Prostory pro službu následné péče – Krok Kyjov, z.ú.

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Nástavba objektu č.p. 1358 Kyjov – prostory pro službu následné péče – Krok Kyjov, z.ú.
Místo stavby: Kyjov, parcela č. st. 340, nové schodiště – parcela č. 920/2 k.ú. Nětčice u Kyjova[678511]
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Krok Kyjov, z.ú.
IČ: 68684312
Adresa: třída Komenského 2124/88, Nětčice, 697 01 Kyjov
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
září 2020 – duben 2021

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení (.xlsx)
Architektonicko-stavební řešení ;
Elektrorozvody ;
Vytápění ;
Zdravotechnika ;
Vedlejší a ostatní náklady ;
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Ing. Martin Mercek

Tel: 770 185 728
Email: mercek@navlacil.cz