Dělostřelecká tvrz Bouda

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy
Místo stavby: 561 66 Těchonín
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Pardubický kraj
IČ: 70892822
Adresa: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
do června 2021
5. CENA ZAKÁZKY
6 000 000 Kč

Projektová dokumentace

D.1.1 b) 01 – výkres PD BOUDA,PŮDORYS 1.N.P. K-S22a
D.1.1 b) 02 – výkres PD BOUDA,PŮDORYS 1.N.P. K-S22a-ODOVDNĚNÍ TERÉNU, ÚPRAVY PŘED OBJEKTEM K-S22a
D.1.1 b) 02 a – výkres PD BOUDA,ODVODŇOVACÍ ŠTOLA U K-S22a-PŮDORYS
D.1.1 b) 02 b – výkres PD BOUDA,ODVODŇOVACÍ ŠTOLA U K-S22a-ŘEZ 60´.-60´´.,ŘEZ 61´.-61´´.
D.1.1 b) 02 c – výkres PD BOUDA,ODVODŇOVACÍ ŠTOLA U K-S22a-ŘEZ 61´.-61´´. NÁVRH ÚPRAV
D.1.1 b) 02 d – výkres PD BOUDA,ODVODŇOVACÍ ŠTOLA U K-S22a-ŘEZ 62´.-62´´. NÁVRH ÚPRAV
D.1.1 b) 03 – výkres PD BOUDA,PŮDORYS STROPNÍ DESKY K-S22a-NÁVRH ÚPRAV
D.1.1 b) 10 – výkres PD BOUDA,ŘEZ 4´.-4´´.
D.1.1 b) 11 – výkres PD BOUDA,ŘEZ 5´.-5´´.
D.1.1 b) 12 – výkres PD BOUDA,PODROBNOST –D1–
D.1.1 b) 13 – výkres PD BOUDA,PODROBNOST –D2–
D.1.1 b) 14 – výkres PD BOUDA,PODROBNOST –D3–
D.1.1 b) 15 – výkres PD BOUDA,PODROBNOST –D3a–
D.1.1 b) 16 – výkres PD BOUDA,PODROBNOST –D4–
D.1.1 b) 17 – výkres PD BOUDA,PODROBNOST –D5–
D.1.1 b) 18 – výkres PD BOUDA,PODROBNOST –D6–
D.1.1 b) 19 – výkres PD BOUDA,PŘEKÁŽKOVÝ KOLÍK
D.1.1 b) 20 – výkres PD BOUDA,ZPŮSOB KOTVENÍ DRÁTU NA PŘEKÁŽKOVÝ KOLÍK
D.1.1 b) 21 – výkres PD BOUDA,MŘÍŽ VZDUCHOTECHNIKY
D.1.1 b) 22 – výkres PD BOUDA,KOTVENÍ MŘÍŽE VZDUCHOTECHNIKY
D.1.1 b) 23 – výkres PD BOUDA,STŘÍLNA –Tk-D– – POHLED Z INTERIERU
D.1.1 b) 24 – výkres PD BOUDA,STŘÍLNA –Tk-D– – ŘEZ 40´,-40´´.
D.1.1 b) 25 – výkres PD BOUDA,STŘÍLNA –Tk-D– – ŘEZ 41´,-41´´.
D.1.1 b) 25 a – výkres PD BOUDA,STŘÍLNA –Tk-D– – ŘEZ 41´,-41´´.
D.1.1 b) 25 b – výkres PD BOUDA,STŘÍLNA –Tk-D– – ŘEZ 10´,-10´´.
D.1.1 b) 25 c – výkres PD BOUDA,STŘÍLNA –Tk-D– – ŘEZ 11´,-11´´.
D.1.1 b) 25 d – výkres PD BOUDA,PODROBNOST RÁMU STŘÍLNY –Tk-D–
D.1.1 b) 25 e – výkres PD BOUDA,PODROBNOST RÁMU STŘÍLNY –Tk-D– – ŘEZ 9´,-9´´.
D.1.1 b) 25 f – výkres PD BOUDA,PODROBNOST OSAZENÍ ZÁVITOVÉ TYČE STŘÍLNY
D.1.1 b) 25 g – výkres PD BOUDA,OZNAČENÍ RÁMU STŘÍLNY –Tk-D–
D.1.1 b) 26 – výkres PD BOUDA,ŘEZ ZVONEM 13´,-13´´.
D.1.1 b) 27- výkres PD BOUDA,ŘEZ ZVONEM 14´,-14´´.
D.1.1 b) 28 – výkres PD BOUDA,ŘEZ ZVONEM 15´.-15´´.
D.1.1 b) 29 – výkres PD BOUDA,ŘEZ ZVONEM 16´,-16´´.
D.1.1 b) 30 – výkres PD BOUDA,ŘEZ ZVONEM 17´,-17´´.
D.1.1 b) 30 a – výkres PD BOUDA,MASKOVÁNÍ ZVONŮ-PŮDORYS (2)
D.1.1 b) 30 c -výkres PD BOUDA,MASKOVÁNÍ ZVONŮ-POHLED OD SEVEROZÁPADU, OD SEVEROVÝCHODU, OD JIHOVÝCHODU
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Petr Dokoupil

Tel: 702 024 669
Email: dokoupil@navlacil.cz