Nemocnice Havlíčkův Brod –
stavební úpravy hlavní budovy

Identifikační údaje

1. MÍSTO STAVBY
Areál Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Kraj Vysočina
IČ: 708 90 749
Adresa: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
červen 2021 – listopad 2021

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet s uvedenými cenami ke stažení: Kompletní soupis prací (.xlsx)
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Ing. Júlia Daňová

Tel: 770 185 724
Email: danova@navlacil.cz