Zateplení budovy KLEIN automotive

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Zateplení části administrativní budovy KLEIN automotive
Místo stavby: Nádražní 100, 789 91 Štíty
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: KLEIN automotive, s.r.o.
IČ: 47683228
Adresa: Nádražní 100, 789 91 Štíty
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
do 5 měsíců
5. CENA ZAKÁZKY
4 872 000 Kč

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení (.xlsx)
Svislé a kompletní konstrukce

  Svislé a kompletní konstrukce

  1 - Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K - 15,55 m2

  - Atika : (15,65+15,45)*0,5


  Vaše firemní údaje

  Úpravy povrchu podlahy

   Úpravy povrchu, podlahy

   2 - Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách - 3 m2


   Vaše firemní údaje

   Úpravy povrchů vnitřní

    Úpravy povrchů vnitřní

    3 - Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi - 120,46 m

    - 1 NP : (2,37+1,73+2,37+1,73)*1 - 8,2
    - 2 NP : (2,37+1,73+2,37+1,73)*4 - 32,8
    - 3 NP : (2,37+1,73+2,37+1,73)*4 - 32,8
    - 1 PP : (2,37+1,73+2,37+1,73)*2+(1,52+1,7+1,52+1,7)*1+(2,27+1,7+2,27+1,7)*3 - 46,66


    Vaše firemní údaje

    Úpravy povrchů vnější

     Úpravy povrchů vnější

     4 - Lamelový fasádní obklad systém provětrávané fasády + tl. tepelné izolace minerální vlny 80 mm -, členění viz PD vč. roštu a vyrovnání - 557,44 m2

     5 - Kazetový fasádní obklad systém provětrávané fasády tep. izolace mineral. vlny tl. 80 mm, viz PD vč. roštu a vyrovnání - 222,01 m2

     6 - Obklad ostění a nadpraží oken izolantem s povrchovou úpravou plechu (dodání+montáž+spoj. materiál), viz PD vč. roštu a vyrovnání - 229,3261 m2

     - Okna - východní strana : (2,3+1,8+1,8)*0,34*45 - 90,27
     - Okno schodiště : (2,6+11,8+11,8)*0,20 - 5,24
     - Okna - Jiždní strana : (1,7+1,2+1,2)*0,34*2+(1,8+1,5+1,5)*0,34*8+(2,3+1,5+1,5)*0,34*34+(2,3+1,8+1,8)*0,34*12 - 101,184
     - Vrata : (2,4+2,8+2,8)*0,34 - 2,72
     - Koeficient Prořez 15%: 0,15 - 29,9121
     - Koeficient :

     7 - Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení - 479,64 m2

     - s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
     - Okna - východní strana : (2,3*1,8)*45 - 186,3
     - Okno schodiště : 2,6*11,8 - 30,68
     - Recepce (prosklení) : 9,2*3,8 - 34,96
     - Okna - Jiždní strana : (1,7*1,2)*2+(1,8*1,5)*8+(2,3*1,5)*34+(2,3*1,8)*12 - 192,66
     - Průchod na klempířskou dílnu : 4,2*2,4 - 10,08
     - Vrata : 2,4*2,8 - 6,72
     - Recepce (prosklení) : 4,8*3,8 - 18,24

     8 - Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - 97,98 m2

     - nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
     - Včetně rohových lišt na hranách budov.
     - Pilíře mezi okny severovýchodní strana : (0,9*1,8)*15+(0,5*1,8)*21 - 43,2
     - Pilíře mezi okny jihovýchodní strana : (1,7*1,5)*2+(0,7*1,5)*32+(2,6*1,5)+(3,7*1,5)+(0,65*1,5)*6+(0,65*1,2) - 54,78

     9 - Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - 53,3 m2

     - nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
     - Včetně rohových lišt na hranách budov.
     - Soklová část objektu : 53,3


     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     Povlakové krytiny

      Povlakové krytiny

      10 - Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny_x000D_ dvouvrstvé - 15,55 m2

      - Atika : (15,65+15,45)*0,5

      11 - Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm - 31,1 m2

      - Atika : (15,65+15,45)*1

      12 - Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m - %

      - 50 m vodorovně


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Konstrukce klempířské

       Konstrukce klempířské

       13 - Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí_x000D_ na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 250 mm, - 613,9 m

       - Okna - východní strana : (2,3+1,8+1,8)*45 - 265,5
       - Okno schodiště : 2,6+11,8+11,8 - 26,2
       - Okna - Jiždní strana : (1,7+1,2+1,2)*2+(1,8+1,5+1,5)*8+(2,3+1,5+1,5)*34+(2,3+1,8+1,8)*12 - 297,6
       - Vrata : 2,4+2,8+2,8 - 8
       - Okno recepce : 3,8+3,8 - 7,6
       - Průchod do dílny : 4,2+2,4+2,4 - 9

       14 - Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí_x000D_ na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm, - 13,9 m

       - Lemování střechy nad recepcí : 9,15+4,75

       15 - Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm - 227,1 m

       - Východní strana : 2,3*45 - 103,5
       - Jižní strana : 1,7*2+1,8*8+2,3*34+2,3*12 - 123,6

       16 - Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm - 18 m

       17 - Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků _x000D_ rš 500 mm - 227,1 m

       - Východní strana : 2,3*45 - 103,5
       - Jižní strana : 1,7*2+1,8*8+2,3*34+2,3*12 - 123,6

       18 - Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů _x000D_ rš 600 mm - 130,7 m

       - včetně spojovacích prostředků.
       - Východní strana : 48,6 - 48,6
       - Jižní strana : 15,1+55,6+11,4 - 82,1

       19 - Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů_x000D_ kruhových, průměru 150 mm - 18 m

       20 - Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m - %

       - 50 m vodorovně


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Konstrukce truhlářské

        Konstrukce truhlářské

        21 - Dodání plastových oken 2370x1730 mm barva antracit trojsklo - 11 ks

        - 1 NP - 1
        - 2 NP - 4
        - 3 NP - 4
        - 1 PP - 2

        22 - Dodání plastových oken 1520x1700 mm barva antracit trojsklo - 1 kus

        - 1 PP - 1

        23 - Dodání plastových oken 2270x1700 mm barva antracit trojsklo - 3 kus

        - 1 PP - 3

        24 - Dodání parapetních desek 2370x250 mm - 14 kus

        - 1 NP - 1
        - 2 NP - 4
        - 3 NP - 4
        - 1 PP - 5

        25 - Dodání parapetních desek 1520x250 mm - 1 kus

        - 1 PP - 1

        26 - Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2 - 15 kus

        - 1 NP - 1
        - 2 NP - 4
        - 3 NP - 4
        - 1 PP - 6

        27 - Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění _x000D_ šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm - 15 kus

        - 1 NP - 1
        - 2 NP - 4
        - 3 NP - 4
        - 1 PP - 6

        28 - Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m - %

        - 50 m vodorovně


        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Konstrukce zámečnické

         Konstrukce zámečnické

         29 - Dodání slunolamů viz PD - 437,705 m2

         - Vertikální slunolam : 1,8*33,3*3 - 179,82
         - Vertiklální slunolam : 5,35*5,3 - 28,355
         - Vertikální slunolam : 8,25*2,4+1,7*6 - 30
         - Vertikální slunolam : 1,5*65,5 - 98,25
         - Vertikální slunolam : 1,5*55,3 - 82,95
         - Vertikální slunolam : 1,15*4,2 - 4,83
         - Vertikální slunolam : 1,5*9 - 13,5

         30 - Dodání a osazení požárního řebříku se suchovodem - 9,1 m

         31 - Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňků pro kovové obklady slunolamů horizontálních - 437,705 m2

         - Vertikální slunolam : 1,8*33,3*3 - 179,82
         - Vertiklální slunolam : 5,35*5,3 - 28,355
         - Vertikální slunolam : 8,25*2,4+1,7*6 - 30
         - Vertikální slunolam : 1,5*65,5 - 98,25
         - Vertikální slunolam : 1,5*55,3 - 82,95
         - Vertikální slunolam : 1,15*4,2 - 4,83
         - Vertikální slunolam : 1,5*9 - 13,5


         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         Malby

          Malby

          32 - Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná - 90,345 m2

          - Penetrace nových omítekv kanceláří a prostor kde dojde k výměně oken : 120,46*0,75

          33 - Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné - 740,8 m2

          - Výmalba kanceláří a prostor kde dojde k výměně oken


          Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


          Vaše firemní údaje

          Lešení a stavební výtahy

           Lešení a stavební výtahy

           34 - Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m, včetně kotvení - 1 413,38000 m2

           - Východní strana : 48,6*12+12*2,2 - 609,6
           - Jižní strana : 15,6*15+55,6*8,3+11,4*9,5 - 803,78

           35 - Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení_x000D_ šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m - 1 413,38000 m2

           - včetně kotvení
           - Východní strana : 48,6*12+12*2,2 - 609,6
           - Jižní strana : 15,6*15+55,6*8,3+11,4*9,5 - 803,78

           36 - Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m - 1 413,38000 m2

           - Východní strana : 48,6*12+12*2,2 - 609,6
           - Jižní strana : 15,6*15+55,6*8,3+11,4*9,5 - 803,78

           37 - Montáž ochranné sítě z umělých vláken - 1 413,38000 m2

           - Východní strana : 48,6*12+12*2,2 - 609,6
           - Jižní strana : 15,6*15+55,6*8,3+11,4*9,5 - 803,78

           38 - Demontáž ochranné sítě z umělých vláken - 1 413,38000 m2

           - Východní strana : 48,6*12+12*2,2 - 609,6
           - Jižní strana : 15,6*15+55,6*8,3+11,4*9,5 - 803,78


           Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


           Vaše firemní údaje

           Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

            Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

            39 - mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 315 x 315 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí - 2 kus

            40 - Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří - 479,64 m2

            - Okna - východní strana : (2,3*1,8)*45 - 186,3
            - Okno schodiště : 2,6*11,8 - 30,68
            - Recepce (prosklení) : 9,2*3,8 - 34,96
            - Okna - Jiždní strana : (1,7*1,2)*2+(1,8*1,5)*8+(2,3*1,5)*34+(2,3*1,8)*12 - 192,66
            - Průchod na klempířskou dílnu : 4,2*2,4 - 10,08
            - Vrata : 2,4*2,8 - 6,72
            - Recepce (prosklení) : 4,8*3,8 - 18,24

            41 - Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky - 2 kus


            Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


            Vaše firemní údaje

            Bourání konstrukcí

             Bourání konstrukcí

             42 - Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 - 58,263 m2

             - 1 NP : 1*3,979 - 3,979
             - 2 NP : 4*3,979 - 15,916
             - 3 NP : 4*3,979 - 15,916
             - 1 PP : 2*3,979+1*2,584+3*3,97 - 22,452

             43 - "Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva_x000D_ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %" - 102,798 m2

             - Okna - východní strana : (2,3+1,8+1,8)*0,18*45 - 47,79
             - Okna - Jiždní strana : (1,7+1,2+1,2)*0,18*2+(1,8+1,5+1,5)*0,18*8+(2,3+1,5+1,5)*0,18*34+(2,3+1,8+1,8)*0,18*12 - 53,568
             - Vrata : (2,4+2,8+2,8)*0,18 - 1,44


             Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


             Vaše firemní údaje

             Staveništní přesun hmot

              Přesuny suti a vybouraných hmot

              45 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - 8,92177 t

              46 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km - 89,21767 t

              47 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km - 89,21767 t

              48 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m - 8,92177 t

              49 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m - 26,7653 t

              50 - Uložení suti na skládku bez zhutnění - 8,92177 t

              - s hrubým urovnáním


              Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


              Vaše firemní údaje

              Přesuny suti a vybouraných hmot

               Přesuny suti a vybouraných hmot

               45 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - 8,92177 t

               46 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km - 89,21767 t

               47 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km - 89,21767 t

               48 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m - 8,92177 t

               49 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m - 26,7653 t

               50 - Uložení suti na skládku bez zhutnění - 8,92177 t

               - s hrubým urovnáním


               Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


               Vaše firemní údaje

               Elektromontáže

                Elektromontáže

                51 - Úprava hromostvodu vč následné revize - 1 soubor

                52 - Úprava elektrorozvaděče - prodloužení na fasádu - 1 kus

                53 - Demontáž a následná montáž stávajících bezpečnostních kamer u závory - 2 kus

                54 - Výměna včetně úpravy stávajícího osvětlení na fasádě - 1 kus


                Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                Vaše firemní údaje

                Montáže vzduchotechnických zařízení

                 Montáže vzduchotechnických zařízení

                 55 - Demontáž stávajících klimatizačních jednotek - 5 kus

                 - Severovýchodní fasáda : 3 - 3
                 - Jihovýchodní fasáda : 2 - 2

                 56 - Zpětná montáž klimatizačních jednotek vč. nových prodloužených kotev - 5 kus

                 - Severovýchodní fasáda : 3 - 3
                 - Jihovýchodní fasáda : 2 - 2


                 Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                 Vaše firemní údaje

                 Vedlejší náklady

                  Vedlejší náklady

                  57 - Vybudování zařízení staveniště - 1 Soubor

                  58 - Provoz zařízení staveniště - 1 Soubor

                  59 - Odstranění zařízení staveniště - 1 Soubor

                  60 - Koordinační činnost - 1 Soubor


                  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                  Vaše firemní údaje

                  Navláčil stavební firma, s.r.o.

                  Bartošova 5532
                  Zlín, 76001

                  Ing. Martin Mercek

                  Tel: 770 185 728
                  Email: mercek@navlacil.cz