Rekonstrukce odborných učeben – ZŠ Kostelní, Moravská Třebová

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Obchodní firma: Základní škola Moravská Třebová
IČO: 63608944
Adresa: Kostelní náměstí 21, Moravská Třebová, 571 01
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Město Moravská Třebová
IČ: 00277037
Adresa: nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová, 571 01
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
říjen 2020 – srpen 2021

Rekonstrukce odborných učeben
Základní škola Kostelní nám. 21/2, Moravská Třebová

na pozemku parc. č. 30 v katastrálním území Moravská Třebová. Záměr obsahuje:

SO-1 Osobní výtah

 • lanový o nosnosti 630 kg ve zděné výtahové šachtě s 3 nástupišti přistavěný ve dvoře objektu ke stávající budově ZŠ
 • základy železobet. pásové a deskové, zdivo z tepelně izolačních cihel, železobet. stropní konstrukce, zastřešení dřeveněným pultovým krovem s taškovou krytinou

SO-2 Bezbariérové řešení

 • překonání schodišťových stupňů v chodbách 1, 2 a 3 NP budovy šikmými bezbariérovými plošinami pro zajištění přístupu k osobnímu výtahu a do všech prostorů užívaných žáky školy
 • v 1 a 3 NP je upraveno vždy a jedno WC pro ZTP – vozíčkáře; dále pak vstupy do všech učeben budou šířky 900 mm
 • nový podlahový kryt z velkoformátových keramických dlaždic

SO-3 Rekonstrukce odborných učeben

 • odborná učebna chemie – výměna oken za URO OKNA, výměna podlah, osvětlení, umyvadel, obkladů, pohledy, rozvody ZTI a elektro; sanační omítka, malby a nátěry; konektivita; vybavení nábytkem, výuk. pomůckami a tech. vybavení odborné učebny a kabinetu
 • odborná učebna fyziky – výměna krytu PVC podlahy, oken za dvojitá, osvětlení, radiátorů; pohledy; rozvody ZTI, elektro; oprava omítek a obkladů, malby a nátěry; konektivita; vybavení nábytkem, výuk. pomůckami a tech. vybavení odborné učebny a kabinetu
 • odborná učebna počítačová – pohledy; výměna oken az URO OKNA, osvětlení; rozvody elektro osvětlení a počítačová síť; výměna radiátorů; oprava omítek, obkladů, malby a nátěry; vnitřní konektivita
Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva

 • účel objektu
 • Stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací města Moravská Třebová a stavebními úpravami nedojde ke změně účelu využití objektu jako základní škola.
  Řešení stavby je navrženo s ohledem na požadavek stavebníka podle výzvy č. 47 IROP – infrastruktura základních škol SVL. Stávající objekt je o 3 nadzemních podlažích, částečně podsklepený s nevyužitým půdním prostorem s bezbariérovou úpravou. Vzhled a výškové uspořádání budovy není měněno, ve dvoře bude v rohu u schodiště přistavěn osobní výtah.
  Řešení stavby je navrženo s ohledem na požadavek stavebníka podle výzvy č. 47 IROP – infrastruktura základních škol SVL. Stávající objekt je o 3 nadzemních podlažích, částečně podsklepený s nevyužitým půdním prostorem. Vzhled a výškové uspořádání budovy není měněno, ve dvoře bude v rohu u schodiště přistavěn osobní výtah. Nové okenní otvory budou vzhledově dodrženy členěním ve fasádě podle současného stavu. Ve vnější pohledové straně oken nebudou požity lišty a prvky z plastu nebo kovu.
  Bezbariérové užívání ZŠ je navrženo podle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  • Propojení 1,2 a 3 nadzemního podlaží osobním bezbariérovým výtahem se 3 nástupišti.
  • Překonání schodišťových stupňů v chodbách 1, 2 a 3 np budovy šikmými bezbariérovými plošinami pro zajištění přístupu k osobnímu výtahu a do všech prostorů užívaných žáky školy.
  • V 1 a 3 np je upraven vždy 1 WC pro ZTP – vozíčkáře.
  • Vstupy do všech učeben dveřmi šířky 900 mm
  • Pochůzný kryt podlah chodeb ve všech podlažích musí být vyměněn z důvodu bezpečnosti a hygieny prostředí. Stávající podlahy jsou z terasové dlažby, cementové dlažby, PVC, a kanálové kryty z ocelového rýhovaného plechu s vystupujícími ocelovými lištami. Napojení různých druhů povrchu vykazuje nerovnosti bránící bezpečnému užívání imobilními osobami.
 • Funkční náplň
 • SO-1 Osobní výtah

  • Základy výtahu železobetonové pásové a deskové
  • Zdivo výtahu z tepelně izolačních cihel
  • Stropní konstrukce železobetonová
  • Zastřešení dřevěným pultovým krovem s taškovou krytinou
  • Osobní výtah lanový o nosnosti 630 kg ve zděné výtahové šachtě s 3 nástupišti přistavěný ve dvoře objektu ke stávající budově ZŠ.

  SO-2 Bezbarierové užívání stavby

  • Překonání schodišťových stupňů v chodbách 1, 2 a 3 np budovy šikmými bezbariérovými plošinami pro zajištění přístupu k osobnímu výtahu a do všech prostorů užívaných žáky školy.
  • V 1 a 3 np je upraven vždy 1 WC pro ZTP – vozíčkáře.
  • Vstupy do všech učeben dveřmi šířky 900 mm
  • Pochůzný kryt podlah chodeb ve všech podlažích musí být vyměněn z důvodu bezpečnosti a hygieny prostředí. Stávající podlahy jsou z terasové dlažby, cementové dlažby, PVC, a kanálové kryty z ocelového rýhovaného plechu s vystupujícímí ocelovými lištami. Napojení různých druhů povrchu vykazuje nerovnosti bránící bezpečnému užívání imobilními osobami.
   Nový podlahový kryt z velkoformátových keramických dlaždic v šedobílé barvě blízké litému terasu se soklem výšky 100 mm.

  SO-3 Rekonstrukce odborných učeben

   Odborná učebna chemie – stavební požadavky
   Užitková plocha učebna 54,0 m2 + kabinet 35,3 m2 = 89,30 m2 – 27 žáků

   • Výměna konstrukce podlahy učebna + kabinet vč. hydroizolace
   • Výměna oken do stávajících otvorů – Euro okna
   • Akustický podhled v učebně
   • Sádrokartonový podhled v kabinetu
   • Výměna osvětlení učebna a kabinet
   • Rozvody ZTI s napojením dřezů a stolů
   • Rozvod elektro osvětlení a stoly
   • Sanační omítka vnitřních stěn výšky 1,50 m
   • Výměna umývadel a obklady
   • Malby a nátěry
   • Zednické výpomoci pro PSV
   • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47
   • Vybavení nábytkem, výukovými pomůckami a technického vybavení odborné učebny a kabinetu

   Odborná učebna fyziky – stavební požadavky
   Užitková plocha učebna 72,6 m2 + kabinet 27,0 m2 = 99,60 m2 – 30 žáků

   • Výměna krytu PVC podlahy
   • Akustický podhled v učebně
   • Sádrokartonový podhled v kabinetu
   • Výměna osvětlení učebna a kabinet
   • Rozvody ZTI s napojením dvou umyvadel
   • Výměna radiátorů v učebně a kabinetu
   • Rozvod elektro osvětlení
   • Oprava omítek a obkladů
   • Malby a nátěry
   • Zednické výpomoci pro PSV
   • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47
   • Vybavení nábytkem, výukovými pomůckami a technického vybavení odborné učebny a kabinetu

   Odborná učebna počítačová – stavební požadavky
   Užitková plocha učebna 53,3 m2 + kabinet 22,3 m2 = 75,60 m2 – 27 žáků

   • Akustický podhled v učebně
   • Výměna oken do stávajících otvorů – Euro okna
   • Sádrokartonový podhled v kabinetu
   • Výměna osvětlení učebna a kabinet
   • Rozvod elektro osvětlení a počítačová síť
   • Výměna radiátoru v kabinetu
   • Oprava omítek, obkladů
   • Malby a nátěry
   • Zednické výpomoci pro PSV
   • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47

  Kapacitní údaje
  Osobní výtah bezbariérový se 3 stanicemi zastavěná plocha 5,0 m2
  Šikmé bezbarierové plošiny v chodbách …… 4 ks
  Stávající WC upravené pro ZTP vozíčkáře ……… 2 ks
  Užitková plocha odborných učeben a kabinetů
  Učebna chemie + kabinet v 1 np ………….. 54,00 + 35,30 = 89,30 m2
  Učebna fyziky + kabinet ve 3 np ………….. 72,60 + 27,00 = 99,60 m2
  Učebna počítačová + kabinet ve 3 np ……. 53,30 + 22,30 =75,60 m2
  Plocha spojovacích chodeb v budově ……. 429,60 m2
  Zastavěná plocha budovou ZŠ …….. 885,20 m2

  Bezbarierové užívání stavby
  Bezbariérové užívání ZŠ je navrženo podle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  • Propojení 1,2 a 3 nadzemního podlaží osobním bezbariérovým výtahem se 3 nástupišti.
  • Překonání schodišťových stupňů v chodbách 1, 2 a 3 np budovy šikmými bezbariérovými plošinami pro zajištění přístupu k osobnímu výtahu a do všech prostorů užívaných žáky školy
  • V 1 a 3 np je upraven vždy 1 WC pro ZTP – vozíčkáře
  • Vstupy do všech učeben dveřmi šířky 900 mm
  • Pochůzný kryt podlah chodeb ve všech podlažích musí být vyměněn z důvodu bezpečnosti a hygieny prostředí. Stávající podlahy jsou z terasové dlažby, cementové dlažby, PVC, a kanálové kryty z ocelového rýhovaného plechu s vystupujícími ocelovými lištami. Napojení různých druhů povrchu vykazuje nerovnosti bránící bezpečnému užívání imobilními osobami

  Osobní výtah bezbariérový se 3 stanicemi , nosnost 630 kg, rychlost zdvihu 1,0 m/sec
  Šikmé bezbarierové pojízdné plošiny v chodbách …… 4 ks
  Stávající WC upravené pro ZTP vozíčkáře ……… 2 ks

  Stanovení specielních podmínek pro provádění stavby
  Při realizaci SO-2 Bezbariárové úpravy je nutno přerušit provoz školy podle harmonogramu stavebních prací zpracovaném dodavatelem stavby. Při realizaci SO-3 Rekonstrukce odborných učeben je nutno omezit provoz školy v příslušném podlaží.

  Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí při výstavbě
  Doba výstavby bude omezena na časové rozmezí 6 – 21 hod. během dne. Při realizaci SO-2 Bezbariárové úpravy je nutno přerušit provoz školy podle harmonogramu stavebních prací zpracovaném dodavatelem stavby. Při stavebních pracích je nutno zajistit bezpečnost osob v okolí stavby. Dbát na omezení prašnosti a hluku v okolí stavby. Zajistit úklid prostoru kolem stavby a v objektu průběžně.
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy pro stavební práce a používat ochranné pomůcky.

  b) Statické posouzení
  Navržené stavební úpravy změny stavby nemají vliv na statiku objektu, nedojde ke změně užívání ani k přitížení stávajících konstrukcí objektu. Technologické zařízení výtahu a šikmých pojezdových plošin standardního provedení pro používání ZTI postižených osob.

  c) Výkresová část
  Samostatný seznam příloh

Stavebně konstrukční řešení
SO-1 Osobní výtah
Založení stavby na pásových betonových základech a na železobetonové desce. Zdivo šachty cihelné, strop železobetonový, krov dřevěný pultový s taškovou krytinou.
Výtahová šachta je řešena podle stavebních požadavků dodavatele výtahu.

  Příprava staveniště:

  • rozebrání zámkové dlažby v ploše 4,0×4,0m
  • vytyčení trasy přeložky stávajícího domovního rozvodu plynu do budovy
  • přeložka domovního rozvodu plynu Dn 60 s novým napojením ve sklepě a přeložka odvětrání plynovodu Dn 15 na fasádě mimo výtah
  • vyhledání dešťové kanalizace a její úprava s vyvedením mimo výtah

SO-2 Bezbariérové řešení

  Bezbariérové řešení stavby SO-2 zajišťuje:

  • vertikální dopravu ZTI osob v chodbách jednotlivých podlaží na překonání schodišťových stupňů v chodbách šikmými zvedacími plošinami – celkem 4 ks
  • úpravu stávajících WC pro ZTI v podlažích s odbornými učebnami podle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a to 1x v 1np a 1x ve 3 np
  • Pochůzný kryt podlah chodeb ve všech podlažích musí být vyměněn z důvodu bezpečnosti a hygieny prostředí. Stávající podlahy jsou z terasové dlažby, cementové dlažby, PVC a v 1np jsou kanálové kryty z ocelového rýhovaného plechu s vystupujícími ocelovými lištami. Napojení různých druhů povrchu vykazuje nerovnosti bránící bezpečnému užívání imobilními osobami.

SO-3 Rekonstrukce odborných učeben
Stavební objekt řeší stavební úpravy v odborných učebnách a jejich kabinetech , vybavení nábytkem, zařizovacími předměty, učebními pomůckami a standart konektivity školy.

  Technické a konstrukční řešení objektu:

   Odborná učebna chemie – stavební požadavky

   • Užitková plocha učebna 54,0 m2 + kabinet 35,3 m2 = 89,30 m2 – 27 žáků
   • Výměna konstrukce podlahy učebna + kabinet vč. hydroizolace
   • Výměna oken do stávajících otvorů – Euro okna
   • Akustický podhled v učebně
   • Sádrokartonový podhled v kabinetu
   • Výměna osvětlení učebna a kabinet
   • Rozvody ZTI s napojením dřezů a stolů
   • Rozvod elektro osvětlení a stoly
   • Sanační omítka vnitřních stěn výšky 1,50 m
   • Výměna umývadel a obklady
   • Malby a nátěry
   • Zednické výpomoci pro PSV
   • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47
   • Vybavení nábytkem, výukovými pomůckami a technického vybavení odborné učebny a kabinetu
   Odborná učebna fyziky – stavební požadavky

   • Užitková plocha učebna 72,6 m2 + kabinet 27,0 m2 = 99,60 m2 – 30 žáků
   • Výměna krytu PVC podlahy
   • Akustický podhled v učebně
   • Sádrokartonový podhled v kabinetu
   • Výměna osvětlení učebna a kabinet
   • Rozvody ZTI s napojením dvou umyvadel
   • Výměna radiátorů v učebně a kabinetu
   • Rozvod elektro osvětlení
   • Oprava omítek a obkladů
   • Malby a nátěry
   • Zednické výpomoci pro PSV
   • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47
   • Vybavení nábytkem, výukovými pomůckami a technického vybavení odborné učebny a kabinetu
   Odborná učebna počítačová – stavební požadavky

   • Užitková plocha učebna 53,3 m2 + kabinet 22,3 m2 = 75,60 m2 – 27 žáků
   • Akustický podhled v učebně
   • Výměna oken do stávajících otvorů – Euro okna
   • Sádrokartonový podhled v kabinetu
   • Výměna osvětlení učebna a kabinet
   • Rozvod elektro osvětlení a počítačová síť
   • Výměna radiátoru v kabinetu
   • Oprava omítek, obkladů
   • Malby a nátěry
   • Zednické výpomoci pro PSV
   • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47

b )Statické posouzení
Navržené stavební úpravy změny stavby nemají vliv na statiku objektu, nedojde ke změně užívání ani k přitížení stávajících konstrukcí objektu. Technologické zařízení výtahu a šikmých pojezdových plošin standardního provedení pro používání ZTI postižených osob.

Výkresová část
Samostatný seznam příloh
D.0.0.3 Požárně bezpečnostní řešení
Samostatná příloha PD

SO-1 Osobní výtah
Popis objektu a technické řešení
Osobní výtah je umístěn ve dvoře školy jako přístavba v koutu stávajícího objektu a bude sloužit k vertikální bezbariérové dopravě z 1np do 3np ZTP osob v budově školy.
Osobní výtah lanový bez strojovny s úpravou pro ZTP osoby
Nosnost výtahu 650 kg
Rychlost zdvihu 1,0 m/s
Počet stanic – 3
Výkon stroje 4,25 kW
Zastavěná plocha objektu 5,00 m2
Obestavěný prostor objektu 70,0 m3

Technické a konstrukční řešení výtahové šachty
1/ Popis konstrukčního řešení
Založení stavby na pásových betonových základech a na železobetonové desce. Zdivo šachty cihelné, strop železobetonový, krov dřevěný pultový s taškovou krytinou. Výtahová šachta bude opatřena hromosvodem a zemněním.

2/ Dispoziční řešení objektu:
Výtahová šachta je řešena podle stavebních požadavků dodavatele výtahu.

3/ Popis konstrukcí stavby

  Příprava staveniště

  • rozebrání zámkové dlažby v ploše 4,0×4,0m
  • vytyčení trasy stávajícího domovního rozvodu plynu do budovy
  • přeložka domovního rozvodu plynu Dn 60 s novým napojením ve sklepě a přeložka odvětrání plynovodu Dn 15 na fasádě mimo výtah
  • vyhledání dešťové kanalizace a její úprava s vyvedením mimo výtah

1 – Zemní práce – po provedení přípravy staveniště je možno zahájit zemní práce pro založení výtahu. Hloubka základové spáry je navržena podle hydrogeologického průzkumu v hloubce 1,90 m pod úrovní zámkové dlažby. Před zahájením betonáže základů bude přizván geolog a projektant ke kontrole základové spáry.
Přebytečná zemina bude plynule odvážena na skládku.

2 – základy pásové obvodové z prostého betonu C 16/20. Před betonáží základů bude ve výkopu rýh uložen zemnící pásek FeZn s vývodem u stávajícího zemniče na budově. Mezi základovým pasem a stáv. budovou bude proveden hutněný zásyp kamenivem 16-32 mm a podkladní beton 100 mm po horní úroveň pásového základu. Stávající základové zdivo v koutu budovy bude plošně odsekáno na úroveň líce nadzemního zdiva od soklu do horní úrovně základových pasů. Na hydroizolaci pak se provede železobetonová deska tl. 300 mm z betonu C 20/25 s výztuží 2x svařovaná síť 8 mm s oky 100/100 mm.
3 – Zdivo výtahové šachty z tepelně izolačních cihel (Keratherm, Porotherm apod.) tl. 400 mm na tmel. Překlady nad otvory RZP a z válcovaných I nosníků. Napojení zdiva na stávající vnější zdivo do vysekané svislé drážky šířky 400 mm a hloubky 150 mm.

4 – strop nad šachtou z trapezových plechů TR 40/160/1 mm osazených na montážní
I nosníky s betonovou mazaninou tl. 70 mm se sítí 6 mm s oky 100/100 mm, která bude vyvedena 300 mm přes líc zdiva jako římsa. Ztužující věnce z betonu C 16/20 s výztuží 4 x10 mm a třmínky 6mm po 300 mm ocel 10505.

6 – vnitřní omítky zdiva šachty cementové ocelí hlazené . Mezi omítkami je nutno dodržet vnitřní rozměry výtahové šachty. Podlaha šachty z cementového potěru ocelí hlazeného
50 mm s nátěrem syntetickou barvou šedé barvy. Vnější omítka štuková s nátěrem fasádní barvou v barvě současné fasády ve dvoře.

9 – pro práce ve výškách je nutno zřídit řádné a bezpečné lešení a ochranné ohrazení. Pro zdění těžké lešení, vnitřní lešení lehké pro omítání a následně pro montáž technologie výtahu.

96 – v rámci bouracích prací budou vybourána okna dřevěná v nadzemních podlažích, ocelové okno do sklepa, demontovány radiátory vč. zaslepení napojovacího potrubí, rozměrově upraveny otvory pro výtahové dveře, vysekání drážek pro vetknutí nového zdiva, plošné odsekání zdiva soklu v dolní části výtahové šachty a otlučeny vnější omítky ve výtahové šachtě.

711 – hydroizolace podlahy a zdiva hydroizolací NAIP s atestem proti prostupu Radonu z podloží stavby.

713- tepelná izolace obvodové stropu nad výtahem minerální vlnou tl. 200 mm.

721 – střešní svod bude zaústěn do stávající upravené dešťové kanalizace přes lapač splavenin Geiger Dn 150.

723 – přeložení domovního rozvodu zemního plynu z ocelových předizolovaných trubek
Dn 60 spojených svařováním. Potrubí musí být vzdáleno od nového zdiva výtahu
min. 1,0 m a v původní hloubce. Odvětrávací plynové potrubí ocelové Dn 15 osadit původním způsobem mimo výtahovou šachtu.

762 – konstrukce krovu z hranolů tesařsky vázaná pultová . Na krokve osadit difuzní folii, kontralatě a latě pro taškovou krytinu.

764 – Klempířské prvky střechy běžného provedení z pozinkovaného plechu , žlab podokapní r.š. 250 se svodem napojeným do střešního svodu Dn 150. Stávající střešní svod Dn 150 bude vyměněn a napojen ze stávajícího žlabového kotlíku převodovým žlabem a svodem po fasádě do lapače splavenin Geiger.

765 – krytina střechy výtahu z pálených tašek na latích 60/40 mm.

783 – nátěry OK a podlahy výtahu syntetické dvojnásobné s emailováním.

740 – elektroinstalace bude napojena samostatným kabelovým přívodem ze stávajícího rozvaděče do 3np s ukončením v místě rozvaděče výtahu.
V šachtě výtahu osadit zásuvku 230 V a osvětlení pro montáž výtahu podle požadavku dodavatele výtahu..

Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Stávající bez požadavku na rozšíření. Zásobování stavby vjezdem u jižní strany dvora školy z ulice Gorazdova.

Vliv na povrchové a odpadní vody
Nedojde ke zvýšení odtoku srážkových a odpadních vod.

Údaje o technických výpočtech
Hydrogeologický průzkum prokázal jílovitou zeminu v hloubce 1,5-1,8 m s nízkou únosností. Zatížení v základové spáče je navrženo v hodnotě 8 N/cm2 (0,80 kg/cm2).

Požadavky na postup stavebních prací
Stavba bude provedena jako jeden celek bez členění na etapy.

Požadavky na provoz zařízení
Dodavatel technologie výtahu proškolí uživatele o provozu výtahu, jeho ovládání a bezpečnostních předpisech. Při kolaudací stavby bude předložena revizní zpráva výtahu.

Řešení ploch z hlediska přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Výtah v provedení podle vyhlášky č. 398/2009 o bezbariérovém užívání staveb.

Důsledky na životní prostředí a odpady
Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.
Nedojde k záboru ZPF.
Množství a druh odpadů při realizaci stavby
Druh odpadu t likvidace
170504 Zemina z výkopu 6,2 skládka
170904 Směsný stavební odpad 4,2 skládka
150101 Papírové a lepenkové obaly 0,1 Recyklace
150102 Plastové obaly 0,1 Recyklace

Nakládání s odpady provádět v souladu se zákonem o odpadech. V průběhu stavby je nutno vést evidenci všech vzniklých odpadů a na požádání ji předložit ke kontrole orgánů státní správy na úseku odpadového hospodářství. Při nakládání s odpady postupovat podle § 9a zákona o odpadech ( předcházet vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů apod.)

Bezpečnost práce a obecné požadavky na výstavbu
Bezpečnost práce při realizaci stavby je nutno dodržovat podle současně platných požadavků na bezpečnost práce při provádění stavebních prací.
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

SO-2 Bezbariérové řešení
Popis objektu a technické řešení
Bezbariérové řešení stavby SO-2 zajišťuje :

 • vertikální dopravu ZTI osob v chodbách jednotlivých podlaží na překonání schodišťových stupňů v chodbách šikmými zvedacími plošinami – celkem 4 ks
 • úpravu stávajících WC pro ZTI v podlažích s odbornými učebnami podle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a to 1x v 1np a 1x ve 3 np.
 • pochůzný kryt podlah chodeb ve všech podlažích musí být vyměněn z důvodu bezpečnosti a hygieny prostředí. Stávající podlahy jsou z terasové dlažby, cementové dlažby, PVC a v 1np jsou kanálové kryty z ocelového rýhovaného plechu s vystupujícími ocelovými lištami. Napojení různých druhů povrchu vykazuje nerovnosti bránící bezpečnému užívání imobilními osobami.

Technické a konstrukční řešení objektu
1/ Popis konstrukčního řešení
Pro umístění šikmých zvedacích plošin je nutno provést stavební úpravy rozšířením průchodů v chodbách na celou šířku chodeb tak, aby byl zabezpečen průchod osob při současném provozu plošiny. Výšková úprava nových dlažeb musí plynule navazovat na hlavní schodiště a vyrovnávací schody v chodbách.

2/ Dispoziční řešení objektu :
V 1 np bude umístěna plošina vedle nástupního ramene hlavního schodiště a druhá pak v chodbě směrem k výtahu. Ve 2 a 3 np jsou plošiny umístěny v chodbě podél dvorní zdi v místě původního vyrovnávacího schodiště.

3 – Překlady nad nově zřizovanými otvory v chodbách z válcovaných nosníků s vyzdívkou a nadezdívkou z plných cihel.
4 – vyrovnávací schody v chodbách budou provedeny na celou šířku chodby z betonu C 20/25 s vloženou svařovanou sítí 8 mm s oky 100/100 z oceli 10505.

6 – vnitřní omítky stěn a ostění zdiva vápenné štukové. Podklad pod keramickou dlažbu bude po odbourání původních pochůzných povrchů podlahy v chodbách bude upraven vyrovnávacím samonivelačním potěrem. Energo kanály v 1 np budou vyplněny betonem C 16/20 .

9 – pro práce ve výškách je nutno zřídit řádné a bezpečné lešení a ochranné ohrazení. Při zřizování nových otvorů je nutno provést pochycení zdiva a stropů nad otvorem.

96 – v rámci bouracích prací bude vybourána vestavba skladu v 1 np v chodbě a prostupy do chodby k výtahu budou rozšířeny na šířku chodby . Ve WC pro ZTI úprava vstupu dveřmi šířky 900 mm v 1 a 3 np, přemístění ocelových rozvodných potrubí u plošiny v chodbě 1np, demontáž ocelových krytů energokanálů v 1np včetně rámů, demontáž krytů podlah
v chodbách, sekání drážek pro přívody NN k plošinám a úprava pro dveřní pouzdro v zádveří vstupu do ZŠ.

721 – V místnosti WC pro ZTI v 1 a 3 np budou osazeny umývadla pro ZTI, upravena výška WC a osazeny předepsané konzoly u WC.

766 – dveře ze zádveří do chodby v 1np dřevěné dvoukřídlové posuvné 185/200 cm 2/3 zasklené bezpečnostním sklem osazené ve dveřním pouzdře JAP. Stávající vchodové dveře budou posunuty směrem k ulici tak, aby hloubka zádveří byla nejméně 200 cm.

767 – konstrukce šikmých plošin z nerezové oceli kotvená do zdiva nebo do sloupků podle návrhu dodavatele plošin.

771 – podlahy chodeb z velkoformátových keramických dlaždic do tmele se soklíkem 100 mm. Barva dlaždic a soklíků blízká přírodnímu terasu . Obklady WC pro ZTI keramické jednobarevné do výšky 2000 mm.

783 – nátěry ocelových a dřevěných výrobků syntetické dvojnásobné s emailováním.

740 – elektroinstalace pro plošiny bude napojena samostatným kabelovým přívodem z  rozvaděče v příslušném podlaží s úpravou rozvaděče podle současných předpisů.

790 – šikmé zvedací plošiny o min. nosnosti 300 kg musí provést firma s oprávnění na jejich výrobu a montáž.

Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Stávající bez požadavku na rozšíření. Zásobování stavby vjezdem na jižní straně dvora školy z ulice Gorazdova.

Vliv na povrchové a odpadní vody
Nedojde ke zvýšení odtoku srážkových a odpadních vod.

Požadavky na postup stavebních prací
Stavba bude provedena jako jeden celek bez členění na etapy.

Požadavky na provoz zařízení
Dodavatel technologie šikmých plošin proškolí uživatele o jejich provozu a ovládání a bezpečnostních předpisech. Při kolaudací stavby bude předložena revizní zpráva plošin.

Řešení ploch z hlediska přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Výtah v provedení podle vyhlášky č. 398/2009 o bezbariérovém užívání staveb.

Důsledky na životní prostředí a odpady
Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.
Nedojde k záboru ZPF.
Množství a druh odpadů při realizaci stavby – viz B./ Souhrnná technická zpráva

Nakládání s odpady provádět v souladu se zákonem o odpadech. V průběhu stavby je nutno vést evidenci všech vzniklých odpadů a na požádání ji předložit ke kontrole orgánů státní správy na úseku odpadového hospodářství. Při nakládání s odpady postupovat podle § 9a zákona o odpadech ( předcházet vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů apod.)

Bezpečnost práce a obecné požadavky na výstavbu
Bezpečnost práce při realizaci stavby je nutno dodržovat podle současně platných požadavků na bezpečnost práce při provádění stavebních prací.
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

SO-3 Rekonstrukce odborných učeben
Popis objektu a technické řešení
Stavební objekt řeší stavební úpravy v odborných učebnách a jejich kabinetech , vybavení nábytkem, zařizovacími předměty, učebními pomůckami a standart konektivity školy a úpravy hlavních rozvodů NN s výměnou jistících rozvaděčů.

Technické a konstrukční řešení objektu
1/ Popis konstrukčního řešení

Odborná učebna chemie – stavební požadavky
Užitková plocha učebna 54,0 m2 + kabinet 35,3 m2 = 89,30 m2 – 27 žáků

 • Výměna konstrukce podlahy učebna + kabinet vč. hydroizolace
 • Výměna oken do stávajících otvorů – Euro okna
 • Akustický podhled v učebně
 • Sádrokartonový podhled v kabinetu
 • Výměna osvětlení učebna a kabinet
 • Rozvody ZTI s napojením dřezů a stolů
 • Rozvod elektro osvětlení a stoly
 • Sanační omítka vnitřních stěn výšky 1,50 m
 • Výměna umývadel a obklady
 • Malby a nátěry
 • Zednické výpomoci pro PSV
 • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47
 • Vybavení nábytkem, výukovými pomůckami a technického vybavení odborné učebny a kabinetu

Odborná učebna fyziky – stavební požadavky
Užitková plocha učebna 72,6 m2 + kabinet 27,0 m2 = 99,60 m2 – 30 žáků

 • Výměna krytu PVC podlahy
 • Akustický podhled v učebně
 • Sádrokartonový podhled v kabinetu
 • Výměna osvětlení učebna a kabinet
 • Rozvody ZTI s napojením dvou umyvadel
 • Výměna radiátorů v učebně a kabinetu
 • Rozvod elektro osvětlení
 • Oprava omítek a obkladů
 • Malby a nátěry
 • Zednické výpomoci pro PSV
 • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47
 • Vybavení nábytkem, výukovými pomůckami a technického vybavení odborné učebny a kabinetu

Odborná učebna počítačová – stavební požadavky
Užitková plocha učebna 53,3 m2 + kabinet 22,3 m2 = 75,60 m2 – 27 žáků

 • Akustický podhled v učebně
 • Výměna oken do stávajících otvorů – Euro okna
 • Sádrokartonový podhled v kabinetu
 • Výměna osvětlení učebna a kabinet
 • Rozvod elektro osvětlení a počítačová síť
 • Výměna radiátoru v kabinetu
 • Oprava omítek, obkladů
 • Malby a nátěry
 • Zednické výpomoci pro PSV
 • Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu podle přílohy č. 9 výzvy č. 47

2/ Dispoziční řešení objektu:
Dispoziční umístění odborných učeben a kabinetů zůstává beze změny včetně umístění v budově ZŠ.

3/ Popis konstrukcí stavby

4 – podhled stropu zavěšený kazetový z akustických desek Ecophon Gedina A

6 – vnitřní omítky stěn a ostění zdiva vápenné štukové. V učebně a kabinetu chemie sanační omítky do výšky 1,50 m. Skladba rekonstrukce podlahy v učebně a kabinetu chemie směrem shora dolů:

 • Pásy PVC svařované se soklíkem z PVC
 • Samonivelační potěr 60 mm
 • Separační folie s dilatací kolem stěn
 • Polystyren EPS 150 tl. 100 mm
 • Hydroizolace protiradonová
 • Podkladní betron C 16/20 tl. 80 mm se sítí 6 mm s oky 100/100 mm
 • Zhutněná zemina

9 – pro práce ve výškách je nutno zřídit řádné a bezpečné lešení a ochranné ohrazení.

96 – v rámci bouracích prací budou v učebně a kabinetu chemie otlučeny vnitřní omítky do výšky 1,50 m, vybourána konstrukce podlahy do hloubky 240 mm. V odborných učebnách chemie v 1 np a počítačové ve 3 np a jejich kabinetech budou vybourána okna. Pro rozvody NN a ZTI budou vysekány drážky a kapsy. V učebně a kabinetu fyziky bude sejmuto PVC z podlahy a vybourány umývadla s obklady.

721 – V učebně chemie bude instalován nový rozvod vody a splaškové kanalizace s napojením na stávající odpad a rozvod vody v učebně. Ve všech odborných učebnách a jejich kabinetech výměna umývadel a výtokových armatur.

731 – v odborných učebnách a jejich kabinetech budou plechové článkové radiátory nahrazeny ocelovými deskovými.

764 – vnější parapety oken z pozinkovaného plechu

766 – nová okna v učebně chemie a počítačové a jejich kabinetech Euro okna dřevěná otvíravá a sklápěcí s izolačním trojsklem v původním členění. Památkové péče podmiňuje výměnu oken zachování původního rozměru, vnějšího členění křídel a vnějšího vzhledu, lištování vnějších ploch oken dřevěné. Otvírací kování musí být dosažitelné z podlahy přímo, nobo s použitím vhodného zařízení.

771 – obklady kolem umývadel keramické do výšky 1,50 m

776 – podlahy v učebnách ze svařovaných pásů PVC.

783 – nátěry ocelových a dřevěných výrobků syntetické dvojnásobné s emailováním.

740 – elektroinstalace pro osvětlení, zásuvky a zatemnění bude napojena z upravených elektro rozvaděčů a hlavních rozvodů NN. Elektroinstalace viz samostatná dokumentace.
Osvětlení učeben umělým světlem – zářivkové osvětlení – navržená osvětlenost E = 500 lx .
Základní údaje společné pro 3 učebny :

 • srovnávací rovina 0,85 m nad podlahou
 • výška svítidla nad srovnávací rovinou 2,90 m
 • světelný zdroj zářivkový 4x 18 W, barva světla bílá,
 • Osvětlenost školní tabule 500 Lx svítidly s asymetrickým reflektorem se směrováním světla směrem k tabuli.

Dodavatel osvětlení vypracuje jako součást dodávky výpočet osvitu učeben na konkrétní dodávaný typ svítidel a jejich rozmístění podle ČSN EN 12484-1.

786 – okna v odborných učebnách a jejich kabinetech budou opatřena z vnitřní strany zatemňovacími roletami s elektropohonem s bílou látkou se svislým vedením v Al lištách.

Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Stávající bez požadavku na rozšíření. Zásobování stavby vjezdem na severní straně dvora školy z ulice Gorazdova.

Vliv na povrchové a odpadní vody
Nedojde ke zvýšení odtoku srážkových a odpadních vod.

Požadavky na postup stavebních prací
Stavba bude provedena jako jeden celek bez členění na etapy.

Řešení ploch z hlediska přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Vstup do všech učeben a jejich kabinetů dveřmi šířky 900 mm, přístup k odborným učebnám je řešen bezbariérový v SO-2.

Důsledky na životní prostředí a odpady
Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.
Nedojde k záboru ZPF.
Množství a druh odpadů při realizaci stavby – viz B./ Souhrnná technická zpráva

Nakládání s odpady provádět v souladu se zákonem o odpadech. V průběhu stavby je nutno vést evidenci všech vzniklých odpadů a na požádání ji předložit ke kontrole orgánů státní správy na úseku odpadového hospodářství. Při nakládání s odpady postupovat podle § 9a zákona o odpadech ( předcházet vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů apod.)

Bezpečnost práce a obecné požadavky na výstavbu
Bezpečnost práce při realizaci stavby je nutno dodržovat podle současně platných požadavků na bezpečnost práce při provádění stavebních prací.
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace

C.2 Zastavovací situace
ST1 Půdorys 1.NP – stávající stav
ST2 Půdorys 2.NP – stávající stav
ST3 Půdorys 3.NP – stávající stav
D.01 Půdorys 1.NP – schéma stavebních úprav
D.02 Půdorys 2.NP – schéma stavebních úprav
D.03 Půdorys 3.NP – schéma stavebních úprav
D.1.1 Stavební řešení
D.1.4 Zemění a hromosvod
D.2.1 Stavební úpravy WC ZTP v 1.NP
D.2.10 Stavební úpravy u plošiny 3.NP
D.2.11 Dispozice šikmých plošin
D.2.2 Stavební úpravy WC ZTP ve 3.NP
D.2.3 Šikmá plošina 1.NP a zádveří
D.2.4 Šikmá plošina 1.NP
D.2.5 Šikmá plošina 2.NP
D.2.6 Šikmá plošina 3.NP
D.2.7 Stavební úpravy plošiny 1.NP u vstupu
D.2.8 Stavební úpravy u plošiny 1.NP
D.2.9 Stavební úpravy u plošiny 2.NP

D.3.1 Učebna chemie 1.NP – stavební úpravy
D.3.2 Učebna chemie 1.NP – kanalizace
D.3.3 Učebna chemie 1.NP – rozvod vody
D.3.4 Učebna fyziky 3.NP – stavební úpravy
D.3.5 Učebna počítačová – stavební úpravy

D.3.6 Dřevěná okna

D4.1.1 Elektroinstalace – 1.NP osvětlení
D4.1.2 Elektroinstalace – 1.NP rozvody
D4.1.3 Elektroinstalace – 1.NP rozvody datové
D4.1.4 Elektroinstalace – 1.NP rozvaděč – RP1
D4.1.5 Elektroinstalace – 1.NP rozvaděč – RP1.1
D4.2.1 Elektroinstalace – 2.NP rozvody
D4.2.2 Elektroinstalace – 2.NP rozvody datové
D4.2.3 Elektroinstalace – 2.NP rozvaděč – RP2
D4.3.1 Elektroinstalace – 3.NP osvětlení
D4.3.2 Elektroinstalace – 3.NP rozvody
D4.3.3 Elektroinstalace – 3.NP rozvody datové
D4.3.4 Elektroinstalace – 3.NP rozvaděč RP3
D4.3.5 Elektroinstalace – 3.NP rozvaděč – RP3.1
D4.3.6 Elektroinstalace – 3.NP rozvaděč – RP4
D4.3.7 Elektroinstalace – 3.NP rozvaděč – RP4.1

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení část A a část B (.xlsx)
SO-01 Osobní výtah - Stavební část

  Zemní práce

  1 - Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - 16 m2

  2 - Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm - 16 m2

  3 - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - 28,017 m3

   - odpokávka: 2,05*2,2*0,95+4,25*4,25 - 22,347

   - rýhy pro zákl. pasy: 3,45*0,8*0,75 - 2,07

   - přeložka plynu: 0,6*1*6 - 3,6

  4 - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - 16,395 m2

   - odpokávka: 2,05*2,2+4,25*1,3 - 10,035

   - rýhy pro zákl. pasy: 3,45*0,8 - 2,76

   - přeložka plynu: 0,6*6 - 3,6

  5 - Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m - 9,3945 m3

   - odpokávka: 2,05*2,2*0,95 - 4,2845

   - rýhy pro zákl. pasy: 3,45*0,8*0,75 - 2,07

   - přeložka plynu: 0,6*0,4*6 - 1,44

   - podklad dlažby: 16*0,1 - 1,6

  6 - Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 - 9,3945 m3

   - odpokávka: 2,05*2,2*0,95 - 4,2845

   - rýhy pro zákl. pasy: 3,45*0,8*0,75 - 2,07

   - přeložka plynu: 0,6*0,4*6 - 1,44

   - podklad dlažby: 16*0,1 - 1,6

  7 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - 9,3945 m3

   - odpokávka: 2,05*2,2*0,95 - 4,2845

   - rýhy pro zákl. pasy: 3,45*0,8*0,75 - 2,07

   - přeložka plynu: 0,6*0,4*6 - 1,44

   - podklad dlažby: 16*0,1 - 1,6

  8 - Poplatek za skládku horniny 1- 4 - 9,3945 m3

  9 - Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm - 0,36 m3

   - přeložka plynu: 0,6*0,1*6 - 0,36

  10 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm - 1,08 m3

   - přeložka plynu: 0,6*0,3*6 - 1,08

  11 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m - 40,445 m3

   - obsyp objektu: 4,25*4,25*2 - 36,125

   - přeložka plynu: 0,6*0,6*6*2 - 4,32

  12 - Uložení sypaniny na dočasnou skládku - 20,2225 m3

   - obsyp objektu: 4,25*4,25 - 18,0625 m3

   - přeložka plynu: 0,6*0,6*6 - 2,16 m3

  13 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - 20,2225 m3

   - obsyp objektu: 4,25*4,25 - 18,0625 m3

   - přeložka plynu: 0,6*0,6*6 - 2,16 m3

  14 - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - 20,2225 m3

   - obsyp objektu: 4,25*4,25 - 18,0625 m3

   - přeložka plynu: 0,6*0,6*6 - 2,16 m3

  Základy a zvláštní zakládání

  15 - Beton základových pasů prostý C 16/20 - 2,277 m3

   - zákl. pasy: 3,45*0,8*0,75*1,1 - 2,277 m3

  16 - Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnic betonem C 20/25 - 3,75 m2

   - zákl. ze ztrac. bed.: 3,75*1 - 3,75

  17 - Polštář základu z kameniva fr. 16-32 - 2,088 m3

   - zásyp pod desku: 1,6*1,45*0,9 - 2,088

  18 - Beton základových desek prostý C 20/25 - 0,2635 m3

   - podkladní beton: 1,7*1,55*0,1 - 0,2635

  19 - Železobeton základových desek C 20/25 - 1,353 m3

   - žb deska: 2,2*2,05*0,3 - 1,353

  20 - Bednění stěn základových desek - zřízení - 2,125 m2

   - (2,2+2,05)*0,5 - 2,125

  21 - Bednění stěn základových desek - odstranění - 2,125 m2

   - (2,2+2,05)*0,5 - 2,125

  22 - Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm - 0,08551 t

   - 2,2*2,05*2*0,0079*1,2 - 0,08551

  Svislé a kompletní konstrukce

  23 - Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky překladu 149 x 14 x 14 cm - 6 kus

  24 - Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 - 0,46542 t

   - 1NP: 3*2,2*0,0179*1,07 - 0,12641

   - 2NP: 3*2,2*0,0179*1,07 - 0,12641

   - 3NP: (2*2,2+1*2,5)*0,0179*1,07 - 0,13216

   - strop: 2*2,1*0,0179*1,07 - 0,08044

  25 - Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi - 0,99 m3

   - 2,2*0,3*0,5*3 - 0,99

  26 - Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi - 5,2 m2

   - 1,2*3+0,8*2 - 5,2

  27 - Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi - 2,42325 m3

   - obezdívky kolem dveří výtahu: (1,7*3-1,15*2,25)*3*0,3 - 2,26125

   - zazdění sklepního okna: 0,9*0,6*0,3 - 0,162

  28 - Zdivo keramické 38 na maltu P15, tl. 380 mm - 52,765 m2

   - obvodové zdivo: 4*(13,6-0,75)+9,1*0,15 - 52,765

  29 - Průvětrník 200x200 mm vč. mřížky D+M - 1 kus


  Vodorovné konstrukce

  30 - Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 - 1,4175 m3

   - 4*0,25*0,35*4,05 - 1,4175

  31 - Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení - 12 m2

   - 4*0,4*2*3,75 - 12

  32 - Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění - 12 m2

  33 - Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 - 0,07836 t

   - 19,2*0,00371*1,1 - 0,07836

  34 - Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm - 4,75 m2

  35 - Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - 0,3325 m3

   - strop: 1,9*2,5*0,07 - 0,3325

  36 - Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 - 0,02531 t

   - strop: 1,9*2,5*0,00444*1,2 - 0,02531

  37 - Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna - 1 m2

  38 - Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění - 1 m2


  Komunikace

  39 - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm - 11,5 m2

  40 - Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - dlažba původní - 11,5 m2


  Úpravy povrchů vnitřní

  41 - Omítka stěn, jádro míchané, štuk z cement. směsi - 95,565 m2

   - 6,9*13,85 - 95,565

  42 - Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS - 90 m


  Úpravy povrchů vnější

  43 - Omítka vnější stěn jádrová, slož.1-2 - 62,4635 m2

   - 2,2*2,05*13,85 - 62,4635

  44 - Omítka vnější silikátová, 2.vrst., slož.1-2 barevná - 62,4635 m2

   - 2,2*2,05*13,85 - 62,4635

  Podlahy a podlahové konstrukce

  45 - Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 vč. nátěru - 2,97 m2

   - podlaha: 1,8*1,65 - 2,97

  46 - Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm - 0,2448 m3

   - 1,7*0,6*0,08*3 - 0,2448

  Lešení a stavební výtahy

  47 - Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg - 80,5 m2

  48 - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022 - 241,5 m2

   - 80,5*3 - 241,5

  49 - Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg - 80,5 m2

  50 - Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st. - 17 m

   - 4,25*4 - 17

  51 - Montáž ochranné sítě z umělých vláken - 80,5 m2

  52 - Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 - 241,5 m2

   - 80,5*3 - 241,5

  53 - Demontáž ochranné sítě z umělých vláken - 80,5 m2

  54 - Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m - 41,6 m3

  55 - Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 - 41,6 m3

  56 - Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 - 124,8 m3

   - 41,6*3 - 124,8

  57 - Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m - 41,6 m3

  58 - Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m - 35,64 m2

   - 1,8*1,65*6*2 - 35,64

  59 - Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 20 m - 35,64 m2


  Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

  60 - Vyčištění ostatních objektů - 14,97 m2

   - 1,8*1,65+2*2*3 - 14,97

  Bourání konstrukcí

  61 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm - 90 m

  62 - Odsekání zdiva z kamene tl. 20 cm - 6,375 m2

   - ubourání kamenného soklu: (2,05+2,2)*1,5 - 6,375

  63 - Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC - 1 kus

   - pro chráničku plyn. potr.: 1 - 1

  64 - Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm - 6 m

   - 3*2 - 6

  65 - Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - 4,2984 m3

   - 1NP: 0,8*0,8*1,7+0,8*0,4*2,57 - 1,9104

   - 2NP: 0,5*0,8*1,7+0,5*0,4*2,57 - 1,194

   - 3NP: 0,5*0,8*1,7+0,5*0,4*2,57 - 1,194

  66 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm - 19,45 m

   - kapsa pro provázání nového zdiva: 13,85+2+1,2*3 - 19,45

  67 - Příplat.za dalších 10cm š.rýhy ve zdi hl. do 15 cm - 19,45 m

  68 - Vysekání kapes zeď cihel. MVC, hl. do 30cm - 12 kus

   - kapsy pro osazení překladů a vál. nosníků: 12 - 12

  69 - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - 40,9275 m2

   - otlučení stáv. vnější fasády: (2,2+2,05)*12,75-(3*1,7*2,6) - 40,9275

  70 - Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 - 30 kus

  71 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 - 15,3 m2

   - 1,7*3*3 - 15,3

  72 - Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm - 5,1 m

   - 1,7*3 - 5,1

  73 - Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 - 1 kus

  74 - Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 - 0,54 m2

   - 0,6*0,9 - 0,54

  Staveništní přesun hmot

  75 - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m (výtah, jeřáb) - 66,88413 t

  76 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením - 66,88413 t

   - přesun hmot do schodů na dvoře a ke stavebnímu výtahu: 66,88413 - 66,88413

  Izolace proti vodě

  77 - Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku - 4,51 m2

  78 - Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu - 5,412 m2

   - 4,51*1,2 - 5,412

  79 - Izolace potrubí, nádrží přitavením pásů NAIP - 2,826 m2

   - 9*3,14*0,1 - 2,826

  80 - Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku - 7,6 m2

  81 - Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu - 9,12 m2

   - 7,6*1,2 - 9,12

  82 - Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly - 12,11 m2

  83 - Příplatek za pl.do 10 m2, pásy - 12,11 m2

  84 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - 0,09139 t


  Izolace tepelné

  85 - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně včetně dodávky MV tl. 200 mm - 4 m2

  86 - Izolace tepelná stěn lepením - 4,25 m2

   - věnce: 4,25 - 4,25

  87 - Deska polystyrenová EPS 50 mm - 4,4625 m2

   - věnce: 4,25*1,05 - 4,4625

  88 - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m - 0,0532 t


  Vnitřní kanalizace

  89 - Přeložení kanalizační vpusti, vč. nové vpusti - 1 kus

  90 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m - 0,00222 t


  Vnitřní plynovod

  91 - Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D do 76 - 5 m

  92 - Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m - 0,02 t

  93 - Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 - 16 m

   - přeložka: 16 - 16

  94 - Chránička potrubí Fe DN 100 - 1 kus

  95 - Utěsnění chráničky manžetou DN 100 - 2 kus

  96 - Manžeta na chráničky DN 100 - 2 kus

  97 - Potrubí ocelové hladké černé svařované, předizolované DN 60, vč. tvarovek - 8,36 m

   - 7,6*1,1 - 8,36

  98 - Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m - 0,30325 t


  Rozvod potrubí

  99 - Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 - 12 m

  100 - Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm - 6 kus

  101 - Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25 - 6 kus


  Otopná tělesa

  102 - Vypuštění vody z otopných těles - 50 m2

  103 - Demontáž otopných těles ocelových článkových - 9,6 m2

  104 - Napuštění vody do otopného systému - bez kotle - 50 m2

  105 - Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m - 0,001 t


  Konstrukce tesařské

  106 - Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - 12,5 m

  107 - Řezivo jehličnaté - hranoly - 0,294 m3

   - 0,28*1,05 - 0,294

  108 - Profilování zhlaví trámů - 3 kus

  109 - Impregnace řeziva proti dřevokaz. hmyzu - 7,5 m2

  110 - Montáž laťování střech včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm - 5 m2

  111 - Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm - 5 m2

  112 - Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - 0,3 m3

  113 - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m - 0,24135 t


  Konstrukce klempířské

  114 - Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm - 14 m

  115 - Zpětná montáž trub odpadních kruhových D 150 mm - 14 m

  116 - Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm - 3,9 m

  117 - Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm - 4,75 m

  118 - Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 100 mm - 2,05 m

  119 - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm - 1,9 m

  120 - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm - 2 m

  121 - Oprava,kolena horní dvojitá Ti-Zn,ze 6 dílů,D150mm - 1 kus

  122 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m - 0,02676 t


  Krytiny tvrdé

  123 - Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů vč. podstřešní difúzní fólie - 5,4 m2

  124 - Krytina z pálených tašek, střech jednoduchých z tašek engobovaných - 5,4 m2

  125 - Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m - 0,23371 t


  Konstrukce zámečnické

  126 - Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - 20 kg

  127 - Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m - 0,0012 t


  Podlahy z dlaždic a obklady

  128 - Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm vč. lepidla a spár. hmoty - 3,06 m2

  129 - Dlažba barevná odstín granit matná 600x600x9 mm, s vhodnou odolností a zátěží - 4 m2

  130 - Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm - 5,1 m

  131 - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m - 0,09271 t


  Elektromontáže

  132 - Montáž hromosvodů, v. 30 m, 3 jímače, při zdění - 1 kus


  Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

  133 - Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63 3 stanice, 3 nástupiště - 1 kus


  Přesuny suti a vybouraných hmot

  134 - Pronájem kontejneru 4 t - 30 den

  135 - Montáž a demontáž shozu za 2.NP - 1 kus

  136 - Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží - 1 podlaž

  137 - Pronájem shozu (za metr) - 360 den

   - 30*12 - 360

  138- Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m - 30 den

  139 - Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem - 24,22369 t

  140 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 24,22369 t

  141 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 24,22369 t

  142 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot - 24,22369 t

  143 - Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - 24,22369 t

  144 - Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km - 72,67107 t

   - 24,22369*3 - 72,67107

  145 - Poplatek za skládku suti - dřevo - 0,8 t

   - rámy oken: 0,8 - 0,8

  146 - Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo - 0,3 t

   - okna: 30*0,01 - 0,3

  147 - Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm - 13,5 t

   - cihly: 13,5 - 13,5

  148 - Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm - 0,7 t

   - přebytek zámkové dlažby: 0,7 - 0,7

  149 - Poplatek za skládku stavební suti - 5,59 t

   - kamenné základy: 3,18 - 3,18

   - omítky: 2,41 - 2,41

  Vedlejší náklady

  150 - Zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu - 1 Soubor

  151 - Provozní vlivy - 1 Soubor

  152 - Provoz objednatele - 1 Soubor

  153 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor

  154 - Koordinační činnost - 1 Soubor


  Ostatní náklady

  155 - Předání a převzetí staveniště - 1 Soubor

  156 - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - 1 Soubor


  Vaše firemní údaje

  SO-01 Osobní výtah - Elektroinstalace

   Elektromontáže

   1 - Kabel CYKY-J 5 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 30 m

   2 - Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 30 m

   3 - Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 30 m

   4 - Svítidlo IP44 průmyslové, D+M - 1 kus

   5 - Montáž vypínače - 1 kus

   6 - Vypínač IP44 - 1 kus

   7 - Hzs-nezmeritelne stavebni prace - 6 h

    - dopojení rozvaděče výtahu: 3 - 3

    - oživení, vyzkoušení: 3 - 3

   Montáž sdělovací a zabezp. techniky

   8 - Montáž rozvaděče - 1 kus

   9 - Rozvaděč RP3 - 1 kus


   Ostatní náklady

   10 - Revize - 1 Soubor


   Vaše firemní údaje

   SO-02 Bezbariérové užívání stavby - Stavební část

    Svislé a kompletní konstrukce

    1 - Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 - 0,65407 t

     - (2,85*8+3*4)*0,0179*1,05 - 0,65407

    2 - Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi - 1,6965 m3

     - 2,85*0,65*0,3*2+3*0,65*0,3 - 1,6965

    3 - Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi - 0,312 m3

     - 0,2*2,4*0,65 - 0,312

    4 - Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm - 3,24 m2

     - 2,7*0,6*2 - 3,24

    5 - Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm - 8,775 m3

     - (1,45+0,8)*3,9 - 8,775

    6 - Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace - 8,65 m2

     - (1,2*2+0,5*2)*2,2+3,9*0,3 - 8,65

    7 - Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm - 8,55 m2

     - (1,45+0,8)*3,8 - 8,55

    Vodorovné konstrukce

    8 - Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - 0,5184 m3

     - 2,4*1,8*0,12 - 0,5184

    9 - Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna - 3,672 m2

     - 2,04*1,8 - 3,672

    10 - Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 - 0,0432 t

     - 2,4*1,8*0,01 - 0,0432

    11 - Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 - 19,2 m

     - 2,4*8 - 19,2

    12 - Bednění stupňů přímočarých - zřízení - 8,64 m2

     - 19,2*(0,15+0,3) - 8,64

    13 - Bednění stupňů přímočarých - odstranění - 8,64 m2

     - 8,64 - 8,64

    14 - Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi - 24 kus

     - 8*3 - 24

    Úpravy povrchu, podlahy

    15 - Štuk na stěnách sanační tl. 5 mm, ručně - 11,34 m2

     - 2,1*2*2,7 - 11,34

    16 - Omítka jednovrst. hlazená, sanační,ručně tloušťka vrstvy 20 mm - 11,34 m2

     - 11,34 - 11,34

    Úpravy povrchů vnitřní

    17 - Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká - 17,55 m2

     - (1,45+0,8)*2*3,9 - 17,55

    18 - Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi - 24,24 m2

     - (2,4*3+2,3*2+2,4*2+2,5*2)*0,9+2,4*0,5*4 - 24,24

    19 - Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková - 13,5 m2

     - 45*0,3 - 13,5

    20 - Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdicí maltou - 3,15 m

     - 45*0,07 - 3,15

    21 - Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou - 26 kus

    22 - Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi - 160 m

    23 - Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS - 80 m

    24 - Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou - 40 kus

    25 - Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - 347,2 m


    Podlahy a podlahové konstrukce

    26 - Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm - 429,57 m2

     - 6,4*7+2,1*2,1+3,4*3,3+2,4*12,4+1,6*2,7+4,1*2,9+6,2*4+14,7*2,4+3,7*0,8 - 169,44

     - 1,1*0,5*4 - 2,2

     - 2NP : 15,4*2,4+4,1*6,5+24,6*2,4+3,7*0,8+1,1*0,5*5+(1,7+1,1)*0,5 - 129,76

     - 3NP : 11,9*2,4+3*1,8+4,2*6,5+25,2*2,4+3,7*0,8+1,1*0,5*5+1,8*0,4 - 128,17

    27 - Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm - 0,399 m3

     - 1,9*2,1*0,1 - 0,399

    28 - Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách - 3,24 m3

     - 36*0,3*0,3 - 3,24

    29 - Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC - 429,57 m2

    30 - Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách - 2,13 m3

     - 0,1*0,1*213 - 2,13

    Výplně otvorů

    31 - Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm - 2 kus

    32 - Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro 1850/1970 mm - 1 kus


    Přípočty

    33 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavajiciho rozvadece - 32 h

    34 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize - 16 h

    35 - HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 - 40 h

     - zednické přípomoce při realizaci a opravách/úpravách rozvodů vodovodu, kotelny, zařiz. předmětů, otopných těles, rozvodů potrubí, elektroinstalací, tech. zařízení (zvedacích plošin) apod. : 40 - 40

    Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

    36 - Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m - 429,57 m2

    37 - Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus - 16 kus

    38 - Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus - 10 kus


    Bourání konstrukcí

    39 - Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - 6,76325 m3

     - 2,4*2,5*0,65-1,05*2,1*0,65 - 2,46675

     - 2,4*2,4*0,65-1,1*2,2*0,65 - 2,171

     - 2,4*2,8*0,65-1,5*2,3*0,65 - 2,1255

    40 - Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm - 32,58 m2

     - (3,5+1,3)*3,95+1,4*1,2+1,6*3,9+1,5*3,8 - 32,58

    41 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - 2,8 m2

     - (0,6+0,8)*2,0 - 2,8

    42 - Bourání schodišťových stupňů betonových - 12,4 m

     - 1,1*4+1,6*5 - 12,4

    43 - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 - 8 kus

     - 8 - 8

    44 - Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - 10,5 m2

     - 2,1*2,5*2 - 10,5

    45 - Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové - 429,57 m2

    46 - Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm - 14 m

    47 - Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m - 0,432 m3

     - 1,5*0,6*0,15*2+1,8*0,6*0,15 - 0,432

    48 - Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm - 9,36 m2

     - 0,65*2,4*2*3 - 9,36

    49 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm - 45 m

     - 15*3 - 45

    50 - Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC - 0,468 m3

     - 0,3*2,4*0,65 - 0,468

    51 - Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - 10,08 m2

     - 2,1*2*2,4 - 10,08

    52 - Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm - 7,2 m

     - 2,4*3 - 7,2

    53 - Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m - 14,4 m

     - 2,4*6 - 14,4

    54 - Přípl.za každý další 1m výšky,do 1000 kg/m,strop - 14,4 m

    55 - Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva - 72 m

     - 36,0*2 - 72

    56 - Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 - 21 kus

     - 36,0*0,35/0,6 - 21

    57 - Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen - 72 kus

    58 - Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - 34,38 m2

     - (3,35+1,8)*2*1,8+(2,8+1,6)*2*1,8 - 34,38

    59 - Odsekání obkladů soklů z dlaždic - 347,2 m

    60 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm - 80 m

    61 - Vysekání rýh v podlaze betonové,10x10 cm - 213 m

     - 213 - 213

    Staveništní přesun hmot

    62 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m (výtah) - 71,94248 t

    63 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením - 80,85176 t

     - přesun hmot do schodů na dvoře a ke stavebnímu výtahu : 80,85176 - 80,85176

    Vnitřní vodovod

    64 - Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod - 3 m

    65 - Trubka tlaková PE d 20 - 0,477 kg

     - hmotnost = 0,159 kg/m : 3*0,159 - 0,477

    66 - Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 - 2 kus

    67 - Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 20 - 5 m

    68 - Oprava-vsazení mezikusu s ovál.přírubou DN 20 - 2 soubor

    69 - Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 3/4 - 2 soubor

    70 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m - 0,01453 t


    Zařizovací předměty

    71 - Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - 2 soubor

    72 - Umyvadlo invalidní, se zápachovou uzávěrkou - 2 soubor

    73 - Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie - 2 kus

    74 - Madlo dvojité pevné bílé pro invalidy dl. 844 mm - 2 soubor

    75 - Madlo dvojité sklopné bílé pro invalidy dl. 852 mm - 2 soubor

    76 - Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m - 0,0453 t


    Kotelny

    77 - Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW - 1 kus

    78 - Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW - 1 soubor

    79 - Kotel kondenzační plynový, výkon 24kW - 1 kus

    80 - Montáž komínové vložky pevné do 200 mm,do 20 m - 16 m

    81 - Vložka komínová koaxiální 125/80 l = 1080, nerez - 16 kus

    82 - Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m - 1,45004 t


    Rozvod potrubí

    83 - Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 - 5 m

    84 - Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 51 mm - 4 kus

    85 - Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 50 - 10 m

    86 - Zavaření švu na trubce do 10 cm, tl.stěny 4,5 mm - 4 kus

    87 - Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 - 10 m

    88 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m - 0,01516 t


    Otopná tělesa

    89 - Demontáž otopných těles ocelových článkových - 2 m2

    90 - Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm - 1 kus

    91 - Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m - 0,001 t


    Konstrukce truhlářské

    92 - Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných - 6,4 m

     - 1,2*2+1,8+2,2 - 6,4

    93 - Madla buková 50 x 50 mm délka 3 m - 6,4 m

    94 - Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m - 2 kus

    95 - Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak A - 2 kus

    96 - Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm - 2 kus

    97 - Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m - 0,04858 t


    Podlahy z dlaždic a obklady

    98 - Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm vč. lepidla a spár. hmoty - 429,57 m2

    99 - Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč. lepidla a spár. hmoty - 347,2 m

     - 136+105,5+105,7 - 347,2

    100 - Dlažba barevná odstín granit matná 600x600x9 mm, s vhodnou odolností a zátěží - 487,5045 m2

     - dlažba : 429,57*1,05 - 451,0485

     - sokl : 347,2*0,1*1,05 - 36,456

    101 - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m - 11,73273 t


    Obklady keramické

    102 - Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm vč. lepidla a spár. hmoty - 35,3 m2

     - (2,3+1,6)*2*2,0+(1,45+0,8)*2-0,9*2*2 - 16,5

     - (3,35+1,8)*2*2-0,9*2 - 18,8

    103 - Obkládačka 20x20, 30x15 cm, bílá mat ná - 37,065 m2

     - 35,3*1,05 - 37,065

    104 - Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně - 35,3 m2

    105 - Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m - 0,57998 t


    Malby

    106 - Malba klihová 2x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m - 1 748,93000 m2

     - 429,57+347,2*3,8 - 1 748,93000

    107 - Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m - 1 748,93000 m2

    108 - Oprava, izolování 1x roztokem kamence, místn. 5 m - 1 748,93000 m2

    109 - Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 5 m - 1 748,93000 m2


    Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

    110 - Šikmá zvedací plošina model V64 - 1NP vstup - 1 soubor

     - dle přiložené cenové nabídky tohoto rozpočtu : 1 - 1

    111 - Šikmá zvedací plošina model V64 - Plošina 1NP - 1 soubor

     - dle přiložené cenové nabídky tohoto rozpočtu : 1 - 1

    112 - Šikmá zvedací plošina model V64 - Plošina 2NP - 1 soubor

     - dle přiložené cenové nabídky tohoto rozpočtu : 1 - 1

    113 - Šikmá zvedací plošina model V64 - Plošina 3NP - 1 soubor

     - dle přiložené cenové nabídky tohoto rozpočtu : 1 - 1

    Přesuny suti a vybouraných hmot

    114 - Pronájem kontejneru 4 t - 40 den

    115 - Montáž a demontáž shozu za 2.NP - 1 kus

    116 - Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží - 1 podlaž

    117 - Pronájem shozu (za metr) - 480 den

     - 40*12 - 480

    118 - Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m - 40 den

    119 - Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem - 73,49148 t

    120 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 73,49148 t

    121 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 73,49148 t

    122 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot - 73,49148 t

    123 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 73,49148 t

    124 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 381,99276 t

     - 127,33092*3 - 381,99276

    125 - Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm - 73,49148 t


    Vedlejší náklady

    126 - Zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu - 1 Soubor

    127 - Provozní vlivy - 1 Soubor

    128 - Provoz objednatele - 1 Soubor

    129 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor

    130 - Koordinační činnost - 1 Soubor


    Ostatní náklady

    131 - Předání a převzetí staveniště - 1 Soubor

    132 - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - 1 Soubor    Vaše firemní údaje

    SO-02 Bezbariérové užívání stavby - Elektroinstalace

     Elektromontáže

     1 - Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 80 m

      - 1NP: 40 - 40

      - 2NP: 20 - 20

      - 3NP: 20 - 20

     2 - Trubka kabelová - chránička, D+M - 26 m

      - 1NP: 10 - 10

      - 2NP: 8 - 8

      - 3NP: 8 - 8

     3 - Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice - 4 kus

     4 - Jistič vzduch.3pólový ve skříni+kont.035, 04 Z, V - 4 kus


     Montáž sdělovací a zabezp. techniky

     5 - Úprava rozvaděče RP1 D+M - 3 kus

      - 1NP: 1 - 1

      - 2NP: 1 - 1

      - 3NP: 1 - 1

     Ostatní náklady

     6 - Revize - 1 Soubor


     Vaše firemní údaje

     SO-03 Rekonstrukce odborných učeben - Stavební část

      Zemní práce

      1 - Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 - 4,4158 m3

       - 88,316*0,05 - 4,4158

      2 - Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - 4,4158 m3

      3 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - 4,4158 m3

      4 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m - 4,4158 m3

      5 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - 8,8316 m3

       - 4,4158*2 - 8,8316

      6 - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - 88,32 m2

      7 - Poplatek za skládku zeminy 1- 4 - 7,9484 t

       - 4,4158*1,8 - 7,94844

      Svislé a kompletní konstrukce

      8 - Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi - 2,1 m2

       - 1,0*2,1 - 2,1

      9 - Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi - 1,8 m2

       - 0,9*2,0 - 1,8

      10 - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace - 84,6 m2

       - 35,30+27,0+22,30 - 84,6

      11 - Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MA 12,5 mm - akustický podhled - 178,8 m2

       - 53,0+72,5+53,3 - 178,8

      Úpravy povrchů, omítky

      12 - Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm - 69,36 m2

      13 - Štuk na stěnách sanační tl. 5 mm, ručně - 69,36 m2

       - (9,25+9,4+5,9+5,45)*1,5-0,9*1,5*2-1,3*0,6*4 - 39,18

       - (5,95+5,8+6,15+5,9)*1,5-0,9*1,5*2-1,3*0,6*2-2,1*0,6 - 30,18

      Upravy povrchů vnitřní

      14 - Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi - 606,48 m2

      15 - Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi - 80 kus

      16 - Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS - 1 243,00000 m

      17 - Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - 148,6 m

      18 - Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi - 74,3 m2

       - 148,60*0,5 - 74,3

      Podlahy a podlahové konstrukce

      19 - Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 - 4,416 m3

       - 88,32*0,05 - 4,416

      20 - Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 - 0,5299 t

       - 88,32*0,006 - 0,52992

      21 - Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm, samonivelační anhydritový potěr - 88,32 m2

       - 88,32 - 88,32

      Výplně otvorů

      22 - Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2 - 12 kus

       - 3+8+1 - 12

      23 - Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 - 6 kus

      24 - Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou - 148,6 m

       - (1,8*3+2,6*12+2,8*6+1,3*8+2,1+1,4*6)*2 - 148,6

      Přípočty

      25 - HZS, Práce v tarifní třídě 4-demont.elektro - 60 h

      26 - HZS, Práce v tarifní třídě 6-výpomoc HSV - 90 h

       - zednické přípomoce při realizaci a opravách/úpravách rozvodů vodovodu, kanalizace, zařizovacích předmětů, rozvodů potrubí a armatur, elektroinstalací apod.: 90 - 90

      27 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize - 80 h

      28 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece - 40 h


      Lešení a stavební výtahy

      29 - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m - 232 m2

       - (14,0+6,0+9,0)*8 - 232

      30 - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 - 232 m2

       - (14,0+6,0+9,0)*8 - 232

      31 - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m - 232 m2

       - (14,0+6,0+9,0)*8 - 232

      32 - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m - 263,4 m2

       - 178,8+84,6 - 263,4

      Dokončovací kce na pozem.stav.

      33 - Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m - 263,4 m2

       - 178,80+84,6 - 263,4

      34 - Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm - 80 kus


      Bourání konstrukcí

      35 - Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm - 7,0653 m3

       - 8,8316*0,8 - 7,06528

      36 - Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm - 8,8316 m3

       - (9,25+9,4)*0,5*(5,9+5,45)*0,5*0,1 - 5,29194

       - (6,15+5,9)*0,5*(5,8+5,95)*0,5*0,1 - 3,53969

      37 - Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 - 96 kus

       - 3*3+3*8+3+5*6*2 - 96

      38 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 - 27,04 m2

       - 1,3*2,6*8 - 27,04

      39 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 - 19,5 m2

       - 2,1*2,6+1,8*2,6*3 - 19,5

      40 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - 1,8 m2

       - 0,9*2,0 - 1,8

      41 - Vysekání kapes podhled kleneb cihel. 10 x10 x 5 cm - 80 kus

       - 56+24 - 80

      42 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm - 1 243,00000 m

      43 - Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 5 m - 5,8 m

      44 - Příplatek za každý další 1m výšky,zdi 15 cm do 5 m - 5,8 m

      45 - Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m - 5,8 m

      46 - Příplatek za každý další 1 m výšky,do 1000 kg/m - 5,8 m

      47 - Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% - 69,36 m2


      Staveništní přesun hmot

      48 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - 46,396 t

      49 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením - 46,396 t

       - přesun hmot do schodů na dvoře a ke stavebnímu výtahu: 46,396 - 46,396

      Izolace proti vodě

      50 - Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP - 88,32 m2

      51 - Ochrana proti radonu - vodorovná - 88,32 m2

      52 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m - 0,092 t


      Izolace tepelné

      53 - Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm - 88,32 m2

      54 - Položení separační fólie, včetně dodávky fólie - 88,32 m2

      55 - Položení separační fólie, včetně dodávky fólie - 180,5391 m2

       - 178,80+8/4,6 - 180,53913

      Vnitřní kanalizace

      56 - Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm - 11 m

      57 - Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 40 x 1,8 - 10 m

      58 - Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm - 15 m

      59 - Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 - 8 kus

      60 - Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 - 1 kus

      61 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 - 33 m

      62 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m - 0,0132 t


      Vnitřní vodovod

      63 - Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 - 14 m

      64 - Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm - 25 m

      65 - Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m - 0,07 t


      Zařizovací předměty

      66 - Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - 3 soubor

      67 - Umyvadlo zápustné, 56 cm, bílé - 4 soubor

      68 - Demontáž dřezů jednodílných na konzolách - 9 soubor

      69 - Montáž dřezů jednoduchých - 8 soubor

      70 - Ohřívač elektr. zásob. beztl. D+M - 2 soubor

      71 - Ventil pojistný TE 1847 DN 20 - 1 kus

      72 - Demontáž ventilu výtokového nástěnného - 3 kus

      73 - Demontáž ventilu výtokového stojánkového - 9 kus

      74 - Ventil rohový bez zpět. kl. DN15 x DN20 - 1 soubor

      75 - Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu základní - 8 kus

      76 - Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie - 4 kus

      77 - Ventil odpadní T 900 C DN 32 - 8 kus

      78 - Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých - 9 kus

      79 - Demontáž konzol jednoduchých - 18 kus

      80 - Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m - 0,0927 t


      Rozvod potrubí

      81 - Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm - 4 m

      82 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m - 0,001 t


      Armatury

      83 - Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 - 4 kus

      84 - Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R, hlavice K 6000-00 - 4 kus

      85 - Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m - 0,001 t


      Otopná tělesa

      86 - Vypuštění vody z otopných těles - 600 m2

      87 - Napuštění vody do otopného systému - bez kotle - 600 m2

      88 - Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m - 0,01 t


      Konstrukce klempířské

      89 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm - 26,3 m

       - 1,8*3+1,3*8+2,1+1,4*6 - 26,3

      90 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 0,1 t


      Konstrukce truhlářské

      91 - Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm - 14 kus

       - 8+6 - 14

      92 - Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm - 4 kus

      93 - Montáž oken dřevěných - 12 kus

      94 - Okno dřevěné euro 1300 x 2600 mm - 8 kus

      95 - Okno dřevěné euro 1800 x 2600 mm - 3 kus

      96 - Okno dřevěné euro 2100 x 2600 mm - 1 kus

      97 - Deska parapetní smrkové dřevo šířka 30 cm, s transparentním lakem - 26,3 m

       - 1,8*3+1,3*8+2,1+1,4*6 - 26,3

      98 - Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m - 6,568 t


      Podlahy povlakové

      99 - Provedení penetrace podkladu - 115,4 m2

      100 - Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC - 75,3 m

       - 9,25+5,45+9,4+5,9*2+5,8+5,95+6,15+7,15*2+3,6*2 - 75,3

      101 - Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky - 115,4 m2

       - 88,40+27,0 - 115,4

      102 - Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, včetně vhodné podlahoviny tl. 1,5 mm - 115,4 m2

      103 - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m - 0,3652 t


      Obklady keramické

      104 - Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm vč. lepidla a spár. hmoty - 13,5 m2

       - 1,5*3,0*3 - 13,5

      105 - Obkládačka 20x20, 30x15 cm, bílá mat ná - 14 m2

       - 14 - 14

      106 - Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m - 0,1764 t


      Malby

      107 - Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m - 606,48 m2

      108 - Malba klihová 2x,1barva, pačok 2x, místnost do 5 m - 606,48 m2

       - (9,4+5,6+5,9+6,0+10,15+7,15+7,3+3,7+5,7+9,1+3,6+6,2)*2*3,8 - 606,48

      109 - Oprava, izolování 1x roztokem kamence, místn. 3,8m - 606,48 m2

      110 - Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m - 606,48 m2


      Čalounické úpravy

      111 - Předokenní roleta,viditel.box, klikové navíjení - 18 kus

      112 - Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m - 0,219 t


      Montáž sdělovací a zabezp.tech

      113 - Stejnosm.měření na metal.míst.sděl.kabelu, 1.měř. - 20 par

      114 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece - 50 h

       - zprovoznění a zapojení sítě: 50 - 50

      Přesuny suti a vybouraných hmot

      115 - Pronájem kontejneru 4 t - 30 den

      116 - Montáž a demontáž shozu za 2.NP - 1 kus

      117 - Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží - 1 podlaž

      118 - Pronájem shozu (za metr) - 360 den

       - 30*12 - 360

      119 - Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m - 30 den

      120 - Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem - 43,54573 t

      121 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 43,54573 t

      122 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 43,54573 t

      123 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot - 43,54573 t

      124 - Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - 43,54573 t

      125 - Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km - 132,69201 t

       - 44,23067*3 - 132,69201

      126 - Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm - 43,54573 t


      Vedlejší náklady

      127 - Zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu - 1 Soubor

      128 - Provozní vlivy - 1 Soubor

      129 - Provoz objednatele - 1 Soubor

      130 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor

      131 - Koordinační činnost - 1 Soubor


      Ostatní náklady

      132 - Předání a převzetí staveniště - 1 Soubor

      133 - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - 1 Soubor


      Vaše firemní údaje

      SO-03 Rekonstrukce odborných učeben - Elektroinstalace

       Elektromontáže

       1 - Kabel CYKY-J/O 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 606 m

        - SV/1NP: 200 - 200

        - SV/3NP: 366 - 366

        - SV/1NP: 40 - 40

       2 - Kabel CYKY J 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 592 m

        - ZS/1NP - ZS+rack: 196 - 196

        - ZS/2NP: 80 - 80

        - ZS/3NP - ZS+rack: 316 - 316

       3 - Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 5 m

        - RP4.1: 5 - 5

       4 - Kabel CYKY-J 5 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu - 40 m

        - RP1.1: 15 - 15

        - RP3.1: 25 - 25

       5 - Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu - 11 kus

        - SV/1NP: 3 - 3

        - SV/3NP: 8 - 8

       6 - Spínač zapuštěný střídavý č 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu - 4 kus

        - SV/1NP: 4 - 4

       7 - Zásuvka domovní dvojitá včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku - 33 kus

        - ZS/1NP: 10 - 10

        - ZS/3NP: 23 - 23

       8 - Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice - 10 kus

        - ZS/1NP: 10 - 10

       9 - Krabice KO včetně dodávky KO 125 E s víčkem - 37 kus

        - data/1NP: 10 - 10

        - data/2NP: 14 - 14

        - data/3NP: 13 - 13

       10 - Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky trubky - 85 m

        - data/1NP: 40 - 40

        - data/3NP: 45 - 45

       11 - Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky trubky - 480 m

        - data/1NP: 160 - 160

        - data/2NP: 150 - 150

        - data/3NP: 170 - 170

       12 - Sádra stavební bilá, balení 30 kg - D+M - 0,615 t

        - SV/1NP: 0,015 - 0,015

        - ZS/1NP: 0,060 - 0,06

        - data/1NP: 0,09 - 0,09

        - ZS/2NP: 0,03 - 0,03

        - data/2NP: 0,09 - 0,09

        - SV/3NP: 0,12 - 0,12

        - ZS/3NP: 0,12 - 0,12

        - data/3NP: 0,09 - 0,09

       13 - Práce malého rozsahu, drobný a spoj. materiál - 1 534,32000 %


       Montáž sdělovací a zabezp. techniky

       14 - Kabel UTP cat.6 D+M - 915 m

        - data/1NP: 305 - 305

        - data/2NP: 305 - 305

        - data/3NP: 305 - 305

       15 - Krabice panelová - lištový rozvod - 2 kus

        - data/1NP: 2 - 2

       16 - Krabice KPR 68 - D+M - 13 kus

        - data/1NP: 2 - 2

        - data/3NP: 11 - 11

       17 - Montáž dvojzásuvky 2xRJ45 - 4 kus

        - data/1NP: 2 - 2

        - data/1NP: 2 - 2

       18 - Zásuvka datová 2xRJ45 - 4 kus

        - data/1NP: 2 - 2

        - data/1NP: 2 - 2

       19 - Montáž skříně - 6 kus

       20 - Skříň rozvaděče, 400mm D+M - 5 kus

        - Specifikace: 5 - 5

        - Rozměry:

        - A = 320 mm:

        - B = 270 mm:

        - C = 505 mm:

        - D = 550 mm:

        - E = 400 mm:

        - R1 = 270 mm:

        - R2 = 435 mm:

        - Váha NETTO: 13,0 kg:

        - Váha BRUTTO: 13,3 kg:

        - Maximální zatížení: 25 kg:

        - Příbaly:

        - - Čepice AS4 2x:

        - - Bočnice (04U, 06U, 09U) 2x:

        - - Zadní kryt (04U, 06U, 09U) 1x:

        - - Vertikální lišta (04U, 06U, 09U) 2x:

        - - Dveře celoskleněné (04U, 06U, 09U) 1x:

        - - Zámek (Pryžová podložka 2x + pl. úchyt + smontovaný zámek) 1x:

        - - Pant (závěs čípkový - pár 1x) 2x:

        - - Etiketa 1x:

        - - Štítek plochý 1x:

        - - Hologram 1x:

        - - Matice M8: DIN 934 1x:

        - - Matice M5 s integrovanou vějířovou podložkou 3x:

        - - Podložka vějířová 8,4 Zn, DIN 6798 A/VZ 2x:

        - - Šroub závitotvářecí DIN7500C Zn., válc. hl. THORX M5x12 4x:

        - - Plastová příchytka 30x:

        - - Zemnící kabel 27 autokonektor: ZK-27k M5 (oko-konektor) 3x:

        - - Zemnící kabel 32: ZK-32M5 (oko-oko) 1x:

        - Materiál:

        - - Bezpečnostní kalené sklo tl. 5 mm:

        - - Ocelový plech:

       21 - Skříň rozvaděče, 800mm D+M - 1 kus

        - Popis produktu: 1

        - Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.:

        - Příbaly:

        - Klíč - odnímatelné kryty:

        - 2x:

        - Klíč - přední dveře:

        - 4x:

        - Klíč -zadní dveře:

        - 4x:

        - Plovoucí matice M6:

        - 16x:

        - Protiprachová záslepka:

        - 1x:

        - Rámeček ke kabelové:

        - vylamovací záslepce:

        - 1x:

        - Rektifikační šroub/noha:

        - pro rozvaděč:

        - 4x:

        - Matice M10:

        - 4x:

        - Materiál: ocelový plech:

        - Specifikace:

        - Výška (mm):

        - 1970:

        - Šířka (mm):

        - 800:

        - Hloubka (mm):

        - 1000:

        - Hmotnost (netto v kg):

        - 110:

        - Max. doporučené zatížení (kg):

        - 400:

       22 - Montáž rozvaděče - 1 kus

       23 - Rozvaděč RP1 - 1 kus

       24 - Montáž rozvaděče - 3 kus

       25 - Rozvaděč RP1.1/3.1/4.1 - 3 kus


       Elektroinstalace a veřejné osvětlení

       26 - Montáž LED svítidla stropního přisazeného - 78 kus

        - SV/1NP - učebna chemie, kabinet chemie: 78 - 78

       27 - Svítidlo LED 1.4ft 3200/840 - 78 kus

        - SV/1NP - učebna chemie, kabinet chemie: 26 - 26

        - SV/3NP - učebna fyz., kabinet fyz., učebna IT, kabinet IT: 52 - 52

       Ostatní náklady

       28 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor

       29 - Revize výchozí - 1 Soubor


       Vaše firemní údaje

       Navláčil stavební firma, s.r.o.

       Bartošova 5532
       Zlín, 76001

       Ing. Martin Mercek

       Tel: 770 185 728
       Email: mercek@navlacil.cz