Bytový dům u kostela

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Bytový dům u kostela
Místo stavby: Bělá pod Pradědem 320, 790 01
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Obec Bělá pod Pradědem
IČ: 00302333
Adresa: Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
duben 2021 – srpen 2022

Položkový rozpočet

Architektonicko stavební řešení
Zednické práce

  Vytápění

  1 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=120 mm, hl.=80 mm - 115,2 m

  2 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x150 mm z PPC tl. 450 m - 675 ks

  3 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x150 mm z PPC tl. 150 m - 225 ks

  Zdravotechnika (VO a KA)

  4 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=80 mm, hl.=80 mm - 76,8 m

  5 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=120 mm, hl.=80 mm - 115,2 m

  6 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=100 mm, hl.=100 mm - 120 m

  7 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=150 mm, hl.=150 mm - 270 m

  8 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x100 mm z PPC tl. 450 m - 450 ks

  9 - Provedení prostupu střechou pro potrubí HT100 a klempířské zapravení , instalace větrací hlavice DN100 - 1 600,00 ks

  10 - Vysekání a zapracení prostupu stropem 1.NP 150x150, tl.450 mm - 1 012,50 ks

  11 - Vysekání a zapracení prostupu stropem 2.NP 150x150, tl.450 mm - 1 012,50 ks

  12 - Vysekání a zapravení otvoru 400x400 mm, hl 200 mm v - 3 200,00 ks

  13 - Provedení výkopu pro svodnou kanalizaci š=500 mm, hl.800 mm, pískové lože, zpětný zásyp a hutnění - 1 200,00 m

  14 - Provedení výkopu pro svodnou kanalizaci š=300 mm, hl.600 mm, pískové lože, zpětný zásyp a hutnění - 540 m

  15 - Provedení prostupu betonovými základy pro svodnou kanalizaci 300x300, tl.600 mm - 890 ks

  Přípojka vody

  16 - Provedení výkopu pro přípojku plynu šd=600 mm, šh=1000, hl.1500 mm, pískové lože, po uložení potrubí PEØ32, zpětný zásyp a hutnění - 2 700,00 m

  17 - Provedení výkopu v místě napojení na plynovod, jáma 1500x1500 mm, hl. 1700 mm, po napojení přípojky zpětný zásyp a hutnění, asfaltový povrch - 13 475,00 ks

  Plynoinstalace

  18 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x100 mm z PPC tl. 450 m - 450 ks

  19 - Vysekání a zapravení otvoru 200x200 mm, osazení mřížky 200x200 mm pro odvětrání komínového průduchu (u podlahy) - 1 100,00 ks

  20 - Úprava hlavy komínu pro vyústění potrubí spalinovodu DN80 (včetně odvětrání meziprostoru komínového průduchu) - 3 000,00 ks

  21 - Vysekání a zapravení prostupu obvodovým zdivem 120x120 mm z PPC tl. 700 m - 1 008,00 ks

  22 - Vysekání niky v obvodovém zdivu 700x700 mm, hl. 380 mm, osazení kovových dvířek s rámem, uzavíratelné, s otvory pro větrání prostoru HUP a regulátoru, zapravení do izolace a povrchová úprava dvířek dle fasády. - 18 310,00 ks

  23 - Zbudování SDK záklopu L 250x250 mm, s kontroním plastovým otvorem po 1 m délky - 1 250,00 bm

  24 - Insdtalace 5 ks plastových dvířek 200x200 do SDK podhledu chodby 1.NP - 3 200,00 soub

  Přípojka plynu

  25 - Provedení výkopu pro přípojku plynu šd=600 mm, šh=1000, hl.1300 mm, pískové lože, po uložení potrubí PEØ32, zpětný zásyp a hutnění - 2 340,00 m

  26 - Provedení výkopu v místě napojení na plynovod, jáma 1500x1500 mm, hl. 1500 mm, po napojení přípojky zpětný zásyp a hutnění, asfaltový povrch - 12 125,00 ks

  Vzduchotechnika

  27 - Vysekání a zapravení prostupu obvodovým zdivem 160x160 mm z PPC tl. 700 m, po instalaci potrubí VZT zapravit - 1 792,00 ks

  28 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 150x150 mm z PPC tl.450, po instalaci potrubí VZT - 1 012,50 ks

  29 - Vysekání a zapracení prostupu stropem 2.NP 150x150, tl.450 mm - 1 012,50 ks

  30 - Provedení prostupu střechou pro potrubí VZT 160 a klempířské zapravení - 1 600,00 ks

  31 - Zbudování SDK záklopu L 300x400 mm - 1 750,00 bm


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Ústřední vytápění

   Demontáže zařízení (včetně izolací)

   1 - Demontáž ocel.potrubí vyřezáním do DN 25 - 40 m

   2 - Demontáž ocel.potrubí vyřezáním do DN 50 - 40 m

   3 - Demontáž ocel.potrubí vyřezáním do DN 80 - 2 m

   4 - Demont vožky komína pr.200 o délce 11 m - 1 soub

   Dodávky a montáž zařízení a nádob pro teplovodní vytápění (do 115°C,PN 6)

   5 - Kotel plynový kondenzační závěsný do kaskády o výkonu min. 14 kW při 50/30°C pro vytápěn i ohřev TV pomoci integrovaného zásobnélku o objemu mion. 40 l. Kotel včetně čerpqadla, PV a nástavce na dělené odkouření. Instalovaný zdroj tepla musí plnit požadavky Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018) - 7 ks

   6 - Spalinovod Ø80, plastové potrubí DN80, vodorovný úsek v délce 1,5 m se dvěma koleny, svislý úsek v délce 6,5 m, kus s kontrolním otvorem, výfuková hlavice, krytky, pruchodka střechou. Vněší část odolná UV záření. Komínek 0,5 m nad střechou. (Dělené odkouření). - 7 soub

   7 - Přívod vzduchu - plastové potrubí DN80, část vodorovná se dvěma koleny v délce 3,5 m a svislá v délce 1,0 m se dvěma koleny pro navržený kotel s nahlížecím otvotrem, se sáním přes plastovou mřížku na fasadě objektu, bez sítka!. (Dělené odkouření) - 7 soub

   Měděné trubky polotvrdé dezoxidované, pro topenářství a zdravotechniku (u plynoinstalace s atestem v

   8 - Mont.Cu 15x1 - krátkém úseky - přípoje - 28 m

   9 - Mont.Cu 15x1 - 181 m

   10 - Mont.Cu 18x1 - 77 m

   11 - Mont.Cu 22x1 - 31 m

   Závitové armatury (voda) PN10 včetně zabudování do do měděného nebo plastového potrubí se závitovými

   12 - Záv.koh.kul.3/4" - 14 ks

   13 - Filtr 3/4" s nerezovým sítkem - 7 ks

   14 - Vypouštěcí a napouštěcí kohout 15 (1/2") - 28 ks

   15 - Aut.odvzd.ventil 3/8" - 7 ks

   16 - Samostatné návarky do 1" - 14 ks

   Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetylenu (lambda=0,065 W/mK), včetně montáže

   17 - Izol.návlek.tl.13 pr.16 - 212 m

   18 - Izol.návlek.tl.13 pr.18 - 80 m

   19 - Izol.návlek.tl.13 pr.22 - 32 m

   20 - Propláchnutí systému o objemu do 1,0 m3 - 7 soub

   21 - Vypuštění/napouštění, odvzdušnění systému UT o objemu do 1,0 m3 - 7 soub

   22 - Uvedení do provozu - strojní část - 7 soub

   23 - Tlaková zkouška o objemu do 0,3 m3/h, protokol - 7 soub

   24 - Topná zkouška systému UT do 10 ks OT - 7 soub

   Otopné těleso deskové se spodními přípoji – typ VK včetně montáže

   25 - 33VK060110 - 2 ks

   26 - 22VK060120 - 1 ks

   27 - 22VK060110 - 6 ks

   28 - 22VK060100 - 5 ks

   29 - 22VK060090 - 2 ks

   30 - 22VK060080 - 2 ks

   31 - 21VK060060 - 1 ks

   32 - 21VK060040 - 1 ks

   33 - 11VK060040 - 1 ks

   34 - KLCM 1820/600 - 7 ks

   Příslušenství k otopným tělesům

   35 - Připojovací H armatura DN15 pro spodní napojení VK - 21 ks

   36 - Připojovací H armatura pro interiér. registry (žebříčky) - 7 ks

   37 - Adaptéry k H armatuře pro napojení potrubí - 56 ks

   38 - Term.hlavice na tělesa VK - 21 ks

   39 - Přednastavení radiátorového ventilu - 28 ks

   Ostatní

   40 - Prostorový termostat digitální s displejem, týdenní program, dvoužilový kabel 20 m, včetně instalace. - 7 soub

   41 - Přesun hmot do 30 m - 0,6 t

   42 - PD pro provedení satvby a skutečný stav - 1 ks


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Plynoinstalace

    Měděné potrubí s atestem spojované lisováním včetně tvarovek

    1 - Mont.Cu 22x1 - 177 m

    2 - Mont.Cu 35x1 - 8 m

    3 - Mont.Cu 42x2 - 13 m

    4 - Držáky - objímky PE - 3 ks

    Plynová zařízení

    5 - Plynoměr G2,5 - koplet zabudování - 7 soub

    6 - STL regulátor tlaku plynu Q= 20 m3/h, p1/p2 = 100 až 300/2,2 kPa, vč. Šroubení - 1 soub

    Závitové armatury s atestem pro plyny

    7 - Záv.koh.kul.5/4" - 1 ks

    8 - Záv.koh.kul.1" - 1 ks

    9 - Záv.koh.kul.3/4" - 24 ks

    10 - Přípoje samostatné_šroubení do 1" - 7 ks

    11 - Flexibilní hadice plynová s atestem 3/4" - 300 - 7 ks

    Ostatní

    12 - Uvedení do provozu plyn.kotle - 7 soub.

    13 - Revize, protokoly, zkoušky plynového zařízení - 8 soub.

    14 - Revize-kouřová cesta - 7 soub.

    15 - Odvzdušnění plynovodů (nový) - 7 soub

    16 - Přesun hmot do 30 m - 0,2 t

    17 - PD pro provedení satvby a skutečný stav - 1 ks

    18 - Spolupráce při montáží plynoměrů - 4 hod


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Přípojka plynu

     Plynoinstalace

     1 - Subdodávka plynové přípojky plynárenské společnosti, mimo zemní práce. Potrubí PE 100 RC Ø32 SDR11 pro přímou pokládku do výkopu. V půdorysné délce 5,5 m, rozvinuté délce 8,0 m, 1,0 m pod terénem, HUP KK1", chránička PE Ø63 dělená o celkové délce 7 m, přechod PE/závit, držáky, napojení pomoci navrtávacího pasu, signální vodič, uzemnění, zkoušky, plynárenského podniku, zaměření po relizaci. - 1 soub


     Vaše firemní údaje

     Vzduchotechnika

      Vzduchotechnické zařízení včetně montáže a zabudování

      1 - Odsavač par do kuchyňské linky podvěsný 230 m3/h, třírychlostní s osvětlením, 200 W - 7 ks

      2 - Nástěnný axiální ventilátor Ø150 250 m3/h, 80 Pa, 230 V, 29 W - 7 ks

      3 - Nástěnný axiální ventilátor Ø100 90 m3/h, 50 Pa, 230 V, 20 W, IP45 pro vodorovnou montáž (s kuličkovými ložisky) - 4 ks

      Potrubí, tvarovky a vzduchotechnické prvky včetně montáže a zabudování

      4 - Samozav.žaluzie plastová 200 - 14 ks

      5 - Tvrovka FeZn jednoduchá 160, 150 - 12 ks

      6 - Tvrovka FeZn jednoduchá 100 - 6 ks

      7 - Tvrovka FeZn složitá 160, 150 (T kus) - 6 ks

      8 - SPIRO 150,160 - 25 m

      9 - SPIRO 100 - 15 m

      10 - Plastové potrubí 160 pro odvod od digestoří - 16 m

      11 - Plastové tvarovky potrubí 160 pro odvod od digestoří - 12 ks

      12 - Tepelně izolační návlek s Al folií Ø160, tl. 25 mm - 15 m

      13 - Výfuková střešní hlavice 150 nebo 160, včetně dodatečného nátěru - mat. epoxy - šedý (tmavý) - 3 ks

      14 - Prostup VZT střěšní konstrukcí (řešeno dle výrobce krytiny), klempířsky zapravit - 3 ks

      Nosný a kotvící materiál

      15 - Objímky pr.100 až 180 s gumou - 10 ks

      16 - Příchytky L,U,Z,Kombi závěs - 12 ks

      17 - Pomocné OK pro uchycení VZT - 30 kg

      18 - Ovod kondenzátu HT50, přechody - 3 m

      Ostatní

      19 - Doprava od výrobce objemových dílů - 0,3 t

      20 - Doprava materiálu do 20 km - 0,3 t

      21 - Hrubý úklid dotčených prostor - 90 m2

      22 - Závěrečné dílčí zkoušky funkčnosti VZT dle agregátů - 18 ks

      23 - Poučení, protokol o seřízení VZT - 1 soub

      24 - Dokumentace skutečného provedení - 1 soub


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Vnitřní vodovod

       Demontáže zařízení

       1 - Demontáž ocel.potrubí vyřezáním do DN 25 - 42 m

       2 - Demontáž ocelového potrubí vyřezáním do DN 50 - 18 m

       3 - Demontáž baterie - 3 m

       4 - Demontáž keramického umyvadla - 3 m

       Předstěnové systémy pro zabudování

       5 - Systém pro závsné WC a bidet duofix - 7 ks

       6 - Tlačítko bílé duální ovládání - 7 ks

       7 - Systém pro závěsné WC - HANDICAP do SDK - 1 ks

       8 - Tlačítko bílé duální ovládání - 1 ks

       Zařizovací předměty - bílá keramika s příslušenstvím včetně montáže a zabudování

       9 - Umyvadlo š=600 pro stojánkovou baterii (oblé) - 6 ks

       10 - Umývátko malé pro stojánkovou baterii - 1 ks

       11 - Umyvadlo pro tělesně postižené - 1 ks

       12 - Sifon umyvadlový pevný plastový - 8 ks

       13 - Výlevka keramická pro nástěnnou bat. - 1 ks

       14 - Plastová mřížka k výlevce - 1 ks

       15 - WC keramické závěsné - 7 ks

       16 - WC keramické závěsné pro tělesně postižené - 1 ks

       17 - Manžeta pro napojení WC - 8 ks

       18 - Deska WC mísy - sedátko - 8 ks

       19 - Sprchovací kout čtvrtkruh 90 (zástěna čtvrtkruh 90) - 6 soubor

       20 - Sprchová vanička plastová 90x90 čtvrtkruh - 6 soubor

       21 - Siofon 50 - vanička - 6 ks

       22 - Liniový odtokový žlab sprchový min. L=600 mm s nerez mřížkou - 1 ks

       23 - Madlo "invalid" odklopné k WC - nerez, 600 mm - 1 ks

       24 - Madlo "invalid" pevné k WC - 1 ks

       25 - Madlo "invalid" na dveře - 1 ks

       26 - Madlo "invalid" na stěnu - nerez, 600 mm - 1 ks

       27 - Sklopené sedátko do sprchy nástěnné - 1 ks

       28 - Dřez nerez jednoduchý do linky - 7 ks

       29 - Sifon dřezový a k vaničce - 7 ks

       Výtokové armatury závitové (chromované) včetně montáže

       30 - Baterie umyvadlová stojánková - 8 ks

       31 - Baterie sprchová nástěnná 1/2"-150 - komplet - 7 ks

       32 - Baterie stojánková dřezová - 7 ks

       33 - Bat. nástěnná výlevková se sprch.hadicí a raménkem beztlaká k el. ohřívači 10 l/2,0 kW - 1 ks

       34 - Roh.výt.vent.1/2" k bateriím a WC - 39 ks

       35 - Výt.ventil pračkový 3/4"+hadice - 7 ks

       36 - Výt.ventil myčka 3/4" PROFI +hadice - 7 ks

       37 - Záslepky 1/2" - 87 ks

       38 - Prodloužení mosazné 1/2" - 78 ks

       39 - Přesun hmot (t) do 30 m - 0,4 t

       Potrubí včetně podílu tvarovek PPR 20

       40 - Mon.plast PPR pr.40 - 27 m

       41 - Mon.plast PPR pr.32 - 106 m

       42 - Mon.plast PPR pr.25 - 96 m

       43 - Mon.plast PPR pr.20 - 103 m

       Závitové armtury PN10 zabudované do plast.potrubí s kovovým závitem

       44 - Záv.koh.kul.5/4" - 2 ks

       45 - Záv.koh.kul.1" - 7 ks

       46 - Záv.koh.kul.3/4" - 7 ks

       47 - Záv.koh.kul.1/2" - 9 ks

       48 - Záv.kohout kulový výtokový 1/2" - 2 ks

       49 - Záv.zpětný ventil ZV 5/4" - 1 ks

       50 - Záv.zpěný ventil ZV 1" - 7 ks

       51 - Záv.zpětný ventil ZV 3/4" - 7 ks

       Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetylenu (lambda=0,065 W/mK)

       52 - Izol.návlek.tl.11 pr.20 - 110 m

       53 - Izol.návlek.tl.11 pr.25 - 102 m

       54 - Izol.návlek.tl.11 pr.32 - 110 m

       55 - Izol.návlek.tl.11 pr.40 - 28 m

       Ostatní zařízení

       56 - Vodoměr 1/2" -1,5 m3/h - sada šroubení,plomba - 7 ks

       57 - Držák vodoměrné soupravy - 7 ks

       58 - Nástěnný el.ohřívač teplé vody 10 l / 2,0 kW pro beztlakou baterii - 1 ks

       59 - Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí 20 m, k zabudování, červený, interiérový - 2

       60 - Plastová dvířka s rámečkem na zazdění 400x400, uzavíratelná-kvalitní (včetně zabudování do zdiva do zdiva) - 7 ks

       Montážní materiál

       61 - Filc omotávka - 100 m

       62 - Příchytky do 32 - 20 ks

       63 - Příchytky od 40 do 63 - 20 ks

       64 - Objímky kovové s gumou do pr.20 až 25 - 10 ks

       65 - Objímky kovové s gumou do pr.32 až 40 - 15 ks

       66 - Závitové tyče M8 včetně hmoždiny - 8 m

       Ostatní

       67 - Proplach vodovodu dílčí částí vodovodu (300 m) - 7 soub

       68 - Dílčí tlaková zkouška, dílčí protokol o TZ (200 m) (vodou, 12 bar) - 7 ks

       69 - Závěrečná tlaková zkouška, protokol ke kolaudaci (vodou, 12 bar) - 1 ks

       70 - Přesun hmot (t) do 30 m - 0,2 t

       71 - Spolupráce s vodohospodářskou společností - 6 hod


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Přípojka vody

        Přípojka vody (subdodávka)

        1 - Montáž HDPE Robust Superpipe - 7 m

        2 - Elektrotvarovka PEØ40 (koleno, přechod na závit) - 3 ks

        3 - Chránička PEØ63 - 5 m

        4 - Navrtávací pas PVCØ110//4" s uzávěrem - 1 ks

        5 - Šoupě přípojkové 5/4"/PE40, PN 10 - 1 ks

        6 - Zemní teleskopická tyč 1,5 m - 1 ks

        7 - Poklop uliční těžký (litinový) - 1 ks

        8 - El.vodi signální + výstr.folie - 4 m

        9 - Poplatek vodohospodářské společnosti, tlaková zkouška, zaměření, převzetí - 1 soub


        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Vnitřní kanalizace

         Demontáže potrubí vyřezáním

         1 - Li 80 - 14 m

         2 - Li 100 - 19 m

         Potrubí s podílem tvarovek - systém HT PVC pro vnitřní kanalizaci včetně motáže a zabudování

         3 - Potrubí PVC 40 - 18 m

         4 - Potrubí PVC 50 - 42 m

         5 - Potrubí PVC 70 - 74 m

         6 - Potrubí PVC 100 - 81 m

         7 - Čistící kus 100 - 1 ks

         8 - Přivzdušńovací ventil 70 - 5 ks

         9 - Větrávací střešní hlavice do DN 100 - 3 ks

         10 - Prostup střěšní konstrukcí (řešeno dle výrobce krytiny) - 3 ks

         11 - Plastová dvířka s rámečkem na zazdění 300x300, uzavíratelná-kvalitní (včetně zabudování do zdiva do zdiva) - 5 ks

         12 - Objímky, příchytky pr.100 - 8 ks

         Potrubí s podílem tvarovek - systém KG SN4 pro vnitřní kanalizaci včetně montáže a zabudování

         13 - Potrubí KG 100 - 22 m

         14 - Potrubí KG 125 - 18 m

         15 - Potrubí KG 160 - 18 m

         Ostatní

         16 - Přesun hmot (t) do 30m - 0,2 ks

         17 - Dílčí zkouška těsnosti - 2 ks

         18 - Činnost hodnocena hodinovou sazbou - 16 hod

         19 - Zkouška těsnosti kanalizace, protokol - 1 soub

         20 - Dokumentace skutečného provedení - 1 soub

         Potrubí včetně podílu tvarovek - systém KG SN8 pro vnější kanalizaci včetně montáže a zabudování

         21 - Potrubí KG 160 - 5 m

         22 - Signální vodič k PE potrubí - 3 m

         23 - Výstražná fólie š-300 - 3 m


         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         Silnoproudá instalace

          Elektromontáže

          1 - TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. - 242 m

          2 - Trubka instalační ohebná PVC 2313 - 242 m

          3 - TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. - 201 m

          4 - Trubka instalační ohebná PVC 2316 - 201 m

          5 - TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. - 115 m

          6 - Trubka instalační ohebná PVC 2336 - 115 m

          7 - INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ - 199 kus

          8 - Krabice KU 68/2 - 199 kus

          9 - KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ - 37 kus

          10 - Krabice přístroj. odbočná KO97 - 37 kus

          11 - ROZVODKA KRABIC EP - 1 kus

          12 - Rozvodka instalační ETZ Hensel - 1 kus

          13 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ - 62 m

          14 - Lišta elektroinstalační 40/40 (40/20) 2M - 31 kus

          15 - UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA - 1,8 m2

          16 - STITEK NA KABEL - 82 kus

          17 - TABULKA VYSTRAZNA - 9 kus

          18 - UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP - 325 kus

          19 - UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP - 2 kus

          20 - UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP - 6 kus

          21 - UKONC KAB CELOPLAST - 2 kus

          22 - UKONC KAB CELOPLAST - 14 kus

          23 - SPINAC NASTENNY JEDNOPOL - 2 kus

          24 - Spínač 10A koléb. R1 v krabici do vlhka IP44 - 2 kus

          25 - SPINAC NASTENNY DVOUPOL - 1 kus

          26 - Spínač 10A koléb. R5 v krabici do vlhka IP44 - 1 kus

          27 - SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL - 14 kus

          28 - Spínač 10A koléb. R1 - 14 kus

          29 - SPINAC ZAPUSTENY 1/0 - 14 kus

          30 - Spínač 10A koléb. 1/0 - 14 kus

          31 - SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY - 11 kus

          32 - Spinač 10A koleb R5 - 11 kus

          33 - SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY - 23 kus

          34 - Spínač 10A koléb. R6 - 23 kus

          35 - SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY - 9 kus

          36 - Spínač 10A koléb. R7 - 9 kus

          37 - SPINAC ZAPUSTENY 6+1 - 3 kus

          38 - Spínač 10A koléb. 6+1 - 3 kus

          39 - SPINAC SPECIALNI 3F do 32A - 7 kus

          40 - Spínač 3-fázový do 32A - 7 kus

          41 - ZASUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU - 7 kus

          42 - Zásuvka 230V/16A jednonásobná s přepěťovou ochranou - 7 kus

          43 - ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z - 57 kus

          44 - Zásuvka jednoduchá 10/16 A - 57 kus

          45 - ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ - 47 kus

          46 - Zásuvka 10/16A 2 - násobná - 47 kus

          47 - ZASUVKA TELEVIZNÍ - 7 kus

          48 - Zásuvka televizní - 7 kus

          49 - ZASUVKA INTERNETOVÁ RJ45 - 7 kus

          50 - Zásuvka internetová RJ45 - 7 kus

          51 - MONTÁŽ ZVONKOVÉ TABLO - 1 kus

          52 - Zvonkové tablo 7 tlačítek - 1 kus

          53 - MONTÁŽ DVEŘNÍ EL. ZÁMEK - 1 kus

          54 - Dveřní el zámek - 1 kus

          55 - MONTÁŽ ANTENNÍ ZESILOVAČ - 1 kus

          56 - Antenní zesilovač - 1 kus

          57 - MONTÁŽ DOMÁCÍ TELEFON - 7 kus

          58 - Domácí telefon se zvonkovým tlačítkem - 7 kus

          59 - MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ DO 100KG - 9 kus

          60 - Rozvaděč RS - 1 kus

          61 - Rozvaděč RE - 1 kus

          62 - Rozvaděč RB1, RB3, RB7 - 3 kus

          63 - Rozvaděč RB2, RB4, RB5, RB6 - 4 kus

          64 - ZAPOJENÍ DIGESTORE - 7 kus

          65 - SVIT ZAR - 98 kus

          66 - Svít.nouzové IP20 - 6 kus

          67 - Svít. dle výberu investora IP20 - 55 kus

          68 - Svít. dle výberu investora IP44 - 27 kus

          69 - Svít. dle výberu investora IP54 - 1 kus

          70 - Svít. s pohybovým čidlem IP54 - 2 kus

          71 - Svít. žár. zabudované v kuchyňské lince - 7 kus

          72 - OVLADAC POM OBV 1TLACITKO - 1 kus

          73 - Ovladač pomocný 1 tlačítko total stop v krabici IP44 - 1 kus

          74 - VEDENI UZEM FEZN D 8,10 MM POVRCH - 161 m

          75 - Drát AlMgSi 8mm - 19 kg

          76 - Drát FeZn 10 mm - 14 kg

          77 - Podpěra vedení do zdi PV01 - 30 kus

          78 - Podpěra vedení tašk.kryt.PV11 100 - 38 kus

          79 - Podpěra vedení tašk.kryt.PV15 120 - 27 kus

          80 - VEDENI UZEM FEZN D 120 MM - 85 m

          81 - Pásek FeZn 30/4mm - 85 m

          82 - TYC JIMACI,UPEV-STRES HREB 2M ZED - 5 kus

          83 - Tyč jímací JP30 2000mm s osaz. - 5 kus

          84 - Držák jím.tyčí Dj4D d20 - 5 kus

          85 - Stříška ochr.OS1 horní d20mm - 5 kus

          86 - Stříška ochr.OS4 dolní d20mm - 5 kus

          87 - SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/ - 60 kus

          88 - Svorka křížová SK vodič d6-10mm - 4 kus

          89 - Svorka spojovací SS lano d8-10mm - 20 kus

          90 - Svorka připoj. SO d6-12mm - 6 kus

          91 - Svorka zkušeb. SZ lano d6-12mm - 6 kus

          92 - Svorka vodov. SR 02 30x4mm pás - 12 kus

          93 - Svorka vodov. SR 03 vod d6-12 - 12 kus

          94 - UHELNIK OCHRAN,TRUBKA+DRZAKY-ZED - 6 kus

          95 - Úhelník ochranný pro vodič d6-12mm - 6 kus

          96 - Držák ochr.úhelník DUZ do zdi - 12 kus

          97 - VODIVE SPOJ TRUBKY S VODICEM VČ. PÁSKU - 30 kus

          98 - STITEK SMALT,UM HMOTA-OZNAC SVODU - 6 kus

          99 - BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA - 98 kus

          100 - KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT - 2 010,00 m

          101 - Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5 - 189 m

          102 - Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5 - 1 821,00 m

          103 - KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT - 1 497,00 m

          104 - Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5 - 1 497,00 m

          105 - KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT - 474 m

          106 - Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5 - 474 m

          107 - KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT - 141 m

          108 - Kabel Cu jádro CYKY 5Cx2,5 - 141 m

          109 - KABEL CYKY 750V 3X6 UL POD OMIT - 10 m

          110 - Kabel Cu jádro CYKY 3Cx6 - 10 m

          111 - KABEL CYKY 750V 5X6 UL POD OMIT - 115 m

          112 - Kabel Cu jádro CYKY 5Cx6 - 115 m

          113 - KABEL N2XH 750V 5X1,5 UL POD OMIT - 10 m

          114 - KABEL Cu jádro N2XH 5X1,5 - 10 m

          115 - KABEL N2XH 750V 3X1,5 UL POD OMIT - 10 m

          116 - KABEL Cu jádro N2XH 750V 3X1,5 - 10 m

          117 - VODIC CY NN,VN 6 - 310 m

          118 - Vodič CY zž 6 drát - 310 m

          119 - VODIC CY NN,VN 10 - 94 m

          120 - Vodič CY zelenožlutý 10 drát (H05V-U) - 94 m

          121 - VODIC CY NN,VN 35 - 12 m

          122 - Vodič CY zelenožlutý 35 lano (H05V-U) - 12 m

          123 - KABEL UTP Cat 6 - 242 m

          124 - Kabel UTP Cat 6 - 242 m

          125 - KAB SIL CYKY-CYKYM 1KV 3X70+35 VOL - 10 m

          126 - Kabel silový 1-CYKY 4B3x70+35 - 10 m

          127 - KABEL SDEL SYKFY - 201 m

          128 - Kabel sdělovací SYKY 3x2x0,5 - 171 m

          129 - Kabel sdělovací SYKFY 12x2x0,5 - 14 m

          130 - Kabel sdělovací SYKFY 18x2x0,5 - 16 m

          131 - OSAZENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm - 300 kus

          132 - ZAPOJENÍ VENTILÁTORU - 8 kus

          133 - MONTAZ POKOJOVEHO TERMOSTATU - 7 kus

          134 - Pokojový termostat s týdenním programem - 7 kus

          135 - MONTÁŽ KOUŘOVÝ DETEKTOR - 7 kus

          136 - Opticko - Kouřový detetektor - 7 kus

          Zemní práce při extr.mont.pracích

          137 - VYTYC TRA VENK SIL VED PREHL TER NN - 0,1 km

          138 - KABEL RYHY S 35 HL 50 - 85 m

          139 - PEVNE SPOJENI PASKOVYCH ZEMNICU - 8 kus

          140 - ZAHOZ RYHY S 35 CM HL 50 CM ZEM3 - 85 m

          141 - HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH DO 20CM - 15 m3

          142 - OSETI POVRCHU TRAVOU - 40 m2

          143 - PROVIZORNI UPRAVA TERENU - 40 m2

          Ostatní

          144 - Podíl podružného materiálu - 1 soub

          145 - Demontáž - 1 soub

          146 - Zednická výpomoc - 1 soub

          147 - Mimostaveništní doprava - 1 soub

          148 - Přesun - 1 soub

          149 - Podíl podružných výkonů - 1 soub

          150 - Přesun hmot - 178 q

          151 - Kompelexní zkoušky - 12 hod

          152 - Výchozí revize - 26 hod


          Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


          Vaše firemní údaje

          Zpevněné plochy
          Přípojka splaškové kanalizace

           Zemní práce

           1 - Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm (splašková kanalizace: 25,0*1,2) - 30 m2

           2 - Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny (54*0,1) - 5,4 m3

           3 - Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 (splašková kanalizace: 25,0*1,2*1,8) - 54 m3

           4 - Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m (splašková kanalizace: 25,0*2*1,8) - 90 m2

           5 - Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m - 90 m2

           6 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m (ornice: 30,0*0,15) - 4,5 m3

           7 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m - 15 m3

           - výkop - 54
           - zásyp - -39

           8 - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - 15 m3

           9 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (splašková kanalizace: 25*1,2*(1,8-0,5)) - 39 m3

           10 - Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny (splašková kanalizace: 25,0*1,2*0,5) - 15 m3

           11 - štěrkopísek frakce 0/22 (15*2) - 30 t

           12 - Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm (po přípojce: 25,0*1,2) - 30 m2

           13 - zemina pro terénní úpravy - tříděná (30*0,3) - 9 t

           14 - Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 - 30 m2

           15 - osivo směs travní univerzál (30*0,05) - 1,5 kg

           Komunikace pozemní

           16 - Řezání, bourání, uskladnění, zapravení asfaltové komumikace - 6 m2

           Trubní vedení

           17 - Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 (splašková kanalizace) - 25 m

           18 - trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 (25*1,03) - 25,75 m

           19 - Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 - 10 kus

           20 - koleno kanalizační PVC KG 160x45° - 5 kus

           21 - přesuvka kanalizační PP KG DN 160 - 5 kus

           22 - Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm - 2 kus

           23 - Napojení přípojky do stávající šachty (dle výjádření a požadavků správce sítě) - 1 soub

           Přesun hmot

           24 - Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m - 0,23 t


           Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


           Vaše firemní údaje

           Přípojka dešťové kanalizace

            Zemní práce

            1 - Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm - 120 m2

            - drenáž - 70,0*1,2 - 84
            - dešťová kanalizace - 30,0*1,2 - 36

            2 - Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny - 15 m3

            - 150*0,1 'Přepočtené koeficientem množství - 15

            3 - Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 - 150 m3

            - drenáž: 70,0*1,0*(1,0+2,0)/2 - 105
            - dešťová kanalizace: 30,0*1,0*1,5 - 45

            4 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m (ornice: 120,0*0,15) - 18 m3

            5 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m - 120 m3

            - výkop - 150
            - zásyp - -30

            6 - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - 120 m3

            7 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (dešťová kanalizace: 30,0*1,0*1,0) - 30 m3

            8 - Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny (dešťová kanalizace: 78*1,0*0,5) - 39 m3

            9 - štěrkopísek frakce 0/22 (39*2) - 78 t

            10 - Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny - 81 m3

            - drenáž: 70,0*1,0*(1,0+2,0)/2 - 105
            - dešťová kanalizace: 30,0*1,0*1,5 - 45
            - dešťová kanalizace - obsyp: -78*1,0*0,5 - -39
            - dešťová kanalizace - zásyp: -30,0*1,0*1,0 - -30

            11 - kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 (81*2) - 162 t

            12 - Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm (dešťová kanalizace: 30,0*1,2) - 36 m2

            13 - zemina pro terénní úpravy - tříděná (36*0,3) - 10,8 t

            14 - Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 - 36 m2

            15 - osivo směs travní univerzál (36*0,05) - 1,8 kg

            Zakládání

            16 - Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m (drenáž: 70,0*2,0) - 140 m2

            17 - geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 (140*1,15) - 161 m2

            Svislé a kompletní konstrukce

            18 - Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm (opěrná stěna) - 1 m3

            19 - Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné (1*4) - 4 m3

            20 - Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm (drenáž: 70,0*(1,0+2,0)/2) - 105 m2

            Úpravy povrchu, podlahy, osazení

            21 - Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím (drenáž: 70,0*(1,0+2,0)/2) - 105 m2

            Trubní vedení

            22 - Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 (drenáž) - 70 m

            23 - trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 220° pro liniové stavby DN 100 (70*1,03) - 72,1 m

            24 - Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 (dešťová kanalizace) - 78 m

            25 - trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 (78*1,03) - 80,34 m

            26 - Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 - 12 kus

            27 - oboustranná násuvná spojka tyčového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb HD-PE SN 4 DN 100 - 4 kus

            28 - oblouk flexibilního tyčového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb HD-PE 90° SN 4 DN 100 - 4 kus

            29 - oblouk flexibilního tyčového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb HD-PE 45° SN 4 DN 100 - 4 kus

            30 - Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110 - 4 kus

            31 - tvarovka T-kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100 - 2 kus

            32 - odbočka drenážního tyčového systému inženýrských liniových staveb HD-PE 45° SN 4 DN 100/100 - 2 kus

            33 - Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 - 24 kus

            34 - koleno kanalizační PVC KG 160x45° - 10 kus

            35 - přesuvka kanalizační PP KG DN 160 - 10 kus

            36 - redukce kanalizační PVC 160/125 - 4 kus

            37 - Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm - 3 kus

            38 - Napojení přípojky do stávající šachty (dle výjádření a požadavků správce sítě) - 1 soub

            Ostatní konstrukce a práce, bourání

            39 - Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 (opěrná stěna) - 1 m3

            40 - Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m (opěrná stěna: 13,0*2,0) - 26 m2

            41 - Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m - 26 m2

            42 - Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením - 26 m2

            Přesun sutě

            43 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m - 4,86 t

            44 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - 4,86 t

            45 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (4,86*4) - 19,44 t

            46 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 - 4,86 t

            Přesun hmot

            47 - Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m - 6,44 t

            Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

            48 - Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm (drenáž: 70,0*(1,0+2,0)/2) - 105 m2

            49 - Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou (drenáž) - 70 m

            50 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,1 t

            Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

            51 - Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200 - 78 m

            52 - Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 - 4 m

            53 - Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 - 4 kus

            54 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,01 t


            Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


            Vaše firemní údaje

            Vedlejší a ostatní náklady

             VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

             1 - Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště - 1 soubor

             2 - Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce - 1 soubor

             - -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
             - -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
             - -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
             - -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
             - -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP
             - -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
             - -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
             - -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
             - -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

             3 - Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště - 1 soubor

             OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

             4 - Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost - 1 soubor

             5 - Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby - 1 soubor

             6 - Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE - 1 soubor

             - -zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání
             - -zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým zprávcům/majitelům

             7 - Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby - 1 soubor

             8 - Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu - 1 soubor

             9 - Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti - 1 soubor

             10 - Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti - 1 soubor

             11 - Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ) - 1 soubor

             12 - Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby - 1 soubor

             13 - Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat. - 1 soubor

             14 - Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení. - 1 soubor

             15 - Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) - 1 soubor

             16 - Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům. - 1 soubor

             17 - Náklady na projekční práce - 1 soubor

             - -vypracování realizační dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS
             - -vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS
             - -vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS
             - VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

             18 - Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci. - 1 soubor

             19 - Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby - provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK - 1 soubor

             20 - Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. - 1 soubor

             21 - Geodetické a související práce - 1 soubor

             - -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby
             - -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů
             - (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)
             - VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

             22 - Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem rizikům (živly, krádež, atd) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD. - 1 soubor

             23 - Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk v rozsahu dle SoD. - 1 soubor


             Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


             Vaše firemní údaje

             Parkoviště

              Zemní práce

              1 - Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm - 2 kus

              2 - Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm - 2 kus

              3 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm - 2 kus

              4 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm - 2 kus

              5 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm - 2 kus

              6 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm (2*4) - 8 kus

              7 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm (2*4) - 8 kus

              8 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm (2*4) - 8 kus

              9 - Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm - 3 kus

              10 - Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm - 3 kus

              11 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm - 3 kus

              12 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm - 3 kus

              13 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm - 3 kus

              14 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm (3*4) - 12 kus

              15 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm (3*4) - 12 kus

              16 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm (3*4) - 12 kus

              17 - Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm - 3 kus

              18 - Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm - 3 kus

              19 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm - 3 kus

              20 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm - 3 kus

              21 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm - 3 kus

              22 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm (3*4) - 12 kus

              23 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm (3*4) - 12 kus

              24 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm (3*4) - 12 kus

              25 - Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 - 3 m2

              26 - Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm (odstranění asfaltu) - 8,5 m2

              27 - Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých (silniční) - 15 m

              28 - Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm (pro komunikace: (287+254)*1,2) - 649,2 m2

              29 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m (ornice: 649,2*0,15) - 97,38 m3

              30 - Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 (pro komunikace: (287+254)*1,2*(0,37-0,15)) - 142,82 m3

              31 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m - 142,82 m3

              32 - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - 142,82 m3

              33 - Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti (kolem obrubníku: 165,0*0,1) - 16,5 m3

              34 - Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm (zatravnění) - 140 m2

              35 - zemina pro terénní úpravy - tříděná (140*0,3) - 42 t

              36 - Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 - 140 m2

              37 - osivo směs travní univerzál (140*0,05) - 7 kg

              38 - Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (pro komunikace: (287+254)*1,2) - 649,2 m2

              Zakládání

              39 - Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m (kačírek: 10,5*1,2) - 12,6 m2

              40 - geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 - 12,6 m2

              Vodorovné konstrukce

              41 - Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - 2 m3

              Komunikace pozemní

              42 - Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm - 541 m2

              - zámková dlažba - 287
              - vegetační tvárnice - 254

              43 - Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm (krajnice) - 21 m2

              44 - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2 (zámková dlažba) - 287 m2

              45 - dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní (287*1,05) - 301,35 m2

              46 - Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2 (vegetační tvárnice) - 254 m2

              47 - dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm (254*1,03) - 261,62 m2

              48 - kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 (254*0,07) - 17,78 t

              49 - zahradní substrát pro výsadbu VL (254*0,02) - 5,08 m3

              Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

              50 - Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm (kačírek) - 10,5 m2

              51 - Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm - 10,5 m2

              Trubní vedení

              52 - Odstranění sloupku vodovod - 1 soub

              53 - Zrušení studny (bourání skruže, hutněný zásyp štěrkodrtí) - 1 soub

              Ostatní konstrukce a práce, bourání

              54 - Posunutí svislé dopravní značky P4 - 1 kus

              55 - Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly - 4 kus

              56 - informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm - 1 kus

              57 - informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm - 1 kus

              58 - informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm - 2 kus

              59 - Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky - 2 kus

              60 - sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m - 2 kus

              61 - patka pro sloupek Al D 60mm - 2 kus

              62 - víčko plastové na sloupek D 60mm - 2 kus

              63 - Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní (V10b) - 95,1 m

              64 - Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky - 95,1 m

              65 - Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní (V10f) - 8 m2

              66 - Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy - 8 m2

              67 - Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (obrubníky) - 165 m

              68 - obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm (165*1,05) - 173,25 m

              69 - Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm - 52 m

              70 - Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry (u napojení na místní komunikaci) - 52 m

              71 - Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm - 52 m

              72 - Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm (povrchové odvodnění) - 14,5 m

              73 - žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm (14,5*1,05) - 15,23 m

              Přesun sutě

              74 - Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km - 6,9 t

              75 - Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (6,9*4) - 27,6 t

              76 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 - 6,9 t

              Přesun hmot

              77 - Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu - 187,96 t

              Ostatní

              78 - Statická zatěžovací zkouška na pláni - 4 Soubor

              - Pojezdovou zkouškou najít místa s nadměrnou deformací a tam provést zatěžovací zkoušku dle ČSN 72 1006
              - Statická zatěžovací zkouška na místech s nadměrnou deformací
              - Do SD zaznamenat výsledky zkoušek


              Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


              Vaše firemní údaje

              Architektonicko stavební řešení
              Zednické práce

               Vytápění

               1 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=120 mm, hl.=80 mm - 115,2 m

               2 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x150 mm z PPC tl. 450 m - 675 ks

               3 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x150 mm z PPC tl. 150 m - 225 ks

               Zdravotechnika (VO a KA)

               4 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=80 mm, hl.=80 mm - 76,8 m

               5 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=120 mm, hl.=80 mm - 115,2 m

               6 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=100 mm, hl.=100 mm - 120 m

               7 - Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=150 mm, hl.=150 mm - 270 m

               8 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x100 mm z PPC tl. 450 m - 450 ks

               9 - Provedení prostupu střechou pro potrubí HT100 a klempířské zapravení , instalace větrací hlavice DN100 - 1 600,00 ks

               10 - Vysekání a zapracení prostupu stropem 1.NP 150x150, tl.450 mm - 1 012,50 ks

               11 - Vysekání a zapracení prostupu stropem 2.NP 150x150, tl.450 mm - 1 012,50 ks

               12 - Vysekání a zapravení otvoru 400x400 mm, hl 200 mm v - 3 200,00 ks

               13 - Provedení výkopu pro svodnou kanalizaci š=500 mm, hl.800 mm, pískové lože, zpětný zásyp a hutnění - 1 200,00 m

               14 - Provedení výkopu pro svodnou kanalizaci š=300 mm, hl.600 mm, pískové lože, zpětný zásyp a hutnění - 540 m

               15 - Provedení prostupu betonovými základy pro svodnou kanalizaci 300x300, tl.600 mm - 890 ks

               Přípojka vody

               16 - Provedení výkopu pro přípojku plynu šd=600 mm, šh=1000, hl.1500 mm, pískové lože, po uložení potrubí PEØ32, zpětný zásyp a hutnění - 2 700,00 m

               17 - Provedení výkopu v místě napojení na plynovod, jáma 1500x1500 mm, hl. 1700 mm, po napojení přípojky zpětný zásyp a hutnění, asfaltový povrch - 13 475,00 ks

               Plynoinstalace

               18 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x100 mm z PPC tl. 450 m - 450 ks

               19 - Vysekání a zapravení otvoru 200x200 mm, osazení mřížky 200x200 mm pro odvětrání komínového průduchu (u podlahy) - 1 100,00 ks

               20 - Úprava hlavy komínu pro vyústění potrubí spalinovodu DN80 (včetně odvětrání meziprostoru komínového průduchu) - 3 000,00 ks

               21 - Vysekání a zapravení prostupu obvodovým zdivem 120x120 mm z PPC tl. 700 m - 1 008,00 ks

               22 - Vysekání niky v obvodovém zdivu 700x700 mm, hl. 380 mm, osazení kovových dvířek s rámem, uzavíratelné, s otvory pro větrání prostoru HUP a regulátoru, zapravení do izolace a povrchová úprava dvířek dle fasády. - 18 310,00 ks

               23 - Zbudování SDK záklopu L 250x250 mm, s kontroním plastovým otvorem po 1 m délky - 1 250,00 bm

               24 - Insdtalace 5 ks plastových dvířek 200x200 do SDK podhledu chodby 1.NP - 3 200,00 soub

               Přípojka plynu

               25 - Provedení výkopu pro přípojku plynu šd=600 mm, šh=1000, hl.1300 mm, pískové lože, po uložení potrubí PEØ32, zpětný zásyp a hutnění - 2 340,00 m

               26 - Provedení výkopu v místě napojení na plynovod, jáma 1500x1500 mm, hl. 1500 mm, po napojení přípojky zpětný zásyp a hutnění, asfaltový povrch - 12 125,00 ks

               Vzduchotechnika

               27 - Vysekání a zapravení prostupu obvodovým zdivem 160x160 mm z PPC tl. 700 m, po instalaci potrubí VZT zapravit - 1 792,00 ks

               28 - Vysekání a zapravení prostupu zdivem 150x150 mm z PPC tl.450, po instalaci potrubí VZT - 1 012,50 ks

               29 - Vysekání a zapracení prostupu stropem 2.NP 150x150, tl.450 mm - 1 012,50 ks

               30 - Provedení prostupu střechou pro potrubí VZT 160 a klempířské zapravení - 1 600,00 ks

               31 - Zbudování SDK záklopu L 300x400 mm - 1 750,00 bm


               Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


               Vaše firemní údaje

               Ústřední vytápění
               Plynoinstalace
               Přípojka plynu
               Vzduchotechnika
               Vnitřní vodovod
               Přípojka vody
               Vnitřní kanalizace
               Silnoproudá instalace
               Zpevněné plochy
               Přípojka splaškové kanalizace
               Přípojka dešťové kanalizace
               Vedlejší a ostatní náklady
               Parkoviště
               Navláčil stavební firma, s.r.o.

               Bartošova 5532
               Zlín, 76001

               Ing. Martin Mercek

               Tel: 770 185 728
               Email: mercek@navlacil.cz