ZŠ Rajhradice – tělocvična

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Místo stavby: Hlavní 36, 664 61 Rajhradice
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Obec Rajhradice
IČ: 00488291
Adresa: Krátká 379, 664 61 Rajhradice
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
do 31. 10. 2021

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení (.xlsx)
Stavební část ;
Elektroinstalace ;
Elektronická zařízení ;
Slaboproud ;
Stavební práce ;
Vedlejší rozpočtové náklady ;
Vytápění ;
Zdravotechnika
Uznatelné náklady
Neuznatelné náklady

  Podlahy a podlahové konstrukce

  1 - Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 2 mm, včetně penetrace, a uzvíracího nátěru (skladba T3 - galerie : 3,35) - 63,65 m2

  Staveništní přesun hmot

  2 - Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m - 0,68169 t

  Konstrukce zámečnické

  3 - 1/Z - zábradlí na galerii - 1 ks

  - délka 18,95 m,výška 0,9 m -

  - kotvení do podlahy,l3 polí -

  - materiál a tvar zábradlí je v tabulkách zám.výrobků : -

  4 - Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m - 192 %

  Nátěry

  5 - Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email (1/Z - zábradlí galerie : 18,95*2) - 37,9 m2


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Navláčil stavební firma, s.r.o.

  Bartošova 5532
  Zlín, 76001

  Ing. Martin Mercek

  Tel: 770 185 728
  Email: mercek@navlacil.cz