Sociální bydlení v městysi Nezamyslice

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Bytový dům Nezamyslice č.p. 145
Adresa: Gen. Svobody 145, 798 26 Nezamyslice
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Městys Nezamyslice
IČ: 00288501
Adresa: Tjabinova 111, 79826 Nezamyslice
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
únor 2021 – květen 2022
4. CENA ZAKÁZKY
12 000 000 Kč

Bytový dům Nezamyslice č.p. 145

na pozemku parc. č. 180 v katastrálním území Nezamyslice nad Hanou. Záměr obsahuje:

Stavba je členěna na

 • SO 01 – Bytový dům
 • SO 02 – Sklepní kóje
 • SO 03 – Cesta a parkovací stání

Položkový rozpočet

SO 01 - Bytový dům - Stavební část - Náklady způsobilé

  Zemní práce

  1 - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - 5,1136 m3

   - (3,4*4,43+3,4*3,09)*0,2 - 5,1136 m3

  Základy a zvláštní zakládání

  2 - Beton základová deska C20/25 XC2 - 3,8352 m3

   - (3,4*4,43+3,4*3,09)*0,15 - 3,8352 m3

  3 - Základové pasy C20/25 XC 2 - 7,82 m3

   - (4,57+2,52+3,09+3,09+3,4)*0,7*0,5+2*0,3*1,36*0,9+4*0,65*0,3*0,9+0,4*0,4*0,9+1,5*0,3*0,9 - 7,82 m3

  4 - Podkladní a vyrovnávací beton C20/25 XC2 - 6,563 m3

   - (4,62+2,52+3,09+3,09)*0,9*0,05+0,1*3,4*0,7+0,9*0,1*3,4*2+3,4*4,43*0,2+3,4*3,09*0,2 - 6,563 m3

  5 - Šterkodrť 8-32 zhutněná - 8,69312 t

   - ((3,4*4,43+3,4*3,09)*0,2)*1,7 - 8,69312 t

  Svislé a kompletní konstrukce

  6 - Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm - 49,228 m2

   - 1NP: 2*(0,75*1,55)+2*(0,73*1,55) - 4,593 m2
   - 2NP: 2,0*(4*0,3*1,6+1,0*3,0) - 9,84 m2
   - štít: 2*17,4 - 34,8 m2

  7 - Zdivo keramické 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm - 109,1175 m2

   - 1NP: 2,8*(18,05+6,55+6,45+5,3+4,2+3,6) - 123,62 m2
   - odpočet otvorů: -(2*2,0*2,15+1,35*2,15+2*1,0*2,0+1,4*2,0+0,9*2,0) - -20,1 m2
   - 2NP: 2,8*(1,1+0,9) - 5,6 m2

  8 - Překlad vysoký 70/238/1500 mm - 12 kus

  9 - Překlad vysoký 70/238/2000 mm - 4 kus

  10 - Překlad vysoký 70/238/2500 mm - 9 kus

  11 - Překlad plochý 115/71/1000 mm - 2 kus

  12 - Překlad plochý 115/71/1250 mm - 5 kus

  13 - Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 - 0,18018 t

   - 0,001*14,3*(3*2,0+3*2,2) - 0,18 t

  14 - Bednění ztracené - 12,36 m2

   - ZB 300: (3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*0,75 - 12,36 m2

  15 - Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm - 56,78 m2

   - 1NP: 2,8*(8,9+2,1+2*3,6+4,4+1,75) - 68,18 m2
   - odpočet otvorů: -(2,0*(2*0,7+2*0,8+3*0,9)) - -11,4 m2

  16 - Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem s použitím suché maltové směsi - 7,28 m2

   - 1,4*(2,5+2,7) - 7,28 m2

  17 - Přizdívky z plynosilikátu tl. 100 mm - 56,28 m2

   - 1NP: 2,8*(4,9+3,6+1,5+2,95+3,65+3,5) - 56,28 m2

  18 - Přizdívky z plynosilikátu tl. 150 mm - 2,64 m2

   - 1NP: 1,2*2,2 - 2,64 m2

  19 - Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení - 2,04 m2

   - 0,6*(1,6+1,8) - 2,04 m2

  20 - Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění - 2,04 m2

  21 - Odpadní troubky plast - 14,1 m

   - DN 110 do fasády: 7,2+6,9 - 14,1 m

  22 - Vyklínování a dozdění mezi ocelovými nosníky - 0,3696 m3

   - 0,14*0,6*(2,1+2,3) - 0,37 m3

  23 - Ocelové sloupky ocel S235 - 0,22518 t

   - sloupek 90x90x5: 2,7*6*13,9/1000 - 0,22518 t

  Svislé a kompletní konstrukce

  24 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky protipožární tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm - 32,416 m2

   - 2,8*(2*0,6) - 3,36
   - 2,8*1,95-(0,8*2,0) - 3,86
   - 2,8*2,4*(0,9*2,0) - 12,1
   - 2,8*(1,1+4,15)-(0,8*2,0) - 13,1

  25 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky požár. impreg. tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm - 38,92 m2

   - 2,8*(2*2,3+2,0)-(0,7*2,0) - 17,08
   - 2,8*(2,0+2,25)-(0,7*2,0) - 10,5
   - 2,8*(1,65+2,9)-(0,7*2,0) - 11,34

  26 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm - 29,08 m2

   - 2,8*(2,4+1,95)-(0,9*2,0) - 10,38
   - 2,8*(5,4+1,85)-(0,8*2,0) - 18,7

  27 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm - 35,42 m2

   - 2,8*2,0 - 5,6
   - 2,8*(2,15+2,35) - 12,6
   - 2,8*(2*1,75+3,15)-(0,7*2,0) - 17,22

  28 - Příčka SDK tl.305 mm,ocel.kce,2x oplášť.,12,5mm CW 125, min. vlna 2x100 mm - 27,72 m2

   - 2,8*3,3*3 - 27,72

  29 - Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RFI 12,5mm,izol - 29,12 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - 2,8*3,0 - 8,4
   - 2,8*2,9 - 8,12
   - 2*2,8*1,5 - 8,4
   - 2,2*1,2 - 2,64
   - 1,3*1,2 - 1,56

  30 - Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm MW 2x 60 mm standardní SDK - 27,72 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - 2,8*(2,05+2,0) - 11,34
   - 2,8*2,85 - 7,98
   - 2,8*3,0 - 8,4

  31 - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace zdvojení SDK - 247,3 m2

   - 1NP: 6,8 - 6,8
   - 4,6+2,7+5,6+20,8+15,8 - 49,5
   - 7,4+2,2+12,5+22,6 - 44,7
   - 2NP: 8,0+21,0 - 29
   - 4,4+17,0 - 21,4
   - 4,2+17,1+14,7 - 36
   - 7,6+12,0+16,7 - 36,3
   - 19,0+4,6 - 23,6

  32 - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace zdvojení SDK - 31 m2

   - 1NP: 7,6+5,2 - 12,8
   - 2NP: 4,1+4,3+5,3+4,5 - 18,2

  33 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky fólie - 236,55 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
   - 180,55+1,0*56,0 - 236,55

  34 - Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,MA 12,5mm MW 2x50 mm standardní SDK - 38,284 m2

   - 2,8*1,1*(0,9*2,0) - 5,544
   - 2,8*(1,85+3,15+1,25)-(0,8*2,0+0,9*2,0) - 14,1
   - 2,8*(2,1+1,2) - 9,24
   - 2,8*2,15 - 6,02
   - 2,8*(0,6+1,25)-(0,9*2,0) - 3,38

  35 - Stěna SDK opláštění 2x12,5 mm protipožární, parozábrana, dřevěná podkonstrukce 80/160 mm OSB deska 15 mm - 33,28 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - u jižního vikýře: 2,8*19,1-(5*2,2*2,6)+2*2,8*1,5 - 33,28

  36 - Předstěna šachtová CD 60/27 + 30 mm min. vlna + SDK 12,5 mm - 67,2 m2

   - 2,8*2,6*4*2+2,8*1,6*2 - 67,2

  Vodorovné konstrukce

  37 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22 - 0,8086 t

   - N18: 0,001*31,1*(5*5,2) - 0,81

  38 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 40 - 3,56893 t

   - N1: 0,001*66,3*(3*10,55) - 2,1
   - N2: 0,001*66,3*(2*5,35) - 0,71
   - N3: 0,001*66,3*5,6 - 0,37
   - N4: 0,001*66,3*5,88 - 0,39

  39 - Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 - 11,4375 m3

   - 1NP: 0,25*26,35 - 6,59
   - 2NP: 0,25*(0,475+0,125+10,4)+2*0,25*0,7*6,0 - 4,85

  40 - Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení - 51,6 m2

   - 1NP: 0,3*105,0 - 31,5
   - 2NP: 0,3*(3,8+2,0+35,8+2*0,7+4*6,0) - 20,1

  41 - Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění - 51,6 m2

  42 - Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 - 0,722 t

   - 0,722 - 0,722

  43 - Uložení nosníků do kapes Uložení IPE 14 do kapes ve zdivu - 0,504 m3

   - 0,7*0,3*0,3*8 - 0,504

  44 - Podkladní beton - roznášecí vrstva pod zdivo na stávající základové pasy C20/25 XC2 - 4,21995 m3

   - (17,82+3,09+2,92+3,09+2,74+6,09+4,44)*0,7*0,15 - 4,21995

  45 - Ocelové profily IPN 140 11375 - 0,36 t

   - 1,3*8+14,6: 0,360 - 0,36

  46 - Kari 150x150x8 - 0,473 t

   - (4,57+2,52+3,09+3,09+3,4)*1,55: (0,473) - 0,473
   - (17,82+3,09+2,92+3,09+2,74+6,09+4,44)*0,6*2:
   - (3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*2+(3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*2*2*0,8:

  47 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 400 - 0,89528 t

   - N5: 0,001*72,2*12,4 - 0,89528

  48 - Podkladní beton pod základové pasy C16/20 XC2 - 0,7524 m3

   - (4,62+2,52+3,09+3,09+3,4)*0,9*0,05 - 0,7524

  Úpravy povrchu, podlahy

  49 - Omítka jádrová ručně, vč. nadpraží a ostění tloušťka vrstvy 20 mm - 451,1475 m2

   - 1NP: 2,8*18,1-(1,35*2,15+2*1,0*2,0) - 43,78
   - 2,8*9,4-(1,4*2,0+2*1,0*2,0+0,9*2,0) - 17,72
   - 2,8*6,75-(0,9*2,0) - 17,1
   - 2,8*9,5-(1,4*2,0+2*1,0*2,0) - 19,8
   - 2,8*11,6-(1,0*2,0) - 30,48
   - 2,8*18,9-(1,0*2,0+1,9*2,3) - 46,55
   - 2,8*16,0-(1,0*2,0+2,0*2,15) - 38,5
   - 2,8*12,9-(2*0,8*2,0+2*0,9*2,0+1,0*2,0) - 27,32
   - 2,8*6,0-(0,8*2,0) - 15,2
   - 2,8*9,5-(0,8*2,0) - 25
   - 2,8*14,15-(0,9*2,0+2,0+2,15) - 33,67
   - 2,8*19,6-(0,9*2,0+1,9*2,3) - 48,71
   - 2NP: 2,8*36,0-(4*1,6*1,6+1,8*1,8) - 87,32

  50 - Omítka tenkovrstvá ručně, vč. nadpraží a ostění štuk - 403,65 m2

   - 451,1475 - 451,15
   - odpočet ker.obkladů:
   - -(1,95*(11,8-1,0)) - -21,06
   - -(0,6*(4,1+2*0,6)) - -3,18
   - -(1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6)) - -16
   - -(0,6*(5,0+1,45+0,6)) - -4,23
   - -(1,95*1,55) - -3,02

  51 - Zakrývání výplní vnitřních otvorů - 67,7025 m2

   - 2*1,9*2,3+1,9*1,5+1,1*2,3+2*2,0*2,15+1,35*2,15 - 25,62
   - 4*1,6*1,6+1,8*1,8+5*2,2*2,6 - 42,08

  52 - Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - 42,85 m

   - 2*2,0+1,35+6*2,15 - 18,25
   - 12*1,6+3*1,8 - 24,6

  53 - Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn - 451,1475 m2

  54 - Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm - 7,665 m2

   - 1NP: 0,6*1,9+0,3*(2*2,0+1,35) - 2,75
   - 2NP: 0,6*(4*1,6+1,8) - 4,92

  Úpravy povrchů vnější

  55 - Omítka tenkovrstvá silikonová, vč. nadpraží a ostění točená, zrnitost 1,5 mm - 238,94 m2

   - (76,56+186,38)-24,0 - 238,94

  56 - Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení - 65,1725 m2

   - 2*1,9*2,3+1,9*1,5+2*2,0*2,15+1,35*2,15 - 23,09
   - 4*1,6*1,6+1,8*1,8+5*2,2*2,6 - 42,08

  57 - Zatepl. systém, fasáda, EPS F šedý tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - 162,38 m2

   - S8: 94,8 - 94,8
   - S9: 7,6*18,15-(3,05*15,2) - 91,58
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  58 - Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi - 213,9575 m2

   - S8: 94,8-(1,8*1,8) - 91,56
   - S9: 7,6*18,15-(15,2*3,05+4*1,6*1,6) - 81,34
   - S10: 7,2*19,5-(16,8*3,8+2*2,0*2,15+1,35*2,15) - 65,06
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  59 - Zatepl. systém, fasáda,MW F šedý tl.300 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - 76,56 m2

   - S10,S13: 7,2*19,5-(16,8*3,8) - 76,56

  Podlahy a podlahové konstrukce

  60 - Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 - 6,055 m3

   - Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
   - S1: 0,05*(14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2) - 2,19
   - S2: 0,05*(5,6+20,8+15,8+12,5+22,6) - 3,87

  61 - Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 5 cm - 6,055 m3

  62 - Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm - 6,055 m3

  63 - Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 200/200 mm KA18 - 0,14532 t

   - mazanina tl. 50 mm: 1,2*(0,001*1,0*121,1) - 0,15

  64 - Násyp pod podlahy vyrovnávací pískový tl. 20 mm - 3,611 m3

   - S3-5, S14: 0,02*180,55 - 3,61

  65 - Potěr ze SMS, strojní zpracování, tl. 30 mm samonivelační, vč. penetrace - 135,9 m2

   - 1NP: 135,9 - 135,9

  66 - Podlaha ze sádrovláknitých desek 12,5 +12,5 mm - 106,1 m2

   - Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.
   - S4, S5, S14: 21,0+17,0+17,1+14,7+16,7+7,6+12,0 - 106,1

  67 - Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku - 180,55 m2

   - Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy podlahového dílcena pero a drážku, vyplnění spár montážní pěnou.
   - S3-5, S14: 180,55 - 180,55

  68 - Dřevěná sloupková konstrukce - 208,4 m

   - sloupky +trámky 80x160 mm: (4*2,6+1,9*2)*4+(3*2,6+1,6*2)*2 - 78,8
   - fošny 40x160 mm: 2,6*2*6*2 - 62,4
   - ztužení sárovláknitá deska 2x10 mm: 2,8*2,6*4*2+2,8*1,6*2 - 67,2

  69 - Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm - 198,605 m2

   - 1,1*180,55 - 198,6

  Výplně otvorů

  70 - Osazení parapetních desek lepených š. do 50 cm - 8,2 m

   - 4*1,6+1,8 - 8,2

  71 - Dveře vnější dvojdílné hliníkové vel. 1350/2150 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  72 - Okno plastové dvojdílné vel. 2000/2150 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 2 kus

  73 - Okno plastové dvojdílné vel. 1880/2300 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 2 kus

  74 - Okno plastové dvojdílné vel. 1150/1500 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  75 - Okno plastové trojdílné vel. 2260/2660 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 5 kus

  76 - Okno plastové jednodílné vel. 1800/1800 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  77 - Okno plastové jednodílné vel. 1600/1600 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 4 kus

  78 - Deska parapetní lepená - 9 m

  Žaluzie

  79 - Vnitřních žaluzie, D+M předběžná cena - 1 kpl

  80 - Vnější žaluzie elektricky ovládané, D+M - Z90 lamela, elektricky ovládaná, dálkový ovladač (2 ks/okno – 1 stálý + 1 rezervní) osazení – viz. detaily jižního arkýře D 1.1-4.02 B, izolovaný kastl není vyžadován, kastl základní plechový respektive bez – kompletně kryto cementovláknitou deskou, lanko Barva tmavě šedá – výběr ze standardního vzorníku výrobce, dtto doplňky - 1 kpl

  Ostatní konstrukce, bourání

  81 - Opatření pro rorýsy předběžná cena - 2x budka dvokomorová 800x190x150 Z XPS do zateplení ETICS - 1 kpl

  Lešení a stavební výtahy

  82 - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m - 395 m2

   - S8: 94,8 - 94,8
   - S9: 7,6*18,15 - 137,94
   - S10: 7,2*19,5 - 140,4
   - 1,2*(7,35+7,6) - 17,94
   - dopočet: 3,92 - 3,92

  83 - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (3 měsíce) - 1 185,00000 m2

   - 3*395,0 - 1 185,00000

  84 - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m - 395 m2

  85 - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - 272,3 m2

   - 247,3+31,0-6,0 - 272,3

  86 - Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m - 6 m2

  Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

  87 - Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, cca - 280 m2

  Bourání konstrukcí

  88 - Bourání beton. schodiště před vstupem - 0,1089 m3

   - hl. vstup: ((0,33*0,165)*2)*1,0 - 0,11

  89 - Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb - 136,0602 m2

   - 136,0602 - 136,06

  90 - Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 - 159,9288 m2

   - 159,9288 - 159,93

  91 - Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm - 20,392 m2

   - 1NP: 2,8*(2*1,67+2*0,8+3,2)-(2*0,6*2,0) - 20,39

  92 - Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm - 27,04 m2

   - 1NP: 2,8*(2*3,2+1,15+0,9+1,85)-(0,9*2,0) - 27,04

  93 - Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - 280,41028 m3

   - 1NP: 2,8*(23,95+0,095+0,3+2,45)+3,3*23,85+0,7*(1,0+2*1,65) - 156,74
   - odpočet otvorů: -(0,55*(1,3*2,0+2*0,9*2,0)+0,35*(0,7*2,0+0,8*2,0)+0,42*2,55*2,6) - -7,24
   - -(0,73*(0,85*2,0+2,3*1,55+1,0*2,0)+0,2*0,95*2,0) - -5,68
   - -(0,2*2,07*(2*1,4+0,9+1,15+1,8+2,25)+0,45*0,95*1,95) - -4,52
   - -(0,7*(0,9*2,3+1,0*1,45+2*0,9*2,0+0,7*0,95+2*0,58*0,58+1,0*2,1)) - -7,39
   - 2NP: 2,65*(51,45-10,8)+4,3*10,8+0,6*1,8*1,8+4*0,07*1,88 - 156,63
   - odpočet otvorů: -(0,35*(0,8*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0)+2*0,55*0,9*2,0+0,35*0,92*2,04+0,2*0,9*2,0) - -4,89
   - -(3*0,6*1,2*1,5) - -3,24

  94 - Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm - 3 m2

   - 1,0*3,0 - 3

  95 - Bourání schodišťových stupňů betonových - 19,32 m

   - 7*1,1+4*1,15+6*1,17 - 19,32

  96 - Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. - 7,8 m2

  97 - Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem - 22,255 m3

   - 1NP: 0,1*(7,1+7,0+13,7+37,7+2*32,85+37,75+9,5+16,55+2*1,25+8,45+16,6) - 22,25

  98 - Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 dlaždice keramické - 72,35 m2

   - 1NP: 7,1+7,0+13,7+16,55+2*1,25+8,45 - 55,3
   - 2NP: 17,05 - 17,05

  99 - Bourání říms kamenných tl. 30 cm, vyložení 25 cm - 27,9 m

  100 - Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 - 55 kus

   - 2*(3*3+4*3) - 42
   - 2*3+3+3+1 - 13

  101 - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 - 19 kus

   - 12 - 12
   - 7 - 7

  102 - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 - 2 kus

   - 1+1 - 2

  103 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 - 11,9025 m2

   - 2*1,4*2,07 - 5,8
   - 1,15*2,07 - 2,38
   - 1,8*2,07 - 3,73

  104 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 - 4,6575 m2

   - 2,25*2,07 - 4,66

  105 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 - 1,3378 m2

   - 0,7*0,95+2*0,58*0,58 - 1,34

  106 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 - 6,8935 m2

   - 1,03*1,45 - 1,49
   - 3*1,2*1,5 - 5,4

  107 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 - 23,6538 m2

   - 7*1,88*1,53+2,3*1,53 - 23,65

  108 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - 27,67 m2

   - 9*0,8*2,0 - 14,4
   - 3*0,9*2,0 - 5,4
   - 2*0,85*2,0 - 3,4
   - 2*0,6*2,0 - 2,4
   - 1,0*2,07 - 2,07

  109 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - 7,055 m2

   - 1,3*2,0 - 2,6
   - 0,9*2,65 - 2,38
   - 0,9*2,3 - 2,07

  110 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm - 8,8 m

   - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
   - 2*2,1+2*2,3 - 8,8

  111 - Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % - 362 m2

   - 1NP: 7,1+7,0+13,7+37,7+2*32,85+37,75+9,5+16,55+2*1,25+8,45+16,6 - 222,55
   - 2NP: 17,05+13,35+13,7+14,5+46,6+15,9+18,35 - 139,45

  112 - Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - 136,0602 m2

   - 1NP: 2,8*(3,2+8,4+2,95+3,8+4,55+4,5)-(3*1,88*1,53+1,0*2,0) - 66,09
   - 2NP: 2,65*(3,35+8,35+3,3+14,5+3,6)-(4*1,88*1,53+1,8*1,8+1,0*3,0) - 69,97

  113 - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - 135,9288 m2

   - 6,7*18,0-(8*1,88*1,53) - 97,59
   - 6,6*9,9-(1,0*3,0) - 62,34
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  114 - Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 - 24,6 m2

  115 - Demontáž klozetů splachovací s nádrží - 2 soubor

  116 - Demontáž umyvadel - 3 soubor

  117 - Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 - 3 soubor

  118 - Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm - 61,38 m2

  119 - Demontáž žlabů půlkruh. rovných - 67,7 m

   - 49,0+5,7+6,6+6,4 - 67,7

  120 - Demontáž odpadních trub kruhových - 32,4 m

   - 2*7,5+4,4+2*2,9+7,2 - 32,4

  121 - Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti - 256,5 m2

  122 - Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti - 61,38 m2

   - 6,2*(4,7+5,2) - 61,38

  123 - Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových - 18 kus

  124 - Demontáž prahů dveří 2křídlových - 1 kus

  125 - Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných - 23,1 m2

   - 11,0*2,1 - 23,1

  126 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 - 141,15 m2

   - 1NP: 37,7+2*32,85+37,75 - 141,15

  127 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 - 15,9 m2

   - 2NP: 15,9 - 15,9

  128 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 - 9,5 m2

   - 1NP: 9,5 - 9,5

  130 - Demontáž parapetních desek - 20,11 kus

   - 1NP: 3*1,88+2,3+1,05 - 8,99
   - 2NP: 4*1,88+3*1,2 - 11,12

  131 - Dmtž prvků na fasádě předběžná cena - 1 kpl

   - - stojan na vlajku,
   - - televizní antény,
   - - přívod vzduchu k plynovým topidlům pod okny,
   - - venkovní osvětlení,
   - - ocelové konzoly,
   - - hromosvod,
   - - atd. (viz fotodokumentace)

  132 - Bourání základů - 7,00712 m3

   - Základ kamenný: 3,2*0,7*1,3 - 2,912
   - Beton podkladní: (4,74*3,4+3,28*3,41)*0,15 - 4,09512

  133 - Demontáž trámového stropu včetně podhledu a podlahy z palubek - 296,75 m2

   - 1NP: 133,25 - 133,25
   - 2NP: 163,5 - 163,5

  134 - Bourání stropů Hurdis, I č. 16 délky do 4,0 m - 63,9 m2

  135 - Demontáž dřevěného krovu bez bednění - 61,38 m2

   - Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
   - 6,2*(4,7+5,2) - 61,38

  136 - Demontáž dřevěného krovu s bedněním - 256,5 m2

   - Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
   - 19,0*(6,9+6,6) - 256,5

  Staveništní přesun hmot

  137 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - 168,68137 t

  Izolace proti vodě

  138 - Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,fólie,do 600 (700) mm cihelné zdivo tloušťky 600 mm - 21,2 m

   - 10,0+6,0+1,3+3,9 - 21,2

  139 - Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP - 156,285 m2

   - 1,15*135,9 - 156,28

  140 - Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci - 12,2475 m2

   - 1,15*(0,3*(12,3+3,9+19,3)) - 12,25

  141 - Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 135,9 m2

  142 - Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 10,65 m2

   - 0,3*(12,3+3,9+19,3) - 10,65

  143 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - 1 176,81250 %

  144 - Napojení HI z podřezaného zdiva na novou vodorovnou HI - 56 m

  145 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka z PE rohože - 183,1875 m2

   - 1,25*(135,9+10,65) - 183,19

  146 - Asfaltový pás - parozábrana na OSB - 131,448 m2

   - asf. pás s Al vložkou: 1,25*(0,78*18,2+1,48*16,2+1,32*16,2+0,43*16,2+0,31*16,2+2*2*3,34*1,29+4*2,6*(1,2+0,1+0,1)+2*2,6*(0,25+0,1)) - 131,448

  147 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka ze skelné tkaniny - 183,1875 m2

  Povlakové krytiny

  148 - Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci - 31,075 m2

   - S7: 1,25*16,8+0,65*15,5 - 31,07

  149 - Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 31,075 m2

  150 - Montáž podstřešní difúzní fólie - 225,6 m2

   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  151 - Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m - 0,14227 t

  152 - Fólie tl. 2,0 mm, š.1200 mm střešní šedá - 35,73625 m2

   - S7: 1,15*31,075 - 35,74

  153 - Fólie difúzní š. 1,5 m - 259,44 m2

   - 1,15*225,6 - 259,44

  154 - Geotextilie netkaná geo300 g/m2 2x50 m - 35,73625 m2

  Izolace tepelné

  155 - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 180,55 m2

   - S3, S4, S5, S14: 180,55 - 180,55

  156 - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 170,63 m2

   - S6: 9,75*17,5 - 170,63

  157 - Izolace tepelné podhledů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 190,098 m2

   - S6, S7: 180,55 - 180,55
   - arkýř sever ze spodu: 0,53*15,1 - 8
   - arkýř jih ze spodu: 15,86*1 - 9,548

  158 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky fólie - 233,55 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
   - 180,55+1,0*53,0 - 233,55

  159 - Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci - 121,1 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - S2: 5,6+20,8+15,8+12,5+22,6 - 77,3

  160 - Izolace podlah zvuková voštinová tl.60mm vč. zásypu - 180,55 m2

   - Nařezání izolace na potřebný rozměr. Položení voštinové izolace na podklad, zasypání voštin a srovnání voštinového zásypu včetně dodávky izolace a zásypu.

  161 - Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce - 128,044 m2

   - Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
   - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
   - arkýř sever: 8*0,4*2,64 - 8,448
   - S12: (3,8*(16,8+2*1,25)-(5*2,2*2,6) - 44,74
   - arkýř jih: 2*0,2*2,6 - 1,04
   - arkýř sever-střecha: 2*(0,5*(1,56+2,32+2,32)) - 6,2
   - arkýř sever-podlaha: (0,53*15,1+2*0,37*(2,98+5,34) - 14,16
   - arkýř sever-čelo: (0,28*15,1+0,3*(1,56+2,32+2,32)+2*0,28*2,2) - 7,32
   - arkýř sever-mezi I nosníky: 6*0,55*2,45 - 8,085
   - S11: (2,98*2,64+5,34*2,64-1,07*1,41) - 20,456
   - arkýř jih-čelo: (0,53*16,2+2*0,4*2,6) - 10,666
   - arkýř jih-boky: (2*1,01*3,43) - 6,929

  162 - Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů - 80,5 m2

   - S12: 3,8*(16,8+2*1,25)+(0,7*16,8)-(5*2,2*2,6) - 56,5
   - S11: (2,09+2,0+3,6+0,7+0,7)*2,64 - 24

  163 - Izolace tepelná PIR na pruhy lepidla, 1vrstvá - 62,2 m2

   - S7: (16,5*(1,15+0,95)) - 37,5
   - S12: 4*(1,2*2,6) - 8,45
   - arkýř jih-nadpraží: 15,86*0,3 - 5,234
   - arkýř jih-podhled: 15,86*1,0 - 17,446

  164 - Položení separační fólie včetně dodávky fólie - 133,21 m2

   - 1,1*121,1 - 133,21

  165 - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m - 22,33176 t

  166 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl. a předstěny, přelep. spojů vč. dodávky fólie - 23,6 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků-arkýř sever

  167 - Deska spádová EPS 100S - 0,626 m3

   - S7 20-40 mm: 1,1*(1,15*16,5) - 0,626

  168 - Deska izolační PIR Alu pro střechy a stěny 1250x2500x100mm - 68,63 m2

   - S7: 1,1*(16,5*(1,15+0,95)) - 37,5
   - S12: 1,1*4*(1,2*2,6) - 8,45
   - arkýř jih-nadpraží: 1,1*(15,86*0,3) - 5,234
   - arkýř jih-podhled: 1,1*(15,86*1,0) - 17,446

  169 - Deska izolační PIR-speciální rouno 1250x625x 60 mm rovná hrana - 149,71 m2

   - PIR 60 mm: 1,1*121,1 - 133,21
   - PIR 60 mm: 1,1*(18*(0,25+0,15)+19,5*(0,25+0,15)) - 16,5

  170 - Deska z minerální plsti tl. 40 mm - 257,1028 m2

   - podhled: 1,1*180,55 - 198,6
   - arkýř sever: 1,1*8*0,4*2,64 - 9,2928
   - S12: 1,1*(3,8*(16,8+2*1,25)-(5*2,2*2,6)) - 49,21

  171 - Deska z minerální plst tl. 60 mm - 169,34 m2

   - arkýř jih: 2*0,2*2,6 - 1,04
   - S5: 1,1*153,0 - 168,3

  172 - Deska z minerální plsti tl. 100 mm - 114,5712 m2

   - arkýř sever-střecha: 1,1*2*(0,5*(1,56+2,32+2,32)) - 6,82
   - arkýř sever-podlaha: 1,1*(0,53*15,1+2*0,37*(2,98+5,34)) - 15,576
   - arkýř sever-čelo: 1,1*(0,28*15,1+0,3*(1,56+2,32+2,32)+2*0,28*2,2) - 8,052
   - arkýř sever-mezi I nosníky: 1,1*6*0,55*2,45 - 8,894

  173 - Deska z minerální plsti tl. 160 mm - 22,502 m2

   - S11: 1,1*(2,98*2,64+5,34*2,64-1,07*1,41) - 22,502

  174 - Deska z minerální plsti tl. 180 mm - 394,734 m2

   - 1,1*(2*170,625) - 375,38
   - arkýř jih-čelo: 1,1*(0,53*16,2+2*0,4*2,6) - 11,733
   - arkýř jih-boky: 1,1*(2*1,01*3,43) - 7,621

  175 - Fólie difúzní - 92,29 m2

   - S12: 1,15*56,5 - 64,97
   - S11: 1,15*(2,09+2,0+3,6+0,7+0,7)*2,64 - 27,32

  Konstrukce tesařské

  176 - Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 284 mm - 1,51 m2

   - arkýř severní:15,1*0,1 - 1,51

  177 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - 60,8 m

   - N3: 12*3,1 - 37,2
   - N19: 2*5,8+2*6,0 - 23,6

  178 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - 37,7 m

   - N4: 29*1,3 - 37,7

  179 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 - 34,8 m

   - N5: 6*2,8 - 16,8
   - N17: 18,0 - 18

  180 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 - 16,3 m

   - N18: 16,3 - 16,3

  181 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 - 16,3 m

   - N2: 16,3 - 16,3

  182 - Montáž bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm - 20,142 m2

   - (0,20+0,16+0,18)*(19,5+18,15) - 20,142

  183 - Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 25 cm - 225,6 m2

   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  184 - Montáž kontralatí přibitím - 225,6 m2

  185 - Montáž roštu pro tepelnou izolaci - 147,3 m

   - S5 laťování: 1,25*16,8 - 21
   - S11 laťování: 3,05*15,25+0,65*(2*3,05+15,25) - 60,39
   - S12 laťování: 3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6) - 65,74

  186 - Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 - 255,4 m

   - N6: 9*2,35 - 21,15
   - N7: 8*2,5 - 20
   - N8: 17*3,6 - 61,2
   - N9: 4*1,5 - 6
   - N10: 8*3,525 - 28,2
   - N11: 10*2,025 - 20,25
   - N12: 8*3,075 - 24,6
   - N13: 9*3,4 - 30,6
   - N14: 7*0,95 - 6,65
   - N15: 9*2,75 - 24,75
   - N16: 12*1,0 - 12

  187 - Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 - 16,3 m

   - N17: 16,3 - 16,3

  188 - M.bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky - 26,07 m2

  189 - M.obložení stěn a podhledů z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. bez dodávky desek - 171,55 m2

   - S5: 1,25*16,8 - 21
   - S11: 3,05*15,25+0,65*(2*3,05+15,25) - 60,39
   - S12: 3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6) - 65,74
   - jižní arkýř -podhled: 16,5 - 16,5
   - jižní arkýř -nadpraží čelo: 16,5*0,48 - 7,92

  190 - M.záklopu (podbití) stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. bez dodávky desek - 389,11 m2

   - S3-5, S14: 180,55 - 180,55
   - S6: 156,9 - 156,9
   - severní arkýř střecha: 15,2*0,74 - 11,248
   - jižní arkýř: 16,5*3,3-5*2,2*2,6+2*1,52*3,3 - 35,882
   - severní arkýř: 15,1*0,3 - 4,53

  191 - Montáž podlah z panelů tl. do 24 cm, pl. do 10 m2 pokládané do kříže, prolepené mezi sebou - 39,4 m2

   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+4,6 - 39,4

  192 - Montáž podlah z panelů tl. do 24 cm, pl. do 20 m2 pokládané do kříže, prolepené mezi sebou - 13,8 m2

   - S3: 13,8 - 13,8

  193 - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - 24,42447 t

  194 - Střešní konstrukce ze sbíjených vazníků vč. impregnace, D+M předběžná cena - 1 kpl

  195 - Konstrukce arkýře OSB I-nosníky 550 mm, D+M - nosníky + doplňkové řezivo + náročnost práce (izolanty, tyčové řezivo a plošný záklop obsažen v jiných položkách) - 46,5125 m2

   - 3,05*15,25 - 46,51

  196 - Konstrukce arkýře OSB I-nosníky 240 mm, D+M - nosníky + doplňkové řezivo + náročnost práce (izolanty, tyčové řezivo a plošný záklop obsažen v jiných položkách) - 32,26 m2

   - 3,8*(16,8+2*1,25)-(2,6*15,8) - 32,26

  197 - Deska fasádní cementovláknitá s finální povrchovou úpravu, NCS barva, tl. 10 mm, dodávka ve finálních rozměrech, max. rozměr desky 3350 x 1250 mm - 166,123 m2

   - S5: 1,1*(1,25*16,8) - 23,1
   - S11: 1,1*(3,05*15,25+0,65*(2*3,05)) - 55,525
   - S12: 1,1*(3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6)) - 72,31
   - jižní arkýř ostění a nadpraží: 1,1*(0,11*2,2*5+0,14*8*2,6+0,26*2*2,6) - 6,021
   - severní arkýř ostění a nadpraží: 1,1*(0,06*2,2*4+0,18*2,2*2+0,14*14,4) - 3,667
   - severní arkýř - skryté okno: 1,1*2*(1,07+1,43) - 5,5

  198 - Deska cementovláknitá tl. 12 mm - 76,688 m2

   - 1,1*(39,4+13,8)*2 - 58,52
   - 0,6*15,14*2 - 18,168

  199 - Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše - 1 396,17500 m

   - severní arkýř: 1,1*65,78 - 72,358
   - jižní arkýř: 1,1*85,07 - 93,577
   - 1,1*(2*(24*18,8)) - 992,64
   - 1,1*(2*(18*6,0)) - 237,6

  200 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x240 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,5972 m3

   - jižní arkýř: 1,1*(0,06*0,24*1,3*29) - 0,5972

  201 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 30x100 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,08 m3

   - N19: 1,1*(0,03*0,1*(2*5,8+2*6,0)) - 0,08

  202 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 50x160 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,9728 m3

   - jižní arkýř: 1,1*0,05*0,16*(12*0,5) - 0,0528
   - severní arkýř: 1,1*0,05*0,16*(25*0,5*4+8*3+14,9+4*2*2) - 0,92

  203 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x160 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 2,17245 m3

   - N4: 1,1*(0,08*0,16*(29*1,3)) - 0,6
   - nosné stěny arkýře: 1,1*0,08*0,16*(4*2,125+4*5*2,64+22*1,33+*2*4*2,64) - 1,57245
   - stěna nad arkýřem: 1,1*0,08*0,16*32*0,55 - 0,2478

  204 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x280 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 6,29306 m3

   - strop.nosníky: 1,1*(0,08*0,28*255,4) - 6,29

  205 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x160mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,97997 m3

   - N5: 1,1*(0,16*0,16*(6*2,8)) - 0,47
   - N17: 1,1*(0,16*0,16*18,0) - 0,51

  206 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x240mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,68851 m3

   - N18: 1,1*(0,16*0,24*16,3) - 0,69

  207 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x280mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,80326 m3

   - strop.nosníky: 1,1*(0,16*0,28*16,3) - 0,8

  208 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 200x300mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 1,0758 m3

   - N2: 1,1*(0,2*0,3*16,3) - 1,08

  209 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 20 mm - 74,943 m2

   - S13 záklop 2x: 1,1*(2*(0,7*19,8)) - 30,49
   - jižní arkýř: 1,1*(16,5*3,3-5*2,2*2,6+2*1,52*3,3) - 39,47
   - severní arkýř: 1,1*(15,1*0,3) - 4,983

  210 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm - 210,978 m2

   - S3-5, S14 záklop: 1,1*180,55 - 198,605
   - severní arkýř střecha: 1,1*(15,2*0,74) - 12,373

  211 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm - 55,539 m2

   - jižní arkýř -podhled: 1,1*(16,5*1,0) - 18,15
   - jižní arkýř -střecha: 1,1*(16,5*1,58) - 28,677
   - jižní arkýř -nadpraží čelo: 1,1*(16,5*0,48) - 8,712

  Konstrukce klempířské

  212 - Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, viz tab. klempířských výrobků pro DN 125 mm - 4 kus

   - Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. -
   - K14: 4 - 4

  213 - Komínek odvětrání digestoří s manžetou z PVC, viz tab. klempířských výrobků DN 160 mm - 6 kus

   - Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. -
   - K15: 6 - 6

  214 - Prostup střechou + systémová hlavice komínu plynového kotle, viz tab. klempířských výrobků - 1 sada

   - K16: 1 - 1

  215 - Okapnička z Pz, tvrdá krytina, rš 230 mm, viz tab. klempířských výrobků - 37,65 m

   - K11: 18,2+19,45 - 37,65

  216 - Okapnička z Pz, tvrdá krytina, rš 230 mm, viz tab. klempířských výrobků - 37,65 m

   - K12: 18,15+19,5 - 37,65

  217 - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm, viz tab. klempířských výrobků - 6,75 m

   - K21: 6,75 - 6,75

  218 - Závětrná lišta z Pz plechu, rš 240 mm, viz tab. klempířských výrobků - 20,19 m

   - K9: 2*0,6+2*1,17+16,65 - 20,19

  219 - Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm,viz tab. klempířských výrobků - 24,9 m

   - K10: 2*6,2+2*6,25 - 24,9

  220 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 335, 340, 355, 365 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelem - 27,76 m

   - K2: 2*1,88 - 3,76
   - K5: 5*2,2 - 11
   - K6: 4*1,2 - 4,8
   - K7, K8: 1,8+4*1,6 - 8,2

  221 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 380, 415 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelemem - 11,6 m

   - K1: 2*1,9 - 3,8
   - K4: 2,15+2,05+3,6 - 7,8

  222 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 710 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelemem - 1,78 m

   - K3: 1,78 - 1,78

  223 - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, viz tab. klempířských výrobků - 29,1 m

   - K13: 2*7,5+7,2+6,9 - 29,1

  224 - Klempířské prvky - 145,34 m

   - K17: poplastovaný L profil r.š. 40 mm: 5*16,64+2*1,17+3*19,4+2*0,2+3*2*0,2 - 145,34

  225 - Klempířské prvky - 54,42 m

   - K18: poplastovaný profil r.š. 30 mm: 16,64+19,4+18,2 - 54,42

  226 - Klempířské prvky - 16,64 m

   - K19: krycí lišta pozink lakovaný r.š. 60 mm: 16,64 - 16,64

  227 - Klempířské prvky - 15,43 m

   - K30: oplechování arkýře pozink lakovaný r.š. 720 mm: 15,43 - 15,43

  228 - Trapézový plech lakovaný zavěšený na oc. konstrukci - 9,084 m2

   - 0,6*15,14 - 9,084

  229 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 0,648 t

  Krytiny tvrdé

  230 - Krytina vláknocementová, jednoduchá, na latě dvojité krytí - 225,6 m2

   - Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.
   - Včetně:
   - - přiřezání šablon, čtverců, vlnovek,
   - - odvětrování a zavětrování podkladní lepenky,
   - - úpravy u hřebene, nároží a okapu,
   - - obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů),
   - - obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek).
   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  231 - Příplat.za sklon přes 30 do 45°,kryt.jedn. - 225,6 m2

  232 - Hřeben vlákocem., barevný pro šablony, složitý větrací střešní profil s kartáčem - 18,8 m

   - Dodávka a montáž hřebenáče a spojovacích prostředků.

  233 - Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m - 4,98651 t

  Konstrukce truhlářské

  234 - Podkladový rošt pod obložení stěn - 308,65 m

   - S11: 16*3,05+5*15,25 - 125,05
   - S12: 32*3,8+4*15,5 - 183,6

  235 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocel. zárubně (vstup do bytu) s PO EI 15 C DP3, viz tab. truhl, výr. předběžná cena - 6 ks

  236 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 3 ks

  237 - Vnitřní dveře 800/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 8 ks

  238 - Vnitřní dveře 700/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 6 ks

  239 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocel. zárubně (technic.místnost) s PO EI 15 C DP3, viz tab. truhl.výr. předběžná cena - 1 kus

  240 - Výlez na půdu vel. 600/600 mm, stahovací schody, EI30 DP3, D+M předběžná cena - 2 kus

  241 - Kuchyňská linka (byt 1), D+M předběžná cena - 1 kpl

  242 - Kuchyňská linka (byt 2), D+M předběžná cena - 1 kpl

  243 - Kuchyňská linka (byt 3), D+M předběžná cena - 1 kpl

  244 - Kuchyňská linka (byt 4), D+M předběžná cena - 1 kpl

  245 - Kuchyňská linka (byt 5), D+M předběžná cena - 1 kpl

  246 - Kuchyňská linka (byt 6), D+M předběžná cena - 1 kpl

  247 - LTD 18 mm obklad oken severní arkýř - 16,368 m2

   - severní arkýř: 1,1*2*((2,2+1,8+2,2)*1,2)) - 16,368

  Konstrukce zámečnické

  248 - Hlavní domovní schodiště, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kpl

  249 - Vnitřní ocelové zábradlí, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kus

  250 - Vnějšího ocelové madlo, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 6 m

  252 - Zvonkové tablo, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kus

  253 - Poštovní schránka, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 6 ks

  254 - Elektroměrová skříň, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 ks

  255 - Vnější přípojková skříň, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 ks

  Podlahy z dlaždic a obklady

  256 - Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - dlažby pružná hydroizolace - 31 m2

   - S1: 7,6+5,2 - 12,8
   - S3: 4,1+4,3+5,3+4,5 - 18,2

  257 - Penetrace podkladu z OSB a cementovláknitých desek - 59,7 m2

   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+12,7+4,6 - 52,1
   - S14: 7,6 - 7,6

  258 - Penetrace podkladu pod dlažby - 54,105 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - soklíky: 0,1*103,05 - 10,3

  259 - Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm - 103,05 m

  260 - Řezání dlaždic keramických pro soklíky - 103,05 m

   - 18,3-(1,35+2*1,0) - 14,95
   - 9,4-(1,4+2*1,0+0,9) - 5,1
   - 6,75-0,9 - 5,85
   - 12,9-(1,0+2*0,8+2*0,9) - 8,5
   - 6,0-0,8 - 5,2
   - 20,5-(1,0+0,8+1,55) - 17,15
   - 9,7-(1,0+0,9+0,8) - 7
   - 8,2-(1,0+0,9+0,8) - 5,5
   - 15,2-(0,8+2*0,9+1,0) - 11,6
   - 8,6-1,0 - 7,6
   - 19,6-(5*1,0) - 14,6

  261 - Montáž podlah keram.,hladké, 30x30 cm do flexi tmele - 103,5 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+12,7+4,6 - 52,1
   - S14: 7,6 - 7,6

  262 - Spára podlaha - stěna, silikonem - 191,15 m

   - 18,3+9,4+6,75+12,9+6,0+20,5+9,7+8,2+15,2+8,6+19,6 - 135,15
   - 11,6+9,5+8,2+8,3+9,5+8,9 - 56

  263 - Příplatek za spárovací hmotu - plošně - 82,805 m2

   - 113,805-31,0 - 82,81

  264 - Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně - 31 m2

  265 - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m - 4,27847 t

  266 - Keramická dlažba odolná proti mechanickému poškození předběžná cena - 136,566 m2

   - 1,2*113,805 - 136,57

  267 - Doplňky ke keramické dlažbě předběžná cena - 113,805 m2

  Podlahy povlakové

  268 - Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou - 77,3 m2

  269 - Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy - 190,74 m2

   - 175,8+0,1*149,4 - 190,74

  270 - Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci - 149,4 m

   - 1NP: 9,5-(1,4+2*1,0) - 6,1
   - 18,9-(1,0+1,9) - 16
   - 16,4-(1,0+2,0) - 13,4
   - 14,55-(0,9+2,0) - 11,65
   - 19,6-(0,9+1,9) - 16,8
   - 2NP: 19,95-(2,2+1,55) - 16,2
   - 17,1-(2,2+0,9) - 14
   - 18,9-(2,2+2*0,9) - 14,9
   - 16,15-(2,2+0,9) - 13,05
   - 17,2-(2,2+0,9) - 14,1
   - 14,1-0,9 - 13,2

  271 - Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci - 175,8 m2

   - S2: 5,6+20,8+15,8+12,5+22,6 - 77,3
   - S4, S5: 21,0+17,0+17,1+14,7+16,7 - 86,5
   - S14: 12,0 - 12

  272 - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m - 0,50135 t

  273 - Podlahovina PVC heterogenní nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31 - 92,0645 m2

   - 1,1*(77,3+0,1*63,95) - 92,06

  274 - Podlahovina PVC heterogenní nášlapná vrstva 0,35 mm, oblast použití 23,32 - 117,7495 m2

   - 1,1*(98,5+0,1*85,45) - 117,75

  Obklady keramické

  275 - Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - dlažby pružná hydroizolace - 36,175 m2

   - 1,5*0,9+2,0*(1,0+1,2) - 5,75
   - 2*(1,5*(0,9+2*0,9+1,75)) - 13,35
   - 2*(1,5*0,9+2,0*(2*1,0)) - 10,7
   - 1,5*(0,9+2*0,9+1,55) - 6,38

  276 - Penetrace podkladu pod obklady - 113,04 m2

   - 1,95*(11,8-1,0) - 21,06
   - 0,6*(4,1+2*0,6) - 3,18
   - 1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6) - 16
   - 0,6*(5,0+1,45+0,6) - 4,23
   - 1,95*(8,2-0,8) - 14,43
   - 0,6*(2,05+2*0,6) - 1,95
   - 1,95*(8,3-0,8) - 14,63
   - 0,6*(1,15+2*0,6) - 1,41
   - 1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6) - 16
   - 0,6*(2,1+1,35+2*0,6) - 2,79
   - 1,95*(8,9-0,8)-(2*0,8*0,6) - 14,84
   - 0,6*(3,0+2*0,6) - 2,52

  277 - Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně - 36,175 m2

  278 - Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm - 113,04 m2

  279 - Příplatek za spárovací hmotu - plošně - 76,865 m2

   - 113,04-36,175 - 76,86

  280 - Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m - 4,2372 t

  281 - Keramický obklad vnitřních stěn předběžná cena - 135,648 m2

   - 1,2*113,04 - 135,65

  282 - Doplňky ke keramickým obkladům předběžná cena - 113,04 m2

  Malby

  283 - Penetrace podkladu 1x - 1 063,88500 m2

   - SDK podhledy: 247,3+31,0 - 278,3
   - stěny: 785,585 - 785,59

  284 - Malba směsí tekutou 2x, míst. do 3,8 m stěny a předstěny - 785,585 m2

   - omítky: 403,65 - 403,65
   - SDK příčky: 2*(32,416+38,92+38,284+43,96+29,08+35,42) - 436,16
   - SDK předstěny: 16,52+27,72+24,88 - 69,12
   - odpočet ker.obkladů: -113,04 - -113,04
   - odpočet ker.soklíků: -(0,1*103,05) - -10,3

  285 - Malba směsí tekutou 2x, míst. do 3,8 m stropy, podhledy - 278,3 m2

   - SDK podhledy: 247,3+31,0 - 278,3

  Přesuny suti a vybouraných hmot

  285 - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - 621,95017 t

  286 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 621,95017 t

   - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

  287 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 8 707,30236 t

  288 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 621,95017 t

  289 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2 487,80067 t

  290 - Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky - 3,591 t

   - střešní šablony: 3,591 - 3,59

  291 - Poplatek za skládku 10 % příměsí - 618,35483 t

   - 621,94583-3,591 - 618,35

  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  SO 01 - Bytový dům - Centrála Cetin - Náklady nezpůsobilé

   Zemní práce

   1 - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - 27,813 m3

    - kolem centrály cenin : 0,5*0,5*(5,7+0,5+6,0) - 3,05
    - (nové základové pasy) : (4,62+2,52+3,09+3,09)*0,9*0,9+0,1*3,4*0,7+0,9*0,1*3,4*2+3,4*4,43*0,2+3,4*3,09*0,2+2*(0,4*1,46*0,9)+4*(0,75*0,4*0,9)+0,4*1,5*0,9+0,5*0,5*0,9 - 19,649
    - násyp (směs hlína kámen) : (3,4*4,43+3,4*3,09)*0,2 - 5,114

   2 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - 36,157 m3

    - 1,3*27,813 - 36,157

   3 - Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 686,983 m3

    - 19 km : 19*32,392 - 686,983

   4 - Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m - 36,157 m3

   5 - Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 - 36,157 m3

   6 - Uložení sypaniny na skládku (pozemek) - 36,157 m3

   7 - Poplatek za skládku horniny 1- 4 - 36,157 m3

   Svislé a kompletní konstrukce

   9 - Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm - 5,925 m2

    - 1.3.1 : 2*(0,75*1,55)+1,8*(1,0*2,0) - 5,92

   10 - Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 - 0,385 t

    - 0,001*14,4*(26,7) - 0,385

   11 - Provedení detailu D11-401G a D11-401H D+M - 1 kpl

    - zapravení svtupu do centrály CETIN - 1

   12 - Provedení detailu D11-401B + D+M - 2 kpl

    - protažení podlahy do prostoru arkýře - 2

   13 - Příplatek za ETICS EPS Perimetr - 8,541 m2

    - příplatek za EPS PER tl. 140 mm 300 mm nad terén : (18,14+10,33)*0,3 - 8,541

   14 - Provedení EPS PER 600 mm pod terén včetně nopové folie - 17,082 m2

    - EPS PER 140 mm : (5,59+5,29)*0,6 - 17,082

   15 - Příplatek za ETICS EPS Perimetr - 9,189 m2

    - příplatek za EPS PER tl. 300 mm 300 mm nad terén : (19,48-2*2-1,35)*0,3 - 4,239
    - příplatek za EPS PER tl. 300 mm 300 mm nad žlab : 16,5*0,3 - 4,95

   14 - Provedení EPS PER 600 mm pod terén včetně nopové folie - 11,688 m2

    - EPS PER 300 mm : 19,48*0,6 - 11,688

   16 - Zajištění proti průniku srážkové vlhkosti - 1 kpl

   Úpravy povrchů vnější

   17 - Omítka tenkovrstvá silikonová, vč. nadpraží a ostění točená, zrnitost 1,5 mm - 24 m2

   18 - Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení - 2,53 m2

    - 1,1*2,3 - 2,53

   19 - Zatepl. systém, fasáda, EPS F šedý tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - 24 m2

    - S8 : 3,0*6,0 - 18
    - S9 : 3,0*2,0 - 6

   20 - Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi - 24 m2

    - S8 : 3,0*6,0 - 18
    - S9 : 3,0*2,0 - 6

   Výplně otvorů

   21 - Dveře vnější jednodílné hliníkové vel. 1100/2300 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

   Bourání konstrukcí

   22 - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - 24 m2

   Staveništní přesun hmot

   23 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - 2,83537 t

   Konstrukce klempířské

   24 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 335, 340, 355, 365 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelem - 1,1 m

    - K2 : 1,1 - 1,1

   25 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 0,00312 t

   26 - Trapézový plech lakovaný zavěšený na oc. konstrukci - 9,084 m2

    - 0,6*15,14 - 9,084

   Konstrukce zámečnické

   27 - Venkovní schodiště s podestou, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 ks

   Přesuny suti a vybouraných hmot

   28 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 1,416 t

    - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. -

   29 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 19,824 t

   30 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 1,416 t

   31 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 1,416 t

   32 - Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno - 1,416 t


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   SO 01 - Bytový dům - Stavební část - ZTI

    Zemní práce

    1 - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - 30 m3

    2 - Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení na skládku - 30 m3

    Základy a zvláštní zakládání

    3 - Obalení vsakovacích bloků geotextílií - 30 m2

    4 - Vsakovací nádrž pro rodinný dům, plocha střechy 200m2, zpevněná plocha 160 m2 - 1 soubor

    Komunikace

    5 - Žlab odvodňovací mříž, dl. 500 mm,D400,E600 můstkový rošt litina, šířka 260 mm,spád 290-290 mm - 9 kus

    6 - Vpust VENKOVNÍ litina,odtok DN 200,dl.500 mm,D400,E600 - 2 kus

    7 - Čelo s nátrubkem PE-HD DN 200 pro žlab ACO S 200 K - 4 kus

    8 - Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN - 9 m

    Trubní vedení

    9 - Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 1,5 m - 1 kus

    10 - Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm - 70 m

    11 - Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 - 27 m

    12 - Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m - 27 m

    13 - Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm - 40 m

    14 - Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m - 2 m

    15 - Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá - 2 kus

    16 - Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop litina 40 t - 1 kus

    17 - Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá - 20 m

    18 - Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 - 20 m

    Vnitřní kanalizace

    19 - Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm - 22 m

    20 - Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - 18 m

    21 - Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm - 5 m

    22 - Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm - 4 m

    23 - Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm - 7 m

    24 - Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm - 10 m

    25 - Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 - 3 kus

    26 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 - 150 m

    27 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m - 1 t

    28 - Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce rýha 30 x 40 cm - 8 m

    29 - Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce rýha 30 x 40 cm - 30 m

    30 - Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce rýha 40 x 50 cm - 13 m

    Vnitřní vodovod

    31 - Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. - 140 m

    32 - Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. - 80 m

    33 - Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. - 50 m

    34 - Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. - 12 m

    35 - Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom. - 6 m

    36 - Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj samolepicí spoj nebo rychlouzávěr - 140 m

    37 - Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 - 1 kus

    38 - Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40 - 2 kus

    39 - Montáž armatury požární - hydrant G 6/4 - 1 kus

    40 - Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 1,5 - 12 kus

    41 - Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1" - 12 kus

    42 - Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 - 145 m

    43 - Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 - 145 m

    44 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m - 1 t

    45 - Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 40, ochrana - 8 m

    46 - Izolace potrubí návleková PE 20x20 mm šedočerná - 140 m

    47 - Izolace potrubí PE 25x20 mm šedočerná - 80 m

    48 - Izolace potrubí PE 32x20 mm šedočerná - 50 m

    49 - Izolace potrubí PE 40x20 mm šedočerná - 12 m

    50 - Izolace potrubí PE 50x13 mm šedočerná - 6 m

    51 - Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 50x6/4" PPR - 1 kus

    52 - Ventil přímý plastový d 25 mm PPR - 12 kus

    53 - Ventil přímý plastový d 32 mm PPR - 2 kus

    54 - Ventil přímý plastový d 50 mm PPR - 1 kus

    55 - Nástěnka průchozí d 20x1/2" PPR - 44 kus

    56 - HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok stavební výška 95 mm - 6 kus

    57 - Hydrantový systém s hadicí D25/30+RHP, plná dvířka - 1 kus

    58 - Ventil rohový mosazný1/2" x 3/8" - 24 kus

    Zařizovací předměty

    59 - Klozet závěsný bez oplachového žlábku hlub. splach, bílý včetně sedátka v bílé barvě - 5 soubor

    59 - Klozet závěsný bez oplachového žlábku hlub. splach, bílý včetně sedátka v bílé barvě invalidní - 1 soubor

    60 - Výlevka samostatně stojící s plastovou mřížkou - 1 soubor

    61 - Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní - 1 kus

    62 - Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2" - 6 kus

    63 - Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m - 1 t

    64 - Dřez, baterie, zápachová uzávěrka - 6 kus

    65 - Vana, zástěna, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění - 3 kus

    66 - Sprchová vanička , zástěna, baterie, zápachová uzávěrka - 3 kus

    67 - Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka - 5 kus

    67 - Umyvadlo invalidní, baterie, zápachová uzávěrka - 5 kus

    68 - Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm pro suchý systém, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování - 6 kus

    69 - Modul-umyvadlo, h=108 cm pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování - 6 kus

    70 - Vybavení invalidní koupelny - 1 kpl

    71 - Skříňka pod umyvadlo - 5 kus

    72 - Zrcadlo - 5 kus

    73 - HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 - 2 kus

    Strojovny

    74 - Čerpadlo oběhové UPS 25-60 - 1 soubor

    Armatury

    75 - Ventil pojistný DN 20 FF x 6,0 bar - 2 kus

    Vedlejší náklady

    76 - Vytyčení inženýrských sítí - 1 Soubor

    77 - Vybudování zařízení staveniště - 1 Soubor


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    SO 01 - Bytový dům - Stavební část - Plyn

     Potrubí

     1 - Trubka HT d32 x 1m - 1 ks

      - Tvarovky

     2 - Měděná trubka polotvrdá d22x1 - 19 m

     3 - PE ochranná trubka korugovaná DN32 - 1 m

     Pomocný a spojovací materiál

     4 - Příchytka kovová jednošroubová O20-25, vč. Šroubu a hmoždinky - 4 ks

     5 - Ocelový profil L30x30x3 - 14 m

     Armatury

     6 - Kulový kohout rohový 1"FF plyn - 1 ks

     7 - Kulový kohout 1/2"FF plyn - 1 ks

     Tvarovky

     8 - Cu koleno d22 x 90° - 12 kus

     9 - Cu přechod d22 x G1/2" vnější - 1 ks

     10 - Cu přechod d22 x G1" vnější - 1 ks

     11 - Šroubení topenářské 1/2" přímé mosaz - 1 ks

      - Armatury

     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     SO 01 - Bytový dům - Stavební část - ÚT

      Zařízení

      1 - Plynový kondenzační kotel závěsný, Al-Si teplovodní výměník, rozsah jmenovitého topného výkonu 3, 9-22 kW, NSV=108%, provozní přetlak vody pmax=6 bar, napájení 230V/50Hz, integrované oběhové - 1 ks

       - čerpadlo s elektronickou regulací výkonu(Q=0,8 m3/h, hmax=5 m, P=33W/230V), pojistný ventil 3 bar, integrovaná zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, spalinový adaptér koaxiální 80/125 s měřícími koncovkami, integrovaný regulátor hořákové automatiky, vč. ovládací jednotky s LCD displejem, vč. čidla venkovní teploty

      2 - Uvedení pynového kondenzačního kotle do provozu autorizovanou osobou, vč. dopravy osob a administrace - 1 ks

      3 - Připojovací sada pro ohřev vody v externím nepřímotopném zásobníku- trojcestný přepínací ventil se servopohonem 230 V, čidlo teploty v zásobníku TV, kabeláž, spojovací a instalační materiál - 1 ks

      PPr potrubí koaxiální pro odvod spalin od plynových kondenzačních spotřebičů- přetlak, mokrý provoz,

      4 - Trubka 500 mm - 1 ks

      5 - Trubka 1000 mm - 1 ks

      6 - Trubka 2000 mm - 1 ks

      7 - Kombinovaná sací/vyfukovací hlavice, černá, UV stabilní plast - 1 ks

      8 - Závěsná objímka - 4 ks

      9 - Průchodka šikmou střechou univerzální- plech/plast - 2 ks

      10 - Revize spalinových cest, vč. dopravy osob, administrace - 1 kpl

      11 - Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV, stacionární, V=196 l, teplosměnná plocha S=0,95 m2, včetně systémové tepelné izolace - 1 ks

      12 - Automatické doplňovací zařízení topné vody, bezčerpadlové, charakteristická hodnota průtoku Q=0,4 m3/h, pmax=10bar, tmax=70°C, vč. oddělovacího členu, vodoměru, uzavíracích armatur a konzol na stěnu - 1 ks

      13 - Demineralizační kolona- tlaková Pe nádoba se středovým difuzorem s horní a dolní tryskou a připojovací hlavou, včetně konduktometru a směšovacího ventilu, umožňující nastavit poměr míchání - 1 ks

       - surové a demineralizované vody a sledovat aktuální el. vodivost upravené vody, náplň- 37 litrů mixbedové pryskyře, pro demineralizaci 1500 litrů surové vody o tvrdosti 3,3 mmol/l, průtok 0,4 m3/h, pmax=6bar, tmax=45°C, připojení G3/4"

      14 - Ochranný předfiltr(filtrace min. 100µm)- příslušenství demineralizační kolony - 1 ks

      15 - Sestava automatického dávkování inhibitoru koroze-dávkovací čerpadlo Qmax=5l/h, pmax=5 bar+ zásobník inhibitoru 50 litrů, vodoměr Q=2,5 m3/h, - 1 ks

      16 - Sestava patrového rozdělovače-sběrače, včetně zónových regulačních ventilů a mezikusů l=100 mm pro měřič tepla na sběrači, kulových kohoutů na rozdělovači, na přívodním potrubí kulový kohout a - 1 ks

       - topenářský filtr DN25, na vratném potrubí kulový kohout DN25, pro 6 topných okruhů

      17 - Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového DN20, Qn=1,5 m3/h, včetně kalorimetrického počítadla, jímek a odporových teploměrů, šroubení a těsnění, s možností doplnění dálkového odečtu - 6 ks

       - M-Bus nebo Wireless M-Bus- příslušenství sestavy patrového rozdělovače-sběrače

      18 - Sada pro regulaci dodávky tepla do topného okruhu- elektrotermický pohon ON/OFF, bez proudu vypnuto 230 V, prostorový termostat s týdenním programem- příslušenstaví sestavy patrového - 6 ks

       - rozdělovače-sběrače, vč. kabeláže, spojovacího a instalačního materiálu

      Aramatury

      19 - Kohout kulový-voda, DN 25,t=120°C, PN16 - 6 ks

      20 - Filtr topenářský, závitový DN 25,120°C, PN16 - 1 ks

      21 - Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10 , DN25 - 1 ks

      22 - Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 - 3 ks

      23 - Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem , včetně svěrného šroubení pro Cu trubky ?15 mm - 16 ks

      24 - Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15 - 6 ks

      25 - Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15 - 6 ks

      26 - Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s integrovaným ventilem - 10 ks

      27 - Termostatická hlavice kapalinová pro ventil dvouregulační - 6 ks

      28 - Hlavice s ručním obvládáním pro tělesa s integrovaným ventilem - 6 ks

      29 - Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním - 22 ks

      30 - Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 - 8 ks

      31 - Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla tlaku, teploty - 1 kpl

      Potrubí

      32 - Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 28x1,5 - 10 m

      33 - dtto 18x1,0 - 41 m

      34 - dtto 15x1,0 - 319 m

      35 - Příplatek k potrubí měděnému do rozměru 18x1,0 mm za vedení v konstrukci podlahy, stěny, vč. koordinace se zhotovitelem stavební části - 94 m

      36 - Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky Ć15 mm - 44 m

      Tepelné izolace

      37 - Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 28/25 mm - 10 m

      38 - dtto Ć18mm, tl. 20 mm - 22 m

      39 - dtto Ć15mm, tl. 20 mm - 229 m

      40 - Polyethylenové tepelně izolační návleky, pro měděné potrubí, včetně spojovacího a instalačního materiálu, vnitřní Ć18mm, tl. 13 mm - 19 m

      41 - dtto Ć15mm, tl. 13 mm - 66 m

      42 - Protipožární izolace pro PPr spalinové potrubí DN125/80 s protipožární odolností dle PBŘS, včetně spojovacího a instalačního materiálu - 3 m

      Stavba

      43 - Prostup nosným zdivem z keramických cihel do tl. 300 mm , jádrové vrtání- do průměru 80 mm pro potrubí solárního ohřevu, u podlahy, včetně povrchových úprav a začištění po montáží potrubí - 4 ks

      44 - Prostup příčkami do tl. 200 mm, do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáží potrubí - 10 ks

      45 - Prostup SDK příčkami do tl. 200 mm, do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáží potrubí - 6 ks

      46 - Požární ucpávky prostupů do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a začištění po montáži, s ohledem na PBŘS - 14 ks

      Otopná tělesa

      47 - Deskové otopné těleso, včetně integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 21/900/600, Q=1052 W (75/65/20°C) - 1 ks

      48 - Dtto 21/900/500, Q=877 W (75/65/20°C) - 1 ks

      49 - Dtto 21/500/800, Q=894 W (75/65/20°C) - 1 ks

      50 - Dtto 11/600/1200, Q=1202 W (75/65/20°C) - 1 ks

      51 - Dtto 11/500/1000, Q=858 W (75/65/20°C) - 1 ks

      52 - Dtto 11/500/500, Q=429 W (75/65/20°C) - 1 ks

      53 - Dtto 11/500/400, Q=343 W (75/65/20°C) - 3 ks

      54 - Trubkové otopné těleso koupelnové, včetně odvzdušnění, konzol na stěnu, rozměr 1220/600, Q=736 W (75/65/20°C) - 3 ks

      55 - Dtto 900/600, Q=543 W (75/65/20°C) - 1 ks

      56 - Dtto 900/450, Q=411 W (75/65/20°C) - 2 ks

      57 - Otopný lavicový konvektor, včetně integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, konzol, mřížky, připojení zespodu, rozměr 1200/230/230, Q=1802 W (75/65/20°C) - 1 ks

      58 - Dtto 1600/230/180, Q=1895 W (75/65/20°C) - 1 ks

      59 - Dtto 1400/230/180, Q=1627 W (75/65/20°C) - 3 ks

      60 - Dtto 1800/230/130, Q=1261 W (75/65/20°C) - 1 ks

      61 - Dtto 1400/230/130, Q=939 W (75/65/20°C) - 1 ks

      Ostatní

      62 - Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 - 1 ks

      63 - Propláchnutí systému- objem do 0,2 m3 - 2 ks

      64 - Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému a odvzdušnění systému - 0,2 m3

      65 - Vyregulování otopné soustavy během zkušebního provozu- nastavení ekvitermních křivek, časových programů, parametrů oběhových čerpadel, včetně dopravy osob - 1 ks

      66 - Přesuny hmot - 1 ks

      67 - Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email - 0,2 m2

      68 - Označovací štítky na potrubí - 4 ks

      69 - Ekologická likvidace odpadu - 1 ks

      70 - Zaškolení obsluhy - 1 ks


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      SO 01 - Bytový dům - Stavební část - Vzduchotechnika

       Větrání bytového domu

       1 - 1.01 Digestoř, připojovací průměr 125, V= 270m3/h, dp=100 Pa, P=115W/230V, možnost tří rychlostí ventilátorů, včetně zpetné klapky na výtlaku, 2kusy tukových filtrů, ě kusy uhlíkových filtrů. - 6 ks

       2 - 1.02 Radiální ventilátorek, montáž na stěnu nebo do podhledu pod strop, připojovací průměr 100, V= 15-20m3/h, dp=100 Pa, P=8W/230V, včetně nastavitelného doběhu ventilátoru, se zpětnou klapkou - 3 ks

       3 - 1.03 Radiální ventilátorek, montáž na stěnu nebo do podhledu pod strop, připojovací průměr 100, V= 15-110m3/h, dp=100 Pa, P=26W/230V, včetně nastavitelného doběhu ventilátoru, se zpětnou klapkou - 6 ks

       4 - 1.02a připojovací manžeta průměr 100 (přísl. Ventilátoru) - 3 ks

       5 - 1.03a připojovací manžeta průměr 100 (přísl. Ventilátoru) - 6 ks

       6 - 1.04 Zpětná klapka kruhová O 125mm - 6 ks

       7 - 1.05 - Výfuková hlavice O 160mm, s pletivem - 6 ks

       8 - 1.06 - Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková, barva RAL - dle výběru investora 160x160 (š x v) mm, včetně pozedního rámu - 3 ks

       9 - 1.07 - Žaluziová klapka (150x150) - výfuk - plastová - dle výběru investora s kruhovým připojením O 100 mm, včetně pozedního rámu - 3 ks

       10 - Kruhové potrubí O 160mm - 40 m

       11 - Kruhové potrubí O 125mm - 3 m

       12 - Kruhové potrubí O 100mm - 10 m

       13 - Ohebné flexi potrubí O 160mm - 5 m

       14 - Ohebné flexi potrubí O 100mm - 5 m

       15 - Oblouk kruhový segmentový O 160mm 90° - 3 ks

       16 - Oblouk kruhový segmentový O 100mm 90° - 1 ks

       17 - Redukce osová vni-vni O 160/O125 - 6 ks

       18 - Redukce osová vni-vni O 160/O100 - 2 ks

       19 - Redukce osová vni-vni O 125/O100 - 1 ks

       20 - T-kus 90°,O160-O100-O160 - 1 ks

       21 - T-kus 90°,O160-O125-O160 - 1 ks

       22 - T-kus 90°,O125-O100-O125 - 1 ks

       23 - Závěsy s pružným uložením VZT potrubí, spojovací, těsnící a montážní materiál - 1 kpl

       24 - Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek - 5 m2

       25 - Tepelná izolace na potrubí při průchodu nezateplenou půdou - stejná jako tep. Izolace půdy - 15 m2

       26 - Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT - 1 kpl

       27 - Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu - 1 kpl

       28 - Projektová dokumentace skutečného stavu - 1 kpl

       29 - Koordinace se stavbou při prostupu VZT potrubí v průběhu provádění krovu - 1 kpl


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       SO 01 - Bytový dům - Stavební část - Elektroinstalace

        Trubková vedení, krabice, svorky

        1 - Montáž ohebná trubka průměr 50mm - 32 m

         - viz výkresy - půdorysy

        2 - Montáž - krabice přístrojová - 190 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        3 - Montáž - krabice odbočná - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        4 - Montáž ekvipotenciální přípojnice vč. krabice - 1 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        5 - Materiál - ohebná trubka průměr 50mm - 32 m

         - viz výkresy - půdorysy

        6 - Materiál - krabice přístrojová kompletní - 190 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        7 - Materiál - krabice odbočná - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        8 - Materiál - krabice odbočná min. IP44 - 2 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        9 - Ekvipotenciální přípojnice vč. krabice - 1 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        10 - Montáž - krabice odbočná min. IP44 - 2 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        Ocelové konstrukce

        11 - Montáž - výstr. a označovací tabulka A2-A5 - 8 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        12 - Montáž - výstr. a označovací tabulka - koup. - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        13 - Materiál - výstražná tabulka A5 - rozváděč - 8 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        14 - Materiál - výstražná tabulka do koupelen - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        Vodiče, šňůry a kabely měděné

        15 - Montáž CYKY-O 3x1,5 - 95 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        16 - Montáž CYKY-O 4x1,5 - 19 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        17 - Montáž CYKY-J 3x6 - 3 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        18 - Montáž CYKY-J 5x1,5 - 125 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        19 - Montáž CYKY-J 5x2,5 - 110 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        20 - Montáž CYKY-J 5x6 - 130 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        21 - Montáž CYKY-O 7x1,5 - 40 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        22 - Montáž CYKY-J 4x25 - 33 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        23 - JYTY 3x1 - 9 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        24 - Materiál - CYKY-J 3x1,5 - 882 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        25 - Materiál - CYKY-J 3x2,5 - 861 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        26 - Materiál - CYKY-J 3x6 - 3 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        27 - Materiál - CYKY-O 4x1,5 - 20 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        28 - Materiál - CYKY-J 4x25 - 35 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        29 - Materiál - CYKY-J 5x1,5 - 131 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        30 - Materiál - CYKY-J 5x2,5 - 116 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        31 - Materiál - CYKY-J 5x6 - 137 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        32 - Materiál - CYKY-O 7x1,5 - 42 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        33 - Materiál - PRAFlaDur-J 5x1,5 - 3 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        34 - Materiál - JYTY 3x1 - 9 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        35 - Materiál - CYKY-O 3x1,5 - 100 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        36 - Montáž CYKY-J 3x1,5 - 840 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        37 - Montáž CYKY-J 3x2,5 - 820 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        38 - Montáž - PRAFlaDur-J 5x1,5 - 3 m

         - viz výkresy - půdorysy + tabulka vodičů

        Ukončení vodičů

        39 - Ukončení Cu do 16 mm2 - 25 ks

         - viz výkresy rozváděčů

        40 - Ukončení záklopkou Cu do 4x10 mm2 - 60 ks

         - viz výkresy rozváděčů

        41 - Ukončení záklopkou Cu do 4x50 mm2 - 2 ks

         - viz výkresy rozváděčů

        42 - Ukončení záklopkou Cu do 5x10 mm2 - 25 ks

         - viz výkresy rozváděčů

        43 - Ukončení kabelů ucpávkou do P21 - 30 ks

         - viz výkresy rozváděčů

        Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí

        44 - Montáž - spínač jednopólový - řazení 1 - 16 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        45 - Montáž - spínač jednopólový - řazení 3 - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        46 - Montáž - spínač seriový - řazení 5 - 15 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        47 - Montáž - spínač střídavý - řazení 6 - 20 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        48 - Montáž - spínač střídavý - řazení 6 dvojitý - 8 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        49 - Montáž - zásuvky a vidlice polozapuš. a zapuš.10/16A - 115 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        50 - Materiál - spínač řazení 1 - 15 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        51 - Materiál - spínač řazení 1 se signalizací zap. Stavu - 1 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        52 - Materiál - spínač řazení 3 - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        53 - Materiál - spínač řazení 5 - 9 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        54 - Materiál - spínač řazení 5 + časový spínač - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        55 - Materiál - spínač řazení 6 - 20 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        56 - Materiál - spínač řazení 6 dvojitý - 8 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        57 - Materiál - spínač řazení 7 - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        58 - Materiál - zásuvka jednonásobná - 21 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        59 - Materiál - zásuvka dvojnásobná - 90 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        60 - Materiál - zásuvka dvojnásobná + ochr. přepětí - 4 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        61 - Montáž - spínač křížový - řazení 7 - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        Ovládací, signální a návěstní přístroje

        62 - Montáž čidla - 7 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        63 - Montáž - tlačítkový ovladač - 4 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        64 - Materiál - pohybové čidlo - na stěnu - min. IP44 - 3 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        65 - Materiál - pohybové čidlo - na strop - min. IP55 10m - 2 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        66 - Materiál - pohybové čidlo - na strop - min. IP55 16m - 2 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        67 - Tlačít. ovladač + časový spínač - 3 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        68 - Tlačítkový ovladač se sklem TOTAL STOP - 1 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        Rozvodnice oceloplech. a plastové

        69 - Montáž - do 50 kg - 8 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        70 - Dodávka - rozváděč RE - 1 ks

         - viz výkres rozváděče

        71 - Dodávka - rozváděč RS - 1 ks

         - viz výkres rozváděče

        72 - Dodávka - rozváděč R1.1,R1.2,R2.1,R2.3 - 4 ks

         - viz výkres rozváděče

        73 - Dodávka - rozváděč R2.2,R2.4 - 2 ks

         - viz výkres rozváděče

        Svítidla a osvětlovací zařízení

        74 - Montáž - svítidla žárovková, zářivková a LED - 135 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        75 - Materiál - nouzové svítidlo s test. tlačítkem, IP65, 90 lm - 4 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        76 - Materiál - LED reflektor - 4000K IP65, 3800 lm, 4000K - 1x50W - 2 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        77 - Materiál - LED venkovní zápustné svítidlo, min. IP43, min. 18W - 8 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        78 - Materiál - LED SVÍTIDLO - PRŮMĚR 375mm - 1x27W, 2900 lm - 9 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        79 - Materiál - LED SVÍTIDLO - PRŮMĚR 480mm - 1x34W, 3900 lm - 1 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        80 - Materiál - LED SVÍTIDLO NA STROP - IP65 - 40W, 5500 lm, d=1275, š.135 - 1 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        81 - Materiál - A - svítidlo přisazené koupelnové IP 44 min. – 490x120x65 mm, 2600 lm, včetně LED zdroje, kov bílý - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        82 - Materiál - B svítidlo zápustné lineární stmívatelné + ovladač, 3900 lm - 2 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        83 - Materiál - C svítidlo přisazené – průměr 570 mm, výška 120 mm, 4000 lm, včetně LED zdroje, kombinace textil šedý, plast bílý - 18 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        84 - Materiál - D svítidlo přisazené koupelnové IP 44 min. – 300x300 mm, 950 lm, včetně LED zdroje, plast bílý - 6 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        85 - Materiál - E svítidlo přisazené – průměr 320 mm, 950 lm, včetně LED zdroje, kombinace textil šedý, plast bílý - PŘEDSÍNĚ - 11 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        86 - Materiál - F svítidlo přisazené – průměr 320 mm, 950 lm, včetně LED zdroje, kombinace textil šedý, plast bílý - KOMORY - 2 ks

         - viz výkresy - půdorysy

        Vedení uzemňovací

        87 - Montáž - ochranné pospojování Cu 4-25 mm2 - 380 m

         - viz výkres ochrany před bleskem

        88 - Materiál - vodič 6 mm2 zelenožlutý - 230 m

         - viz výkres č. 05 - půdorys 1.NP

        89 - Materiál - vodič 16 mm2 zelenožlutý - 150 m

         - viz výkres č. 05 - půdorys 1.NP

        90 - Materiál - svorka uzemňovací vč. pásky - 25 ks

         - viz výkres č. 05 - půdorys 1.NP

        Vedení uzemňovací - hromosvod

        91 - Montáž - nerez pásek 30x3,5 (0,84 kg/m) - 54 m

         - viz výkres ochrany před bleskem

        92 - Montáž - svodový vodič AlMgSi průměr 8-10 mm - 75 m

         - viz výkres ochrany před bleskem

        93 - Montáž - jímací tyč do 3m délky tyče - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        94 - Montáž -svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS, SR03) - 5 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        95 - Montáž - svorka hromosvodová nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,UP,SZ,SR01,SR02) - 17 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        96 - Montáž - tyčový zemnič vč. zaražení do 2 m - 5 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        97 - Montáž - ochranný úhelník s držáky do zdi - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        98 - Montáž - označení svodu štítky - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        99 - Montáž - zednické práce vč. povrch. úprav - 40 hod

         - hodinová sazba

        100 - Zemní práce - 100 hod

         - hodinová sazba

        101 - Demontáže - 22 hod

         - hodinová sazba

        102 - Revize zařízení elektro - 36 hod

         - hodinová sazba

        103 - Materiál - pomocný materiál - 1 sada

         - Ostatní:

        104 - Materiál - nerez pásek 30x3,5 (0,84 kg/m) - 45 kg

         - viz výkres ochrany před bleskem

        105 - Materiál - drát nerez průměr 10 mm (0,6 kg/m) - 21 kg

         - viz výkres ochrany před bleskem

        106 - Materiál - drát AlMgSi průměr 8 mm (0,135 kg/m) - 75 m

         - viz výkres ochrany před bleskem

        107 - Materiál - jímací tyč AlMgSi délka=1m vč. příslušenství - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        108 - Materiál - oddálený jímač na anténu vč. příslušenství - 1 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        109 - Materiál - podpěra vedení nerez PV nebo ST - 50 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        110 - Materiál - svorka hromosv. nerez - SK křížová - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        111 - Materiál - svorka hromosv. Nerez- SZ zkušební - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        112 - Materiál - svorka hromosv. Nerez - SO okapová - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        113 - Materiál - svorka hromosv. Nerez - SJ 02 k uzemňovací tyči - 5 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        114 - Materiál - svorka hromosv. Nerez - SR 03 pro spoj. kruh. a pásového vodiče - 5 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        115 - Materiál - uzemňovací tyč ZT 2 m - 5 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        116 - Materiál - nerez ochranný úhelník OU - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        117 - Materiál - nerez držák ochranného úhelníku Du - 8 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem

        118 - Materiál - výstražná tabulka A5 - 4 ks

         - viz výkres ochrany před bleskem
         - Zednické práce

        119 - Montáž - drát nerez průměr 10mm - 35 m

         - viz výkres ochrany před bleskem

        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        SO 02 - Sklepní kóje - Náklady způsobilé

         Zemní práce

         1 - Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 - 20 m3

         2 - Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - 20 m3

          - 1,0*(2,5*8,0) - 20

         3 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m - 25,265 m3

          - 20,0+5,265 - 25,27

         4 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - 14,735 m3

          - 20,0-5,265 - 14,73

         5 - Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 279,965 m3

          - 19 km : 19*14,735 - 279,96

         6 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - 25,265 m3

         7 - Uložení sypaniny na skládku (pozemek) - 20 m3

         8 - Zásyp ruční se zhutněním stavební sutí - 5,265 m3

          - 0,6*(1,35*6,5) - 5,26

         9 - Poplatek za skládku horniny 1- 4 - 14,735 m3

         10 - Ruční dočištění základové spáry - 20 m2

          - 2,5*8,0 - 20

         Základy a zvláštní zakládání

         11 - Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský - 4,7 m3

          - 0,4*(6,75+2*2,0+2*0,5) - 4,7

         12 - Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože - 10,75 m

          - 6,75+2*2,0 - 10,75

         13 - Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 - 16,125 m2

          - 1,5*10,75 - 16,13

         14 - Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm - 1,31625 m3

          - 0,15*(1,35*6,5) - 1,32

         15 - Beton základových desek prostý C 20/25 podkladní - 1,656 m3

          - 0,12*13,8 - 1,66

         16 - Bednění stěn základových desek - zřízení - 2,6775 m2

          - 0,15*17,85 - 2,68

         17 - Bednění stěn základových desek - odstranění - 2,6775 m2

          - Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

         18 - Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 - 0,05018 t

          - 1,2*(0,001*3,03*13,8) - 0,05

         19 - Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 - 12,6375 m2

          - 0,75*(7,05+6,75+1,55+1,5) - 12,64

         20 - Výztuž z betonářské oceli 10 505 zákl.stěna z vylívaných tvárnic - 0,181 t

          - 0,089 základ - 0,089
          - 0,092 věnec - 0,092

         21 - Geotextilie 300 g/m2 šíře 500 cm - 17,7375 m

          - 1,1*16,125 - 17,74

         Svislé a kompletní konstrukce

         22 - Zdivo keramické P10 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm - 2,9 m2

          - 0,5*(6,75+1,55+1,5)-(4*1,0*0,5) - 2,9

         23 - Zdivo keramické P10 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm - 29,625 m2

          - 2,5*7,05+2,0*(6,75+1,55+1,5)-(4*1,0*1,9) - 29,63

         24 - Překlad vysoký 70/238/1250 mm - 12 kus

          - 4*3 - 12

         25 - Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm - 11,25 m2

          - 3*(1,5*2,5) - 11,25

         Vodorovné konstrukce

         26 - Stropy z keramických vložek 290 x 490 x 190 mm - 9,6 m2

         Úpravy povrchů vnější

         27 - Penetrace podkladu - 20,14 m2

          - 2,65*(6,75+2,0+2,05)-(4*1,0*2,12) - 20,14

         28 - Omítka vnější silikonsilikát,3.vrst,slož.1-2 postřik,jádro,penetr,siliksilkát.omítka - 20,14 m2

         29 - Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm - 1,95 m2

          - 0,25*(3,75+2,0+2,05) - 1,95

         Podlahy a podlahové konstrukce

         30 - Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - 0,45 m3

          - Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
          - 0,05*(3*2,2+2,4) - 0,45

         31 - Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm - 0,45 m3

         32 - Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 200/200 mm KA18 - 0,01069 t

          - 1,2*(0,001*0,99*(3*2,2+2,4)) - 0,01

         Výplně otvorů

         33 - Dveře kovové jednodílné vel. 1000/2120 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 3 kus

         34 - Dveře kovové jednodílné požární vel. 1000/2120 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

         Staveništní přesun hmot

         35 - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 37,50244 t

         Izolace proti vodě

         36 - Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP - 15,87 m2

          - 1,15*13,8 - 15,87

         37 - Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci - 15,23175 m2

          - 1,15*(0,5*7,05+0,9*(6,75+2,0+2,05)) - 15,23

         38 - Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 13,8 m2

         39 - Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 13,245 m2

          - 0,5*7,05+0,9*(6,75+2,0+2,05) - 13,24

         40 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - 150,6799 %

         41 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka z PE rohože - 32,454 m2

          - 1,2*(13,8+13,245) - 32,45

         42 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka ze skelné tkaniny - 32,454 m2

         Povlakové krytiny

         43 - Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm - 15,915 m2

          - 13,8+0,3*7,05 - 15,91

         44 - Násyp z kameniva 1 vrstva tl. 5cm - kamenivo ve specifikaci - 13,8 m2

         45 - Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m - 1,14554 t

         46 - Kačírek praný frakce 16-32 mm volně ložený - 690 l

          - 50*13,8 - 690

         Izolace tepelné

         47 - Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - 9 m2

          - 3*2,2+2,4 - 9

         48 - Izolace tepelná stěn lepením - 9,72 m2

          - Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
          - 0,9*(6,75+2,0+2,05) - 9,72

         49 - Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá - 13,8 m2

         50 - Položení separační fólie včetně dodávky fólie - 9,9 m2

          - 1,1*(3*2,2+2,4) - 9,9

         51 - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m - 0,15768 t

         52 - Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 60 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm - 20,592 m2

          - 1,1*9,72 - 10,69
          - 1,1*9,0 - 9,9

         53 - Deska spádová EPS 100 S - 3,1878 m3

          - 180-240 : 1,1*(0,21*13,8) - 3,19

         Klempířské prvky

         54 - Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 155 mm, viz tab. klempířských výrobků - 6,75 m

          - K20 : 6,75 - 6,75

         55 - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm, viz tab. klempířských výrobků - 6,75 m

          - K21 : 6,75 - 6,75

         56 - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 80 mm, viz tab. klempířských výrobků - 2,75 m

          - K22 : 2,75 - 2,75

         57 - Klempířské prvky - 7,05 m

          - K23: poplastovaný L profil r.š. 40 mm : 7,05 - 7,05

         58 - Klempířské prvky - 14,1 m

          - K24: poplastovaný profil r.š. 30 mm : 2*7,05 - 14,1

         59 - Klempířské prvky - 7,05 m

          - K25: krycí lišta pozink lakovaný r.š. 50 mm : 7,05 - 7,05

         60 - Závětrná lišta z Pz plechu, rš 240 mm, viz tab. klempířských výrobků - 4 m

          - K26 : 2*2,0 - 4

         61 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 0,04457 t

         Podlahy z dlaždic a obklady

         62 - Penetrace podkladu pod dlažby - 9 m2

          - 3*2,2+2,4 - 9

         63 - Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm - 20,2 m

         64 - Řezání dlaždic keramických pro soklíky - 20,2 m

          - 6,2+3*6,0-(4*1,0) - 20,2

         65 - Montáž podlah keram.,hladké, 30x30 cm do flexi tmele - 9 m2

         66 - Spára podlaha - stěna, silikonem - 24,2 m

          - 6,2+3*6,0 - 24,2

         67 - Příplatek za spárovací hmotu - plošně - 11,02 m2

          - 9,0+0,1*20,2 - 11,02

         68 - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m - 0,3936 t

         69 - Keramická dlažba odolná proti mechanickému poškození předběžná cena - 13 m2

          - 1,2*11,02-0,224 - 13

         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         SO 03 - Stavební pozemek - Náklady způsobilé

          Zemní práce

          1 - Ruční výkop pro pasy v hornině tř. 3 - 3,888 m3

           - 0,4*0,9*(5,5+5,3) - 3,89

          2 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - 4,2354 m3

           - 1,3*(3,888-0,63) - 4,24

          3 - Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 80,4726 m3

           - 19 km : 19*4,2354 - 80,47

          4 - Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m - 4,518 m3

           - 3,888+0,63 - 4,52

          5 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - 4,518 m3

          6 - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - 0,63 m3

           - včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
           - 0,15*0,4*(5,2+5,3) - 0,63

          7 - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - 229,25 m2

           - 203,0+(4,5+21,75) - 229,25

          8 - Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 - 26,25 m2

           - 4,5+21,75 - 26,25

          9 - Poplatek za skládku horniny 1- 4 - 3,258 m3

           - 3,888-0,63 - 3,26

          10 - Násyp recyklovaným materiálem (pouze práce) - 11,97 m3

           - 0,2*(4,5+21,75) - 5,25
           - jímka : 3,2*2,1*1,0 - 6,72

          11 - Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou - 25,41231 t

           - Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky.
           - 2,123*11,97 - 25,41

          12 - Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva - 26,25 m2

          13 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 25,41231 t

          14 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 25,41231 t

          15 - Ruční dočištění základové spáry - 11,76 m2

           - 0,4*(24,1+5,3) - 11,76

          16 - Výsadba zeleně předběžná cena - Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) – Aurea, min. vzrůst 200 cm, kmínek 12/14 cm, balení kontejner - 1 kpl

          Základy a zvláštní zakládání

          17 - Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm - 57,42 m2

           - 2,2*(24,1+5,0-(10*0,3)) - 57,42

          18 - Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm - 6,6 m2

           - 2,2*(10*0,3) - 6,6

          19 - Beton základových pasů prostý C 16/20 - 5,82 m3

           - Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
           - 0,4*0,5*(24,1+5,0) - 5,82

          20 - Výztuž z betonářské oceli 10 505 zákl.stěna z vylívaných tvárnic (6 kg/m2) - 0,41857 t

           - 1,1*(0,001*6,0*(57,42+6,0)) - 0,42

          21 - Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 - 0,11639 t

           - 1,2*(0,001*3,03*(1,1*(24,1+5,0))) - 0,12

          Svislé a kompletní konstrukce

          22 - Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm - 26,1 m

           - 24,1+5,0-(10*0,3) - 26,1

          23 - Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm - 3 m

           - 10*0,3 - 3

          Komunikace

          24 - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - 203 m2

          25 - Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - 203 m2

          26 - Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20 - 74,2 m

           - 2,5+22,5+8,65+22,25+18,3 - 74,2

          27 - Ocel pásová jakost 11373 180x5,0 mm, pozink - 0,55114 t

           - 1,05*(0,001*7,074*74,2) - 0,55

          28 - Dlaždice betonová 60x60x6 cm hladká standard šedá - 223 m2

           - 1,1*203,0-0,3 - 223

          Bourání konstrukcí

          29 - Bourání základů z betonu prostého - 6,696 m3

           - 0,4*0,9*18,6 - 6,7

          30 - Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC (plotová zídka) - 5,58 m3

           - 0,25*1,2*18,6 - 5,58

          Staveništní přesun hmot

          31 - Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný - 199,70568 t

          Konstrukce zámečnické

          33 - Přístřešek na popelnice, pozink, obklad cementovláknité desky, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kpl

          34 - Vjezdová brána skládací 3-křídlá (oc. jekly), š. 5,15 m, v. 1,10 m, viz tab.zámečnic.výr., D+M předběžná cena - 1 ks


          Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


          Vaše firemní údaje

          SO 03 - Stavební pozemek - Náklady nezpůsobilé

           Zemní práce

           1 - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - 87,6 m2

           2 - Násyp recyklovaným materiálem (pouze práce) - 35,04 m3

            - 0,4*87,6 - 35,04

           3 - Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou - 74,38992 t

            - Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky.
            - 2,123*35,04 - 74,39

           4 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 74,38992 t

           5 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 74,38992 t

           Komunikace

           6 - Zpevnění ploch štěrkopísk.stab. cem. CEM II/B-S 3 - 10,512 m3

            - Včetně:
            - - cementu v množství 8 kg/m3 konstrukce,
            - - štěrkopíseku,
            - - rozprostření a zhutnění podkladu,
            - - ošetření podkladu vodou.
            - 0,12*87,6 - 10,51

           7 - Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm - 87,6 m2

           8 - Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m - 87,6 m2

           9 - Geomříže jednoosé HDPE - 100 m2

            - 1,15*87,6-0,74 - 100

           Staveništní přesun hmot

           10 - Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva - 122,42897 t


           Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


           Vaše firemní údaje

           Ostatní a vedlejší náklady (bydlení)

            Vedlejší náklady

            1 - Vytyčení stavby - 1 Soubor

             - Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček
             - Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami

            2 - Vytyčení inženýrských sítí - 1 Soubor

             - Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby

            3 - Vybudování zařízení staveniště - 1 Soubor

             - Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

            4 - Provoz zařízení staveniště - 1 Soubor

             - Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

            5 - Odstranění zařízení staveniště - 1 Soubor

             - Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

            6 - Koordinační činnost - 1 Soubor

             - Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

            Ostatní náklady

            7 - Předání a převzetí staveniště - 1 Soubor

             - Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

            8 - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - 1 Soubor

             - Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

            9 - Revize - 1 Soubor

             - náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

            10 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor

             - Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

            11 - Geodetické zaměření skutečného provedení - 1 Soubor

             - Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

            12 - Výrobní a dodavatelská dokumentace - 1 Soubor

             - Zpracování výrobní a dodavatelské dokumentace nezbytné realizaci díla, bude odsouhlasována za účasti investora, zhotovitele, TDI a GP

            13 - Měření radonu - 1 Soubor

             - Měření radonu na stavbě

            Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


            Vaše firemní údaje

            Ostatní a vedlejší náklady (ostatní)

             Vedlejší náklady

             1 - Vytyčení stavby - 1 Soubor

              Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
              Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

             2 - Vybudování zařízení staveniště - 1 Soubor

              Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

             3 - Provoz zařízení staveniště - 1 Soubor

              Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

             4 - Odstranění zařízení staveniště - 1 Soubor

              Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

             5 - Koordinační činnost - 1 Soubor

              Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

             Ostatní náklady

             6 - Předání a převzetí staveniště - 1 Soubor

              Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

             7 - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - 1 Soubor

              Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

             8 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor

              Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

             9 - Geodetické zaměření skutečného provedení - 1 Soubor

              Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

             Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


             Vaše firemní údaje

             Navláčil stavební firma, s.r.o.

             Bartošova 5532
             Zlín, 76001

             Ing. Marta Tomigová

             Tel: 607 081 281
             Email: tomigova@navlacil.cz