez vybavení pro instalaci V/V modůlů - 1 ks

      11 - Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 - 1 ks

      12 - Akumulátor 12V / 24 Ah - 4 ks

      13 - Hlásič požáru opticko-kouřový - 55 ks

      14 - Patice pro osazení hlásiče - 55 ks

      15 - Hlásič požáru tlačítkový - 7 ks

      16 - Přídržný dveřní magnet, s odpojovacím tlačítkem, síla 350Kg, 24V - 2 ks

      17 - Konzole přídržného magnetu - 2 ks

      18 - Obslužné pole požární ochrany - 1 ks

      19 - Klíčový trezor požární ochrany - 1 ks

      20 - Zábleskový maják - 1 ks

      21 - Propojení se stávající ústřednou v budově 23: práce spojené s úpravou v ústředně a doplněním síťové karty, úprava programu ústředny, zprovoznění, oživení - 20 hod

      22 - Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce - 14 hod

      Rozvody

      23 - Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - 1650 m

      - 62x25 + 100

      24 - Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC - 40 m

      - 2x20

      25 - Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS pro ovládání zařízení, linka pro V/V moduly - 0 m

      26 - Kabel PH 120R 5x2x0,8 - propojení s ústřednou DR, síťové propojení ústředen - 520 m

      - 2x250 + 20

      27 - Kabel PH 120R 10x2x0,8 - výstup pro OPPO - 20 m

      28 - Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje - 20 m

      29 - Kabel PH 120R 2x1,5 (napájení přídržného magnetu) - 90 m

      30 - Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) - 1400 ks

      - 420/0,3

      31 - Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 32 - 1400 ks

      - 420/0,3

      32 - Trubka PVC 16 pod omítku - 100 m

      - 10x10

      33 - Trubka PVC 23 pod omítku - 80 m

      - 8x10

      34 - Trubka PVC 36 pod omítku. - 60 m

      - 6x10

      35 - Lišta vkládací 11x10 - 830 m

      - 83x10

      36 - Lišta vkládací 20x10 - 220 m

      - 22x10

      37 - Lišta vkládací 20x10, bezhalogenová - 20 m

      - 2x10

      38 - Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras - 102 ks

      - 102x1

      39 - Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras - 52 ks

      40 - Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras - 12 ks

      41 - Keramické sorkovnic pro 10p (spojkování požárních kabelů) - 10 ks

      - 10x1- pro spojkování požárních kabelů

      42 - Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 72 ks

      43 - Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 26 ks

      44 - Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) - 6 ks

      45 - Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce - 20 hod

      Revize, koordinace, zkoušky

      46 - Zkouška hlásiče - 62 ks

      47 - Seznámení s obsluhou - 1 ks

      48 - SW k ústředně - 1 ks

      49 - Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) - 1 ks

      50 - Výchozí revize - 1 ks

      Elektrická požární signalizace - část B

      Technologie

      51 - Ústředna EPS hlavní : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. - 0 ks

      52 - Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) - 0 ks

      53 - Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory, zaslepení pro skřín rozšiřující ústředny (poločka č.2) - 0 ks

      54 - Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly - 0 ks

      55 - Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly - 0 ks

      56 - Mikromodul pro síťové propojení ústředen - 0 ks

      57 - Periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul (pro připojení OPPO) - 0 ks

      58 - Modul 12 programovatelných výstupních relé - 1 ks

      59 - Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení - 0 ks

      60 - Prázdná skříň ústředny - prádný kryt ústředny bez vybavení pro instalaci V/V modůlů - 0 ks

      61 - Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 - 0 ks

      62 - Akumulátor 12V / 24 Ah - 0 ks

      63 - Hlásič požáru opticko-kouřový - 26 ks

      64 - Patice pro osazení hlásiče - 26 ks

      65 - Hlásič požáru tlačítkový - 6 ks

      66 - Přídržný dveřní magnet, s odpojovacím tlačítkem, síla 350Kg, 24V - 4 ks

      67 - Konzole přídržného magnetu - 4 ks

      68 - Obslužné pole požární ochrany - 0 ks

      69 - Klíčový trezor požární ochrany - 0 ks

      70 - Zábleskový maják - 0 ks

      71 - Propojení se stávající ústřednou v budově 23: práce spojené s úpravou v ústředně a doplněním síťové karty, úprava programu ústředny, zprovoznění, oživení - 0 hod

      72 - Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce - 6 hod

      Rozvody

      73 - Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - 875 m

      - 32x25 + 100

      74 - Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC - 60 m

      - 3x20

      75 - Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS pro ovládání zařízení, linka pro V/V moduly - 920 m

      - 9x80 + 200

      76 - Kabel PH 120R 5x2x0,8 - propojení s ústřednou DR, síťové propojení ústředen - 0 m

      77 - Kabel PH 120R 10x2x0,8 - výstup pro OPPO - 0 m

      78 - Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje - 0 m

      79 - Kabel PH 120R 2x1,5 (napájení přídržného magnetu) - 180 m

      - 2x90

      80 - Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) - 4400 ks

      - 1320/0,3

      81 - Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 32 - 4400 ks

      - 1320/0,3

      82 - Trubka PVC 16 pod omítku - 80 m

      - 8x10

      83 - Trubka PVC 23 pod omítku - 40 m

      - 4x10

      84 - Trubka PVC 36 pod omítku. - 20 m

      - 2x10

      85 - Lišta vkládací 11x10 - 420 m

      - 42x10

      86 - Lišta vkládací 20x10 - 100 m

      - 10x10

      87 - Lišta vkládací 20x10, bezhalogenová - 20 m

      - 2x10

      88 - Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras - 30 ks

      89 - Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras - 21 ks

      90 - Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras - 10 ks

      91 - Keramické sorkovnic pro 10p (spojkování požárních kabelů) - 10 ks

      - 10x1- pro spojkování požárních kabelů

      92 - Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 20 ks

      93 - Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 10 ks

      94 - Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) - 4 ks

      95 - Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce - 20 hod

      Revize, koordinace, zkoušky

      96 - Zkouška hlásiče - 32 ks

      97 - Seznámení s obsluhou - 1 ks

      98 - SW k ústředně - 0 ks

      99 - Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) - 1 ks

      100 - Výchozí revize - 1 ks

      Domácí rozhlas s nuceným poslechem - část A

      Technologie

      101 - Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý audiokanál - 1 ks

      102 - Systémový výkonový zesilovač 2x500W, 100V,EN-54-16 - 1 ks

      103 - Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16 - 1 ks

      104 - Požární mikrofon pro HZS u ústředny - 1 ks

      105 - Havarijní kabel - 1 ks

      - 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1

      106 - Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 - 1 ks

      - 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1

      107 - Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem zesilovačem - 1 ks

      - 1x1 propojení komponentů v RACK skříni viz. p.č. 1

      108 - Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem - 1 ks

      - 7x1 propojení komponent v RACK skříni viz. p.č. 1

      109 - Koncový člen reproduktovové linky EOL - 4 ks

      110 - Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A - 1 ks

      - 1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1

      111 - Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje - 1 ks

      - 1x1 instalace do RACK skříně společně s p.č.1

      112 - Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a trmostatem) - 1 ks

      - 1x1 instalace v 01.6.1.08 m.č. 1.54

      113 - Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů - 50 ks

      114 - Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů - 8 ks

      115 - Montážní krabice pro reproduktory - 58 ks

      116 - Stávající rozvod dmácího rozhlasu areálu: připojení stávajícího rozvodu areálového domácího rozhlasu do nově řešeného systému, úpravy ve stávajícím přívodu, vyhledání svorky s nuceným poslechem, připojení s přes spínací relé a vstupní CIM mdoul do nového systému. Do nového systému bude připojeno pouhze hlášení spínané nuceným poslechem, hudební program připojen nebude. - 10 hod

      117 - Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce - 20 hod

      Rozvody

      118 - Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky - 1094 m

      - 58x18 + 50

      119 - Kabel PH 120R 3x4 pro napájení systému - 50 m

      120 - Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) - 3330 ks

      - 999/0,3

      121 - Požární kotva pro uchycení příchytky - 3330 ks

      - 999/0,3

      122 - Jistič 20A - 1 ks

      123 - Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - svorkování požárních kabelů - 10 ks

      124 - Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) - 4 ks

      125 - Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 58 ks

      126 - Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 10 ks

      127 - Stávající rozvody: odborné zajištění stávajícího rozvodu domácího rozhlasu proti poškození pro zajištění plnohodnotné funkce po dobu provádění prací i po skončení, případné přeložky kolizní kabeláže. - 50 hod

      128 - Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce - 20 hod

      Revize, koordinace, zkoušky

      129 - Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení - 1 ks

      130 - Seznámení s obsluhou - 1 ks

      131 - Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS - 1 ks

      132 - Uvedení do trv. provozu - 1 ks

      133 - Výchozí revize - 1 ks

      Domácí rozhlas s nuceným poslechem - část B

      Technologie

      134 - Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý audiokanál - 0 ks

      135 - Systémový výkonový zesilovač 2x500W, 100V,EN-54-16 - 0 ks

      136 - Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16 - 0 ks

      137 - Požární mikrofon pro HZS u ústředny - 0 ks

      138 - Havarijní kabel - 0 ks

      139 - Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 - 0 ks

      140 - Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem zesilovačem - 0 ks

      141 - Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem - 0 ks

      142 - Koncový člen reproduktovové linky EOL - 4 ks

      143 - Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A - 0 ks

      144 - Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje - 0 ks

      145 - Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a trmostatem) - 0 ks

      146 - Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů - 14 ks

      147 - Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů - 11 ks

      148 - Montážní krabice pro reproduktory - 25 ks

      149 - Stávající rozvod dmácího rozhlasu areálu: připojení stávajícího rozvodu areálového domácího rozhlasu do nově řešeného systému, úpravy ve stávajícím přívodu, vyhledání svorky s nuceným poslechem, připojení s přes spínací relé a vstupní CIM mdoul do nového systému. Do nového systému bude připojeno pouhze hlášení spínané nuceným poslechem, hudební program připojen nebude. - 0 hod

      150 - Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce - 20 ks

      Rozvody

      151 - Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky - 500 m

      - 25x18 + 2x50

      152 - Kabel PH 120R 3x4 pro napájení systému - 0 m

      153 - Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) - 1970 ks

      - 591/0,3

      154 - Požární kotva pro uchycení příchytky - 1970 ks

      - 591/0,3

      155 - Jistič 20A - 0 ks

      156 - Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - svorkování požárních kabelů - 8 ks

      157 - Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) - 2 ks

      158 - Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 30 ks

      159 - Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti - 8 ks

      160 - Stávající rozvody: odborné zajištění stávajícího rozvodu domácího rozhlasu proti poškození pro zajištění plnohodnotné funkce po dobu provádění prací i po skončení, případné přeložky kolizní kabeláže. - 50 hod

      161 - Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce - 20 hod

      Revize, koordinace, zkoušky

      162 - Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení - 1 ks

      163 - Seznámení s obsluhou - 1 ks

      164 - Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS - 1 ks

      165 - Uvedení do trv. provozu - 1 ks

      166 - Výchozí revize - 1 ks


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Nábytek + elektronika

       1 - skříň na obuv pacientů, otevřená - 1200/400/900 mm - 1 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 2 polic s možností rektifikace, sokl pevný včetně silikonového těsnění jednotlivé spoje skříně zabezpečeny před možností zatečení vody

       2 - skříň šatní, uzamykatelná - 800/400/2100 mm - 1 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 1/2 skříně min. 5 polic s možností rektifikace, šatní tyč, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění

       3 - skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná - 800/400/2100 mm - 1 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění

       4 - skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná - 800/600/2100 mm - 1 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění

       5 - skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná - 800/450/2100 mm - 1 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění

       6 - věšák nástěnný - 3 háčky, kotevní šrouby - 2 ks

       7 - stůl pracovní - 1600/700/750 mm - 1 ks

       - pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách

       8 - stůl jídelní - 800/700/750 mm - 1 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem, stolová deska z lam. DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace

       9 - stolek konferenční - 500/500/450mm - 1 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace

       10 - kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný - 1 ks

       - mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tlouťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch

       11 - linka pracovní, skříňky spodní + horní, prostor pro práci v sedě - délka 1600 mm - 1 ks

       - všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, horní skříňky prosklené, 1x spodní skříňka zásuvková, prostor pro nohy personálu při práci v sedě,

       12 - židle pevná – látka - 3 ks

       - rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění látka, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5

       13 - židle pojízdná s područkami – koženka - 1 ks

       - rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka

       14 - lavice do čekárny, 4-sedák - 2 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce, celokovové provedení

       15 - skříňka šatní s lavicí - 300/500/1850 mm - 17 ks

       - použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police v horní a dolní části skříně, čatní tyč, 1 pár klíčů, dveře skříně s průduchy pro odvětrání, lavice

       16 - regál 5-polic - 900/500/1850 mm - 10 ks

       - uiverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou

       17 - linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní - délka 1800 mm - 1 ks

       - všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné, spodní skříňky plné (1x s výsuvným košem, 1x šuplíky, 1x dvířka), LED osvětlení pracovní plochy v rámci horních skříněk - drážka

       18 - linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní - délka 2030 mm - 1 ks

       - všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné, spodní skříňky plné (1x s výsuvným košem, 1x šuplíky, 1x dvířka, 1x otevřená s policí), LED osvětlení pracovní plochy v rámci horních skříněk - drážka

       19 - přístroj hemodialyzační, pojízdný - 4 ks

       - možnost klasické bikarbonátové a acetátové hemodialýzy i on-line hemodiafiltrace/hemofiltrace
       - možnost on-line pre i post diluční hemodiafiltrace/hemofiltrace bez nutnosti použití přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku a komůrek k dialyzačnímu setu
       - možnost použití dialyzačních setů pro HD, pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním bez nutnosti použití vaků s NaCl
       - možnost použití suchého bikarbonátového koncentrátu
       - měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V on-line u HD i pre a post diluční HDF
       - možnost jednojehlové hemodialýzy (alespoň klapková, jednopumpová)
       - profilování UF a Na v čase
       - programovatelné měřením krevního tlaku
       - kontinuální i bolusové podáváním heparinu
       - integrované měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem alespoň minimálně u 4ks přístrojů
       - přímé načítání dat z přístrojů do nefrologického informačního systému Nefris
       - možnost použití pacientské karty
       - nastavitelný průtok dialyzačního roztoku (alespoň 100 – 1000 ml/min)
       - detektor úniku kapalin (krve, substitučního roztoku z mimotělního krevního okruhu a substitučního setu na přístroji)
       - automatická detekce dislokace venózní jehly
       - přehledná otočná barevná dotyková obrazovka s příjemným uživatelským ovládáním
       - automatická optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku bez poklesu Kt/V
       - možnost podání on-line bolusu během HD terapie
       - automatická i manuálně nastavitelná regulace substituční rychlosti dle individuálních potřeb pacienta během HDF a HF
       - možnost mixdiluční hemodiafiltrace (souběžné použití kombinace pre a post diluční HDF) min. u 1 ks přístroje
       - integrované kontinuální monitorování změn relativního krevního objemu s možností automatického řízení ultrafiltrace podle změn krevního objemu (biologická zpětná vazba) min. u 1 ks přístroje
       - záložní zdroj energie pro případ výpadku el. proudu - alespoň 15 minut
       - přesná specifikace přístroje bude upřesněna uživatelem v době realizace

       20 - lůžko elektricky polohovatelné, mobilní - 4 ks

       - lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
       - vnější rozměr lůžka cca. 100 x 210 cm, minimální šířka ložné plochy 90 cm
       - zdvih lůžka pomocí elektromotoru min. v rozsahu 40 - 75 cm
       - ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese min. 15cm)
       - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13° a Antitrendeleburgovy min. 13° pomocí elektromotoru, možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu
       - pevná čela s barevnou výplní v různých dekorech
       - integrované dělené plast. postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění a ergonom. ovládáním
       - postranice po celé délce ložné plochy (hlavová, střední a nožní)
       - centrální sesterský ovládací panel integrován do lůžka se zamezením přístupu neoprávněné osoby
       - kolečka s centrálním ovládáním brzd průměru min. 150 mm
       - držáky na infuzní stojan a hrazdu, ochranná kolečka v rozích lůžka
       - lišta na příslušenství po obou stranách lůžka min. 50 cm
       - bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg, záložní baterie, potenciálové propojení, hrazda + madlo, infuzní stojan
       - Pasivní antidekubitní matrace:
       - jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách
       - na povrchu jádra souvislá vrstva alespoň 2cm z viskoelastické pěny
       - potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované
       - materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, rozměr dle lůžka, výška 14 cm, riziko vzniku dekubitu až III. stupně, hustota jádra min. 40 kg/m3

       21 - stolek noční s jídelní deskou pojízdný - 4 ks

       - oboustranný noční stolek s výklopnou jidelní deskou
       - rozměr jídelní desky min. 58 x 34 cm, výška jídelní desky v rozsahu min. 75 - 105 cm
       - jídelní deska s možností výškového nastavení a náklonu
       - vrchní deska stolku opatřena zábranou proji možnému sesunu věcí
       - zásuvka s plastovou voděodolnou vložkou (výjímatelná a snadno čistitelná)
       - skříňka ve stpodní části stolku s možností uzamčení
       - kolečka průměru min. 75 mm

       22 - židle pojízdná s opěrkou zad, výškově stavitelná, koženka - 1 ks

       - stabilní kovová konstrukce, nosnost min. 110 kg
       - stavitelná výška pomocí nožního pedálu, hydraulický systém
       - podstavec s otočnými kolečky
       - pro snadnou jízdu a manipulaci osazena kolečky o pr. 50 mm
       - sedák a opěrák zad - lehce umyvatelný povrch ze zdravotně nezávadného a dezinfikovatelného materiálu

       23 - koš na odpad nášlapný - 10 ks

       - stabilní provedení, vnitřní objem min. 25 litrů, vnitřní vyjímatelná nádoba s uchem, povrch dezinfikovatelný, otevírání koše - nášlapný, kovové provedení

       24 - dávkovač mýdla - 5 ks

       - objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve
       - průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použití příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny

       25 - dávkovač dezinfekce pákový - 5 ks

       - objem min. 500 ml, nerezové provedení, vč. zásobníkové láhve, průhle pro kontrulu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru

       26 - zásobník papírových ručníků - 5 ks

       - zásobník papírových ručníků, nerezové provedení, náplň min. 400 ks, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný

       27 - počítač vč. LCD monitoru - 2 ks

       - pracovní PC stanice vč. LCD monitoru a operačního systému, antivir, standardní multimediální PC
       - HW konfigurace a operační systém musí odpovídat zamýšlenému účelu použití podle NIS v době realizace, GB síťové karty čtečka čipových karet, grafická karta, integrovaná zvuková karta, klávesnice, optická myš
       - musí být od značkového výrobce, servisní středisko a skladovací prostory v místě instalace nebo v nejbližším okolí, LCD monitor velikost min. 19'', rychlá doba odezvy, maximální jas a kontrast

       28 - tiskárna laserová, multifunkční - 1 ks

       - vysoké pracovní zatížení, rychlý výstup první stránky
       - Rychlost tisku: alespoň 26 str./min, kopírování, skenování
       - velkokapacitní vstupní podavač, zásobník min. 250 listů
       - možnost ručního podavače, možnost síťového připojení, paralelní port, USB port
       - RAM min. 16 MB, ovladače pro Windows Vista a novější, spotřební materiál: optický válec, toner
       - specifiakce musí odpovídat zamýšlenému účelu použití v době realizace

       29 - televizor barevný LCD vč. stropního držáku - 2 ks

       - televizor s technologií LED, rozlišení FullHD 1920x1080, frekvence zpracování obrazu
       - min. 100 Hz, úhlopříčka min. 32", tuner DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C
       - min. vstupy/výstupy: CI-slot 1x, HDMI 3x, komponentní vstup 1x, kompozitní vstup 1x, optický
       - digitální vstup 1x, RJ45 1x, SCART, stereo vstup pro sluchátka, USB 1x
       - stropní držák kompatibilní s televizorem včetně kotevních šroubů, moderní design,
       - nosnost min. 50 kg

       30 - chladnička s mrazničkou objem cca 190 l - 1 ks

       - renomovaný výrobce, chladnička s plnými dveřmi jednodvéřová podstolová, energet. třída min. A+,
       - celkový objem chladničky s mrazničkou cca 190l, vestavný mrazák cca 20 l,
       - automatické odmrazování, skleněné police, možnost změny otvírání dveří, výškově nastavitelné nohy

       31 - trouba mikrovlnná - 1 ks

       - elektronické ovládání, objem trouby min 20 l, otočný talíř
       - mikrovlnný výkon 800 W

       32 - varná konvice - 1 ks

       - objem cca 1,7 l, středový konektor pro přístup ze všech stran
       - nerezová topná miska, integrovaný oboustranný vodoznak
       - světelná signalizace provozu v tlačítku, plastový filtr ve výlevce
       - naviják přívodního kabelu, automatické vypnutí

       33 - WC souprava - 2 ks

       - WC štětka s plastovou nádobkou, nástěnné provedení, včetně kotevních šroubů

       34 - zásobník hygienických sáčků - 2 ks

       - nerezové provedení, náplň min. 50 ks PE sáčků

       35 - zásobník toaletního papíru - 2 ks

       - zásobník toaletního papíru, nerezové provedení, trn průměr cca 40mm, náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný

       36 - zrcadlo - 2 ks

       - nástěnné zrcadlo rozměru cca 450 x 600 mm, včetně kotevního materiálu

       37 - dialyzační instalační panel (vývod permeátu, odpadu, el. zásuvk, data, med. kyslíku) - 17 ks

       - dialyzační nástěnný přípojný panel pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům permeátu (dva vývody permeátu), odpadu a elektrických zásuvek, panel osazen
       - rovněž el. zásuvkami pro možné připojení jiné přístrojové techniky (např. infuzní techniky), datovými zásuvkami (RJ45), konektory pro ochranné pospojování, ovládacími prvky pro možné přivolání personálu, vývod medicinálního kyslíku,
       - panel včetně rychlospojek k možnému připojení dialyzačního přístroje, včetně kotevního materiálu, instalace
       - rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 500 mm, výška 850 mm, hloubka 250 mm
       - panel splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu), odpad panelu proveden odděleně od kanalizace vzduchovou mezerou (např. trychtýř) z důvodu možné mikrobakteriální kontaminace
       - osazení panelu: 1x zálohovaná, samostatně jištěná el. zásuvka 230V, DO-ZIS pro dializační přístroj
       - 4x zálohovaná el. zásuvka 230V, DO-ZIS (žlutá)
       - 2x dvouzásuvka pro ochranné pospojování
       - 1x datová zásuvka (RJ45)
       - 1x přívod pro doruzomívací zařízení (zvonek)
       - 2x rychlospojka pro přívod permeátu
       - 1x odpad včetně sifonu
       - 1x rychlospojka hadicová odpadní

       38 - dialyzační instalační lišta (vývod permeátu, odpadu) - 3 ks

       - dialyzační nástěnná instalační lišta pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům permeátu a odpadu
       - instalační lišta včetně rychlospojek k možnému připojení dialyzačního přístroje, včetně sifonu, kotevního materiálu, instalace
       - rozměr instalační průběžné lišty cca: šířka 500 mm, výška 420 mm, hloubka 70 mm
       - instalační lišta splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu), odpad instalační lišty proveden odděleně od kanalizace vzduchovou mezerou (např. trychtýř) z důvodu možné mikrobakteriální kontaminace
       - osazení lišty: 2x rychlospojka pro přívod permeátu
       - 1x odpad včetně sifonu
       - 1x rychlospojka hadicová odpadní

       39 - základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska -

       - možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií
       - pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie
       - pracovní plochy linek - postforming, doplňkové materiály - plasty a kov
       - kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou
       - všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné vyhovující příslušným normám o škodlivinách
       - laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.
       - chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek olepeny ABS hranou,
       - základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín
       - možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch
       - možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky
       - základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm
       - přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,
       - zesíleny proti průhybu zadním nákližkem
       - zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělících příček
       - kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod skříňky, kontejnery , skříně dle požadavku uzamykatelné
       - dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek
       - vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky
       - prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla
       - závěsy – závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,
       - přišroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením
       - samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří,závěs je lehce čistitelný
       - podnože – plastové výškově nastavitelné nožičky ( standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní )
       - odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi
       - včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)
       - veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli
       - pracovní linky s dřezy - před započetím výroby nutno uživatelem schávlit zda bude dřez s nebo bez odkapávací plochy

       40 - Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení

       - interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem.
       - Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Vedlejší a ostatní náklady

        Vedlejší náklady

        1 - Vybudování zařízení staveniště - 1 soubor

        2 - Provoz zařízení staveniště - 1 soubor

        3 - Odstranění zařízení staveniště - 1 soubor

        4 - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - 1 soubor

        5 - Posouzení technické inspekce ČR–vypracování odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č.73/2010, - 1 soubor

        6 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - 1 soubor

        7 - Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí, před, v průběhu a po dokončení stavby - 1 Soubor


        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Navláčil stavební firma, s.r.o.

        Bartošova 5532
        Zlín, 76001

        Ing. Martin Mercek

        Tel: 770 185 728
        Email: mercek@navlacil.cz