Novostavba haly Agroservis Jičín

Identifikační údaje soukromé zakázky

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Novostavba haly Agroservis Jičín
Místo stavby: Jičín, ul. Popovická, parc.č. 891/1,3 , 913/1,3,4, 912/2,4, 908/3,4, 909/2,4
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Agroservis Sedláček, s.r.o.
IČ: 63474441
Adresa: Pisárecká 480/11, Pisárky, 603 00 Brno
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
do 31. srpna 2021

Projektová dokumentace

A – průvodní zpráva

B – Souhrnná technícká zpráva
B – Souhrnná technícká zpráva – dodatek C1 odpady
B – Souhrnná technícká zpráva – dodatek C3 hluk

Situace

Katastrální situační výkres
Katastrální situační výkres – orto chr. zástavba obce
Katastrální situační výkres – vykreslení
Katastrální situační výkres odnětí ze ZPF
Koordinační situační výkres
Koordinační situační výkres – stavební objekty
Přehledná situace
Situace rozhledových trojúhelníků

Architektonicko-stavební řešení

ASŘ – Architektonicko-stavební řešení
ASŘ – Detail kotvení sloupu
ASŘ – Pohled jižní a severní
ASŘ – Pohled východní a západní
ASŘ – Půdory 1.NP
ASŘ – Řez A-A
ASŘ – Řez B-B
ASŘ – Stavby konstrukcí
ASŘ – Výkres střechy
ASŘ – Výkres základů

Stavebně-konstrukční řešení

SKŘ – Technická zpráva
SKŘ – Technická zpráva – ocelové konstrukce
SKŘ – Základové patky – Půdorysné schéma externi sklad a plyn zasobnik
SKŘ – Základové patky – Půdorysné schéma hala
SKŘ – Základové patky 1 a 2
SKŘ – Základové patky 3 a 4 a 5

Požárně-bezpečnostní řešení

Požárně-bezpečnostní řešení stavby

Elektroinstalace + hromosvod

Elektroinstalace
Elektroinstalace – dokumentace
Elektroinstalace – Hromosvod
Elektroinstalace – Výpočet osvětlení exteriéru
Elektroinstalace – Výpočet osvětlení exteriéru LU_ST_50W priloha 2a
Elektroinstalace – Výpočet osvětlení exteriéru LU_STN_100W priloha 2b
Elektroinstalace – Výpočet umělého osvětlení 1
Elektroinstalace – Výpočet umělého osvětlení 2
Elektroinstalace – Výpočet umělého osvětlení 3

Rekuperace v admin části

Nucené větrání s rekuperací
Nucené větrání s rekuperací – půdorys 1.NP

Vytápění, chlazení, VZT

Technická zpráva
Vytápění – půdorys 1.NP
Vzduchotechnika, chlazení – půdorys 1.NP

ZTI, Plynovod

ZTI – Technická zpráva
ZTI – Kanalizace půdorys základů
ZTI – Kanalizace půdorys 1.NP
ZTI – Kanalizace půdorys střechy
ZTI – Vodovod půdorys 1.NP
ZTI – Plynovod půdorys 1.NP

Doprava

Dopravní řešení – technická zpráva
Doprava obalová křivka kamion 16,5m levá
Doprava obalová křivka kamion 16,5m pravá
Doprava obalová křivka náklaďák 9,8m

Připojka vody, kanalizace, plyn

Kanalizační přípojka (.zip)
Vodovodní přípojka (.zip)
Plynovod (.zip)
Dešťová kanalizace (.zip)

Fotodokumentace vzorové haly

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Radomír Sedlář

Tel: 727 939 441
Email: sedlar@navlacil.cz