Rozšíření vývojového centra GUMOTEX

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Rozšíření výzkumně vývojového centra GUMOTEX, akciová společnost – etapa 2_2020
Místo stavby: GUMOTEX, akciová společnost, Mládežnická 3062/3a, Břeclav, PSČ 690 75
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: GUMOTEX, akciová společnost
IČ: 16355407
Adresa: Mládežnická 3062/3a, Břeclav, PSČ 690 75
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
březen 2021 – leden 2022

Projektová dokumentace

Položkový rozpočet

Zdravotechnika

  Zemní práce

  1 - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - 93 m3

  2 - Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km - 23 m3

  3 - Zásyp ruční se zhutněním - 93 m3

  4 - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - 23 m3

  5 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, kapacita vozu 12 m3 - 23 m3

  6 - Poplatek za skládku horniny 1- 4 - 23 m3

  Svislé a kompletní konstrukce

  7 - obložení závěsných WC SDK, předmětem stavby - 0

  Vodorovné konstrukce

  8 - nové podlahy, předmětem stavby - 0

  Upravy povrchů vnitřní

  9 - Finální zapravení prostupů a drážek, předmětem stavby - 0

  10 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi - 20 m2

  Podlahy a podlahové konstrukce

  11 - Vybourání betonové podlahy, 115 metrů trasy - 92 m2

  Prorážení otvorů

  12 - Prostupy základy - předmětem stavby - 0

  13 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm - 80 m

  14 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm - 15 m

  15 - Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC - 30 kus

  16 - Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC - 5 kus

  17 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC - 5 kus

  18 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 0,5 t

  19 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 0,5 t

  20 - Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - 0,5 t

  Vnitřní kanalizace

  21 - Potrubí HT D 32 x 1,8 mm - 95 m

  22 - Potrubí HT D 40 x 1,8 mm - 30 m

  23 - Potrubí HT D 50 x 1,8 mm - 30 m

  24 - Potrubí HT D 75 x 1,9 mm - 35 m

  25 - Potrubí HT D 110 x 2,7 mm - 70 m

  26 - Potrubí HT D 125 x 3,1 mm - 28 m

  27 - Potrubí HT D 160 x 3,9 mm - 75 m

  28 - Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm - 55 m

  29 - Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm - 10 m

  30 - Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm - 8 m

  31 - Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm - 45 m

  32 - Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm - 20 m

  33 - Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000 - 6 kus

  34 - Kus čisticí HTRE DN 110 mm PP - 3 kus

  35 - Kus čisticí HTRE DN 125 mm PP - 3 kus

  36 - Kus čisticí HTRE DN 150 mm PP - 5 kus

  37 - Kus čisticí HTRE DN 200 mm PP - 1 ks

  38 - Kus čisticí HTRE DN 250 mm PP - 1 ks

  39 - Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm - 11 kus

  40 - montáž plastových dvířek - 11 ks

  41 - Obložení odpadních potrubí předmětem stavby - 0

  42 - Odvětrání kanalizace s integr. PVC manžetou, DN 70, výška 50 cm nad střechou - 2 ks

  43 - Odvětrání kanalizace s integr. PVC manžetou, DN 100 výška 50 cm nad střechou - 3 ks

  44 - Montáž odvětrání kanalizace - 5 ks

  45 - Betonáž 2 ks vnitřních revizních šachet, beton C30/37, D+M - 3 m3

  46 - Poklop revizní šachty, zebřík, ostatní materiál - 2 ks

  47 - Prefabrikovaná revivní šachta - 2 ks

  48 - Proplach a vyčištění stávajícího svodného potrubí - 50 hod

  49 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 - 520 m

  50 - Demontáž potrubí litinového do DN 200 - 100 m

  51 - Demontáž potrubí z kameninových trub DN 400 - 6 m

  52 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m - 0,5 t

  53 - Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m - 0,5 t

  Vnitřní vodovod

  54 - Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm - 257 m

  55 - Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm - 68 m

  56 - Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm - 45 m

  57 - Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 - 10 m

  58 - Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 - 67 m

  59 - Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 - 1 m

  60 - Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm - 102 m

  61 - Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm - 49 m

  62 - Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm - 35 m

  63 - Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm - 155 m

  64 - Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm - 19 m

  65 - Izolace návleková z minerální plst tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm - 10 m

  66 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 - 339 m

  67 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 - 31 m

  68 - Uchycení potrubí - 12 kg

  69 - Vodoměr domovní DN20x165mm, Qn 2,5, pro teplou vodu - 1 kus

  70 - Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 15 - 3 kus

  71 - Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 20 - 3 kus

  72 - Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 25 - 9 kus

  73 - Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 50 - 1 kus

  74 - Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 - 1 kus

  75 - Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 - 4 kus

  76 - Ventil zpětný DN 25,, potrubní oddělovač typu EA, třídy 2 - 3 kus

  77 - Ventil zpětný DN 32, potrubní oddělovač typu BA, třídy 4 - 1 ks

  78 - Regulační a uzavírací ventil s přednastavením, pro oběh teplé vody, DN 15 - 1 ks

  79 - Jímka teploměrová dl. 65 mm lakovaná - 2 kus

  80 - Teploměr TI - 2 kus

  81 - Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně montáže - 1 kus

  82 - Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - 1 kus

  83 - pojišťovací ventil DN 20, 600 kPa - 1 ks

  84 - rohový ventil 3/8" - 17 ks

  85 - pancéřová hadice - nerez - 20 ks

  86 - Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 - 462 m

  87 - Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 - 462 m

  88 - Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 - 27 kus

  89 - Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 - 6 kus

  90 - Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 - 12 kus

  91 - Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 - 1 kus

  92 - Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 - 1 kus

  93 - Připojení na stávající rozvody SV - 1 ks

  94 - Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 - 50 m

  95 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m - 0,5 t

  96 - Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m - 0,5 t

  Zařizovací předměty

  97 - Elektrický ohřívač 1 000 litrů - 1 ks

  98 - Redukční příruba pr. 225/pr. 150 pro ohřívač - 1 ks

  99 - Elektrická topná jednotka 10 kW - 1 ks

  100 - Montáž ohřívače, zprovoznění - 1 ks

  101 - Aquamat 60 l / 10 Bar - 1 ks

  102 - Montáž aquamatu - 1 ks

  103 - Cirkulační čerpadlo 0,3 m3/h při 10 kPa - 1 ks

  104 - Montáž čerpadla - 1 ks

  105 - Hydrant DN 25, délka hadice 30 m - 4 ks

  106 - Montáž hydrantu - 4 ks

  135 - sifon k VZT jednotce HL136N - 5 ks

  136 - sifon HL138 k odvodu kondenzátu k chlad. jednotce - 3 ks

  137 - Montáž sifonu - 8 ks

  138 - Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m - 1 t

  139 - Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m - 1 t

  Instalační prefabrikáty

  140 - Předstěn. modul, nastavitelný, h 112 cm, ovl. zepředu, vč. montáže - 4 ks

  141 - Ovládací tlačítko - dvojité, chrom, vč. montáže - 4 ks

  Vedlejší náklady

  146 - Doprava - 1

  147 - Kompletační činnost zhotovitele - 1

  148 - Provozní vlivy - 1


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Vytápění

   Prorážení otvorů

   1 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC - 12 kus

   2 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC - 5 kus

   3 - Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm - 10,5 m

   4 - Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm - 7,5 m

   5 - Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm - 2,5 m

   6 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 0,3 t

   Strojovny

   7 - Čerpadlo primár. okruhu, mokroběžné, bezucpávkové, prac. bod. 8,0 m3/h, 30 kPa - 1 ks

   8 - Montáž čerpadla - 1 kus

   9 - Sdružený rozdělovač a sběrač, modul 100 - 1 ks

   10 - Stojan k rozdělovači a sběrači - 1 ks

   11 - Tepelná izolace rozdělovače a sběrače - 1 ks

   12 - Montáž rozdělovače a sběrače - 1 ks

   13 - Čerpadlo ÚT, mokroběžné, bezucpávkové, prac. bod. 5,3 m3/h, 25 kPa - 1 ks

   14 - Čerpadlo VZT, mokroběžné, bezucpávkové, prac. bod. 2,3 m3/h, 25 kPa - 1 ks

   15 - Montáž čerpadel - 2 ks

   16 - Montážní a uchycovací materiál - 1,5 kg

   17 - Topná zkouška - 24 h

   18 - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m - 0,5 t

   19 - Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m - 0,5 t

   Rozvod potrubí

   20 - Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé - 219 m

   21 - Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé - 52,5 m

   22 - Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé - 128 m

   23 - Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé - 118 m

   24 - Potrubí měděné D 35 x 1,5 mm, tvrdé - 159 m

   25 - Potrubí měděné D 42 x 1,5 mm, tvrdé - 73 m

   26 - Potrubí měděné D 54 x 2 mm, tvrdé - 20 m

   27 - Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm - 175 m

   28 - Izolace návleková termoizolač. trubicemi z PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm - 219 m

   29 - Izolace návleková termoizolač. trubicemi z PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm - 52,5 m

   30 - Izolace návleková termoizolač. trubicemi z PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm - 128 m

   31 - Izolace návleková termoizolač. trubicemi z PE, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm - 118 m

   32 - Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna, s polepem Al fólií vyztuž. skleněnou mřížkou - 159 m

   33 - Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna, s polepem Al fólií vyztuž. skleněnou mřížkou - 73 m

   34 - Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm, kamenná vlna, s polepem Al fólií vyztuž. skleněnou mřížkou - 20 m

   35 - Pouzdro potrubní izolační 76/40 mm, kamenná vlna, s polepem Al fólií vyztuž. skleněnou mřížkou - 175 m

   36 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 - 517,5 m

   37 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 - 232 m

   38 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 - 195 m

   39 - Propláchnutí otopné soustavy - 1 m3

   40 - Štítky pro popis jednotliv. větví - 2 ks

   41 - Tlaková zkouška potrubí DN 32 - 676,5 m

   42 - Tlaková zkouška potrubí DN 40 - 73 m

   43 - Tlaková zkouška potrubí DN 50 - 20 m

   44 - Tlaková zkouška potrubí DN 65 - 175 m

   45 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m - 8,1 t

   46 - Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m - 8,1 t

   Armatury

   47 - Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25, včetně montáže - 8 kus

   48 - Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40, včetně montáže - 4 kus

   49 - Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50, včetně montáže - 4 kus

   50 - Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65, včetně montáže - 8 kus

   51 - Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, včetně montáže - 6 kus

   52 - Tlakoměr deformační, D 100, včetně montáže - 4 kus

   53 - Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - 6 kus

   54 - Teploměr D 63 / dl.jímky 100 mm, včetně montáže - 4 kus

   55 - Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, včetně montáže - 4 kus

   56 - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40, včetně montáže - 1 kus

   57 - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50, včetně montáže - 1 kus

   58 - Klapka zpětná DN 40, včetně montáže - 1 kus

   59 - Klapka zpětná DN 50, včetně montáže - 1 kus

   60 - Klapka zpětná DN 65, včetně montáže - 1 kus

   61 - Axiální kompenzátor závitový DN 32 - 2 ks

   62 - Axiální kompenzátor závitový DN 40 - 2 ks

   63 - Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G5/4 - 2 kus

   64 - Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G6/4 - 1 kus

   65 - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 - 1 kus

   66 - Trojcestný směšovací ventil , DN 40, Kvs=25 - 1 ks

   67 - Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 - 1 kus

   68 - Servopohon elektrický - 1 ks

   69 - Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m - 0,1 t

   70 - Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m - 0,1 t

   Otopná tělesa

   71 - Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600, včetně montáže - 1 kus

   72 - Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700, levý, včetně montáže - 1 kus

   73 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 800, včetně montáže - 1 kus

   74 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 800, levý, včetně montáže - 1 kus

   75 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 900, levý, včetně montáže - 1 kus

   76 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1200, včetně montáže - 2 kus

   77 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1400, včetně montáže - 1 kus

   78 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1000, včetně montáže - 2 kus

   79 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1000, levý, včetně montáže - 1 kus

   80 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1100, včetně montáže - 4 kus

   81 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/2000, včetně montáže - 1 kus

   82 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/2000, levý, včetně montáže - 1 kus

   83 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 900, levý, včetně montáže - 1 kus

   84 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1100, včetně montáže - 1 kus

   85 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1100, levý, včetně montáže - 1 kus

   86 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1200, včetně montáže - 1 kus

   87 - Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/1200, levý, včetně montáže - 1 kus

   88 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1400, včetně montáže - 2 kus

   89 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1400, levý, včetně montáže - 1 kus

   90 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1600, včetně montáže - 2 kus

   91 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1600, levý, včetně montáže - 1 kus

   92 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1800, včetně montáže - 2 kus

   93 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1200, levý, včetně montáže - 1 kus

   94 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/2000, levý, včetně montáže - 1 kus

   95 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/2300, včetně montáže - 1 kus

   96 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1000, včetně montáže - 2 kus

   97 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1000, levý, včetně montáže - 1 kus

   98 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1200, včetně montáže - 1 kus

   99 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1400, včetně montáže - 2 kus

   100 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1600, včetně montáže - 5 kus

   101 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1600, levý, včetně montáže - 2 kus

   102 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1800, včetně montáže - 3 kus

   103 - Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1800, levý, včetně montáže - 3 kus

   104 - Těleso trub. se střed. připojením 1500.600, včetně montáže - 2 kus

   105 - Konvektor stojanový, , šířka 110 mm, délka 1410 mm - 3 kus

   106 - Termostatická hlavice konvektoru - chrom - 3 ks

   107 - Šroubení pro konvektor (H-kus 180°) - 3 ks

   108 - Montáž konvektorové lavice - 3 ks

   109 - Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al - 41,6 m2

   110 - Regulační šroubení DN 15 , včetně montáže - 52 ks

   111 - Regulační armatura rohová s ventilem, regulačním a uzavíratelným šroubením, krytka - 2 ks

   112 - Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - 54 kus

   113 - Termostatická hlavice - 54 ks

   114 - Montáž termostatické hlavice - 57 ks

   115 - Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m - 2,9 t

   116 - Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m - 2,9 t

   Nátěry

   117 - Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x - 709 m

   118 - Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x - 175 m

   Demontáže

   119 - Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm - 15 kus

   120 - Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm - 5 kus

   121 - Demontáž stávajících vnitřních rozvodů a vedení - 48 h

   122 - Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 - 120 m

   123 - Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 - 60 m

   124 - Poplatek za skládku - 1 ks

   125 - Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 - 1 m

   126 - Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t - 0,9 t

   Vedlejší náklady

   127 - Doprava - 1

   128 - Kompletační činnost zhotovitele - 1

   129 - Provozní vlivy - 1


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Stlačený vzduch

    Svislé a kompletní konstrukce

    1 - Zapravení otvorů pl. 0,09 m2 - 4 kus

    Lešení a stavební výtahy

    2 - Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 3,5 m - 1 h

    3 - Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 3,5 m - 0,75 h

    Prorážení otvorů

    4 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC - 2 kus

    5 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC - 3 kus

    6 - Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm - 1 kus

    Rozvod potrubí

    7 - Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, PN 16 - 19 m

    8 - Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, PN 16 - 49 m

    9 - Potrubí z PPR, studená, D 63/8,6 mm, PN 16 - 79,5 m

    10 - Požární ucpávka DN 32, PO 45, prostup 150 mm - 2 ks

    11 - Požární ucpávka DN 64, PO 45, prostup 150 mm - 1 ks

    12 - Požární ucpávka DN 64, PO 45, prostup 450 mm - 1 ks

    13 - Požární ucpávka DN 64, PO 60, prostup 300 mm - 1 ks

    14 - Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50 - 68 m

    15 - Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100 - 79,5 m

    16 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m - 0,95 t

    17 - Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m - 0,95 t

    18 - napojení na stávající rozvod tlakového vzduchu - 3 h

    19 - označení potrubí modrými proužky - 92 m

    Armatury

    20 - Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25 - 9 kus

    21 - Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 - 1 kus

    Vedlejší náklady

    22 - Doprava - 1

    23 - Kompletační činnost zhotovitele - 1

    24 - Provozní vlivy - 1


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Elektroinstalace

     Elektromontáže

     1 - trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO) - 80 m

     2 - trubka plastová ohebná instalační průměr 32mm (PO) - 50 m

     3 - trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) na příchytkách - 650 m

     4 - trubka plastová tuhá instalační průměr DN 32mm pevně - 50 m

     5 - trubka instalační tuhá průměr 50mm (PU) na příchytkách 320N - 50 m

     6 - krabice přístrojová zapuštěná kruhová KU,KI, KPR do sádrokartonu a dřeva - 75 ks

     7 - osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení - 600 ks

     8 - osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení - 70 ks

     9 - montáž kabelové příchytky distanční d16/26mm+hmoždinka - 3 000,000 ks

     10 - sádra stavební - 50 kg

     11 - kabelový žlab drátěný 50x 50mm vč. podpěrek,spojek,nosníků - 420 m

     12 - kabelový žlab drátěný 100x 100mm vč. podpěrek,spojek,nosníků - 250 m

     13 - kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek,závitových tyčí a spoj.materiálu - 420 m

     14 - ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 - 712 ks

     15 - ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 - 300 ks

     16 - ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 - 100 ks

     17 - ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 35mm2 - 30 ks

     18 - ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 50mm2 - 25 ks

     19 - ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 120mm2 - 6 ks

     20 - ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 240mm2 - 180 ks

     21 - tlačítko/spínač nástěnný 10AX/230V řazení 1/1; 1/1 +1/1, spínač č1;č2 ; ovladač 6/0;žalspínač ;IP54,IPP55 - 14 ks

     22 - tlačítko/spínač nástěnný 10AX/230V řazení 1/1; 1/1 +1/1, spínač č1;č2 ; ovladač 6/0;žalspínač ;IP54,IPP55 - 57 ks

     23 - střídavý přepínač zapuštěný do AL konstrukce řazení 6/230V AC + příslušenství - 12 ks

     24 - PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A 180°/ 90° sférický nástěnný/rohový - 18 ks

     25 - časový spínač pod strojek -tlačítka/spínače; - 8 ks

     26 - sporákový spínač zapuštěný 400V/16A/3pol + PE +N - 1 ks

     27 - tahový spínače 25A/3 pol , 400V, IP 55 nástěnný - 11 ks

     28 - bezpečnostní tlačítko červené ;1zap/1rozp kontakty,IP67,rudý hřib - ve skříňce - 5 ks

     29 - zásuvka nástěnná 16A 400V 3P+N+Z,IP44- IP66 - 4 ks

     30 - pojistka SPH 3 do 630A - 3 ks

     31 - montáž rozvodnice do 50kg/nacenit dle výkresové dokumentace - 1 ks

     32 - montáž oceloplech. rozvodnic do 200kg/ pole rozváděče - 5 ks

     33 - montáž rozvaděče skříňového - řadový o více polích - 2 ks

     34 - montáž rozvaděče kompenzačního, nastavení automatické regulace / do 200kVAr - 1 ks

     35 - zás.skříň 40A;max.4x230V;1x16A/400V;1x32A/400V, chránič + jističe,IP44,10kA - 32 ks

     36 - LED svítidlo stropní/ vestavné do 50W + řezání otvoru do podhledu - 38 ks

     37 - LED svítidlo stropní/ vestavné do 50W + řezání otvoru do podhledu - 5 ks

     38 - LED svítidlo nástěnné pro chodby a schodiště ,stěnový asymetr - 10 ks

     39 - LED svítidlo do rastrového podhledu, s mřížkou, 600x600mm , do 65W - 51 ks

     40 - LED svítidlo do rastrového podhledu, 600x600mm , do 65W,IP54 - 196 ks

     41 - LED nástěnné svítidlo PC kryt,IP44 -IP66 ; do 100W - 16 ks

     42 - LED svítidlo nástěnné,průmyslové včetně závěsné sady do 250W,IP65 - 1 ks

     43 - svítidlo zářivkové průmysl 2x36W, do výbuchu zóna 1 - 21 ks

     44 - svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,8W - 15 ks

     45 - nouzové stropní protipanické LED 3-6W,koridor nebo prostor ,IP65 - 10 ks

     46 - montáž nouzového modulu do svítidla LED - do 200W - 4 ks

     47 - uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; 0,62kg/m - 30 m

     48 - svodové vodiče AlMgSi do průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr - 50 m

     49 - svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ - 25 ks

     50 - hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu - 5 ks

     51 - svorka na potrubí ZSA 16 "Bernard" vč. pásku Cu a nerez ,2 x 50cm - 25 ks

     52 - zemnící šroub na ocelové konstrukce; vodič do 16mm2 - 25 ks

     53 - CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) - 100 m

     54 - CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) - 70 m

     55 - CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zž 16mm2 - 70 m

     56 - CYA 35mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) - 120 m

     57 - CYA 70mm2 (H07V-K) (PU) zž - 50 m

     58 - CMSM 5Cx1.5mm2 (CMSM 5G1.5) (PU) - 280 m

     59 - CXKH-R 3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0 - 150 m

     60 - CXKH-V 3x1.5mm2 ; 3x 2,5;2x2,5 (mm2) požárně odolný kabel -funkční při požáru-typ V - 420 m

     61 - CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) - 1 600,000 m

     62 - CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) - 770 m

     63 - CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) - 2 085,000 m

     64 - CYKY 5Cx6mm2 750V (PU) - 680 m

     65 - CYKY 5Cx10mm2 750V (PU) - 50 m

     66 - CYKY 5Cx16mm2 750V (PU) - 115 m

     67 - CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) - 455 m

     68 - CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) - 1 205,000 m

     69 - CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU) - 135 m

     70 - CYKY 5Cx35mm2 1kV (PU) - 15 m

     71 - CYKY 5Cx70mm2 (CYKY 5J70) 1kV (PU) - 70 m

     72 - CYKY 5C x 95mm2 1kV (PU) - 40 m

     73 - CYKY 5Cx50 1kV (PU) - 12 m

     74 - JYTY 4x1mm2; JYTY 2x1mm2; s Al laminovanou folií (PU) - 50 m

     75 - AYKY 3Bx240+120mm2 1kV (PU) - 315 m

     76 - parapetní kanál 120x55 + příslušenství, pro přístroje 45x45mm - 100 m

     77 - lišta vkládací 40x40mm; 40 x 20mm - 50 m

     78 - spinač pro žaluzie 1/0 + 1/0 s blokováním 10A bílý - 4 ks

     79 - zásuvka 230V,profil 45x45mm / do podlahové krabice či parapetního kanálu / - 252 ks

     80 - kabelová protipožární přepážka EI90 ;montáž včetně materálu - 12 m2

     81 - krabice instalační nástěnná plastová do 100x100mm,IP54 bez svorek - 145 ks

     82 - krabice instalační do podlahy kompletní 6 x (45x45) mm - 3 ks

     83 - lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná + plastové úchyty - 2 000,000 m

     84 - spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 20 , 230V/10A KOMPLETNÍ - 10 ks

     85 - spínač zapuštěný , řazení 5;6+6, tlačítko dvojité 1/0+1/0; tlačítko1/0+ spínač 6 ;230V/10A KOMPLETNÍ - 6 ks

     86 - montáž zásuvky dvojité 230V/16A AC zapuštěné,IP20, natočené dutinky - 30 ks

     87 - zásuvka jednoduchá či dvojitá nástěnná,IP54;IP44,IP55,230V/16A AC - 2 ks

     88 - vruty,šrouby,matice,hmoždinky, příchytky, podložky, sádra - 1 soub

     Materiál

     90 - PIR čidlo 10A/230V 180°/90° - 18 ks

     91 - nouzový modul 1hod/SE do svítidla LED - 4 ks

     92 - kabelové oko příložkové pro vodiče Cu - 30 ks

     93 - kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-13 - 6 ks

     94 - svítidlo LED protipanické koridor ,3W, C LED 3W - 10 ks

     95 - svítidlo LED zap. ,IP54 zap.,5k8 - 183 ks

     96 - svítidlo LED zap. ,IP54 zap.,5k8+ nouzový modul - 13 ks

     97 - Ovladač -klapka 3299E-A00110 01 - 4 KS

     98 - Trubka pevná pr.32 320N bílá - 50 M

     99 - Sádra šedá elektrikářská á 25kg - 50 KG

     100 - Podpěra PV 23 nerez na plech - 50 KS

     101 - CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) - 770 M

     102 - CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) - 455 M

     103 - H07V-K 70 zž (CYA) - 50 M

     104 - JYTY 4O1 (4Dx1) - 50 M

     105 - CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) - 2 055,000 M

     106 - H07V-U 6 zž (CY) - 100 M

     107 - CYKY 5J35 (5Cx35) - 15 M

     108 - H07V-U 16 zž (CY) - 70 M

     109 - CYKY 5J4 (5Cx4) - 135 M

     110 - CYKY 5J16 (5Cx16) - 115 M

     111 - CYKY 5J6 (5Cx6) - 680 M

     112 - CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) - 1 600,000 M

     113 - Rámeček bílý - 10 KS

     114 - Držák drátěného žlabu - 420 KS

     115 - Žlab 250/100 galv.zinek drátěný - 420 M

     116 - Držák stoupačkový pro žlab drátěný ŽZ - 210 KS

     117 - CYKY 5J50 (5Cx50) - 12 M

     118 - Relé časové multifunkční - 8 KS

     119 - Ovladač - 10 KS

     120 - Ovladač spínače - 6 KS

     121 - Rámeček spínače - 6 KS

     122 - Rámeček 00120 01 - 4 KS

     123 - Spínač č.6 20A 1M bílý - 12 KS

     124 - Příchytka řadová (PVC mašle) - 6 000,000 KS

     125 - Příchytka distanční - 1 000,000 KS

     126 - Svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem - 5 KS

     127 - Lišta 40x40 vkládací s víkem bílá 2m - 25 M

     128 - Příchytka distanční - 2 000,000 KS

     129 - Kanál instalační 120x55 D parapetní 2m - 100 M

     130 - Svorka 16 mm2 zemnící - 25 KS

     131 - Držák DZM 2 GZ - 420 KS

     132 - Žlab 50/50 galv. zinek - 420 M

     133 - Držák galvanický zinek pro žlab - 420 KS

     134 - Držák galvanický pro žlab - 125 KS

     135 - Tyč závitová M8 1m - 420 KS

     136 - Žlab 100/100 galv.zinek drátěný - 250 M

     137 - Dvojzásuvka 16A/230V - 30 KS

     138 - Pojistka nožová 630A PN3 GG - 3 KS

     139 - Spínač č.6 IP 54 - 4 KS

     140 - Zásuvka 16A/230V - 2 KS

     141 - Příchytka d 50 na trubku - 50 KS

     142 - Trubka oheb. pr.20 320N - 80 M

     143 - Trubka oheb. pr.32 320N - 50 M

     144 - Trubka pevná pr.50 320N - 50 M

     145 - Krabice podlahová univerzální - 3 KS

     146 - Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 nást. - 4 KS

     147 - Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 - 18,6 KG

     148 - Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký - 6,75 KG

     149 - Spojka pro drátěný žlab galv.zinek - 420 KS

     150 - Spojka pro drátěná žlab galv.zinek - 630 KS

     151 - Spojka pro drátěný žlab galv.zinek - 250 KS

     152 - Držák drátěného žlabu galvanický zinek - 210 KS

     153 - Spínač IP55, 230V/10AX, řazení 6 - 11 KS

     154 - Tělo spínače č.6+6/0 - 5 KS

     155 - Šroub ZS 10 S (standard) zemnící - 25 KS

     156 - CMSM 5G1,5 (5Cx1,5) - 280 M

     157 - Vrutošroub 8x80 pozink - 50 KS

     158 - 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2s1d0 - 370 M

     159 - Trubice 36W/840 T8 - 42 KS

     160 - Nosník délky 100 mm, pro drátěný žlab , galv.zinek - 250 KS

     161 - Skříň zásuvková,5-pol. 1x32A,1x16A 4p,4x230V jiš.FI 40/4/003,10kA,IP44;C20/3,C16/3,4x B16/1 - 32 KS

     162 - KV CYKY-J 5 X 70 (C) - 70 M

     163 - KV CYKY-J 5 X 95 (C) - 40 M

     164 - KV H07V-U 10 ŽLUTOZELENÁ (CY.) - 70 M

     165 - KV CYKY-J 5 X 2,5 (C) - 1 205,000 M

     166 - KV CYKY-J 5 X 10 (C) - 50 M

     167 - komplet SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1 - 6 KS

     168 - komplet SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6 - 4 KS

     169 - komplet SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5 - 1 KS

     170 - vodič H07V-K 35 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) - 120 M

     171 - 230V/16a ZÁS.PŘEP.OCHR., PROFIL 45,VEST.KARMÍN. - 63 KS

     172 - KRYT ROH VNITŘNÍ pro parapetní kanál 120X55 - 50 KS

     173 - KO KRYT 8472 SPOJOVACÍ K PK120X55D - 50 KS

     174 - KV AYKY-J 3 X 240 + 120 - 315 M

     175 - KRYT ROH VNĚJŠÍ K 120X55 - 5 KS

     176 - PŘÍCHYTKA PLAST BÍLÁ - 50 KS

     177 - PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M - 25 KS

     178 - venkovní svítidlo LED ,IP65,3K0,4000K - 13 ks

     179 - LED 600x600 mm ,3K1 ,IP20 - 4 ks

     180 - KRYT KONCOVÝ 120X55D - 50 KS

     181 - SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ - 25 KS

     182 - TRUBKA TUHÁ 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ - 650 M

     183 - LIŠTA NOSNÁ KOV DĚROV - 2 000,000 M

     184 - KO PŘÍCHYTKA PLAST - 650 KS

     185 - PŘÍSTROJ ŽALUZ.SPÍN.- KRÁTKOCESTNÝ - 4 KS

     186 - RÁMEČEK INSTAL - 12 KS

     187 - KRABICE INSTAL. PRO 2X1M - 12 KS

     188 - SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL., 16A/400V, BÍLÁ - 1 KS

     189 - 2x36W svít.zářiv.stropní do výbušné zóny 1 - 21 ks

     190 - 230V/16A ZÁSUVKA PROFIL 45,VEST.,16A,BÍLÁ - 189 KS

     191 - LED 600x600 ,5K3, + nouzový modul - 2 ks

     192 - LED 600x600 do podhledu,IP20, 5K3 - 45 ks

     193 - nástěnné průmyslové svítidlo,IP65 ,6K4,4000K - 3 ks

     194 - RÁM PODLAHOVÝ pro krabici - 3 KS

     195 - KV CXKH-R-J 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0 - 150 M

     196 - KONEKTOR 2,5 STÁČECÍ - 200 KS

     197 - KONEKTOR 1,5 STÁČECÍ - 400 KS

     198 - KONEKTOR 1,5 STÁČECÍ - 70 KS

     199 - KRABICE 68X45MM DUTÉ STĚNY - 75 KS

     200 - SVÍTIDLO NOUZ. LED 8W/3hod/SE - 15 KS

     201 - SPÍN.Č.1/0S,SO,POPIS, IP54, 10AX/230V - 28 KS

     202 - SPÍN.Č.2S, IP54, 10A/230V - 25 KS

     203 - KV CXKH-V-J 5X1,5 FE180/P60-R B2S1D0 - 50 M

     204 - SPÍNAČ Č.1/0+1/0 ŽALUZ. S BLOK. , IP54 - 14 KS

     205 - KRYT OHYBOVÝ K 120X55 - 50 KS

     206 - KRYT ODBOČNÝ pro kanál 120X55 - 50 KS

     207 - KRYT PRŮCHODKOVÝ K 120X55 - 50 KS

     208 - KRABICE + VÍČKO IP54 85X85X40MM ŠEDÁ - 145 KS

     209 - PODPĚRA VEDENÍ DO ZDI j=55mm - 50 KS

     210 - LED zapuštěné svítidlo 2K0 - 34 ks

     211 - LED zap.svítidlo 228mm ,2K0 - 4 ks

     212 - Komplet tlačítko,1Z/1R,rudý hřib ,IP55, 230V/10A - 5 ks

     213 - 3K4 svítidlo nástěnné LED - 3 ks

     214 - svítidlo LED + nouz.modul 3k4 - 2 ks

     215 - svítidlo LED průmysl za navěšení ,26K0,IP65 - 18 ks

     216 - LED svítidlo asymetr nástěnný ,stěnové LED svítidlo,2K3 - 10 ks

     Rozvaděče

     217 - kompenzační rozváděč Standart 200kVAr,10-10-20-40-40-40-40kVAr,7st. pole 600mm hrazený - 1 ks

     218 - RH hlavní rozváděč 600A/10kA,3 pole,nacenit a vyrobit dle dokumentace - 1 ks

     219 - Rozváděč skříňový R1 ,200A / 10kA; 1 pole ; nacenit a vyrobit dle dokumentace - 1 ks

     220 - Rozváděč R2 /40A/10kA dle výkresové dokumentace vč.svodiče bleskových proudů - 1 ks

     Hodinové zúčtovací sazby

     221 - provozní a technické zajištění - 120 hod.

     222 - Zapojení boileru či osoušeče rukou - 1 hod.

     223 - Zhotovení projektové dokumentace - 100 hod.

     224 - demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky - 100 hod.

     225 - elektroinstalace podlahových krabic - 20 hod.

     226 - Revize elektro výchozí - 100 hod.

     227 - skutečný stav - pasport elektroinstalace - 75 hod.

     Vedlejší rozpočtové náklady

     228 - Zařízení staveniště - 1 …


     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     SKR

      Materiál

      1 - Dat.rozvaděč 42U š 800 x hl. 800 mm, prosklený, stojanový, robustní svařovaná konstrukce, nosnost až 1000 kg - 1 ks

      2 - Sada zesílených koleček - 4 ks - 750 kg - 1 ks

      3 - Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor - 1 ks

      4 - Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks - 20 ks

      5 - Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, UTE - 1 ks

      6 - Osazený patch panel 24xRJ45 Cat.5E STP 1U černý - beznástrojový - 4 ks

      7 - 19" vyvazovací panel 2U - 5 ks

      8 - Kabel Cat.5E FTP LSOH 300MHz - 4 720,000 m

      9 - Dat.zásuvka zásuvka 2xRJ45 cat.5E STP TL 80x80mm na omítku bílá šikmá s dvířky - 35 ks

      10 - Konektor na drát RJ45 Cat.5E STP - 4 ks

      11 - Patch kabel Cat.5E STP PVC šedý 1 m - 79 ks

      12 - Krabice přístrojová pro datovou zásuvku na povch - 39 ks

      13 - Krabice přístrojová 68 hluboká se zasl. víčkem - 2 ks

      14 - Stahovací pásek 200/4,5 - 1 000,000 ks

      15 - Kabelový kanál dutý 140x70 D bílý - 10 m

      16 - Kabelový kanál/instalační lišta bílý plast - 40x20 - 88 m

      17 - Tuhá elektroinstalační trubka PVC - bílá 20 mm vč. Příchytek - 12 m

      18 - Kabelová příchytka kovová - 2 kabely UTP - komplet - 890 ks

      19 - Kabelová lávka 54/400 drátěná vč. uchycení na strop, uzemnění, rychlospojek a spojovacího materiálu, pozink - 6 m

      20 - Kabelová lávka 54/150 drátěná vč. uchycení na strop, uzemnění, rychlospojek a spojovacího materiálu, pozink - 100 m

      21 - Protipožární pěna na prostupy 90 min. - 700 ml - 5 ks

      22 - Protipožární tmel 90 min. - 310 ml - 5 ks

      23 - Podružný materiál - 1 ks

      MONTÁŽ SKR

      24 - Montáž + osazení datové skříně - 1 ks

      25 - Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 10mm - 4 720,000 m

      26 - Měření UTP port - 79 ks

      27 - Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet - 39 ks

      28 - Montáž - konektor RJ 45 - 4 ks

      29 - Ukončení kabelu UTP v rozvaděči - 79 ks

      30 - Krabice přístrojová na povrch - 39 ks

      31 - Kabelová příchytka kovová - komplet - 890 ks

      32 - Kabelová lávka - montáž - 106 m

      33 - Kabelový kanál/lišta - montáž - 98 m

      34 - Montáž trubky 16 - 48 mm na povrch - 12 m

      35 - Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení - 20 ks

      36 - Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení - 2 ks

      37 - Aplikace mont/požární pěny do otvorů - 5 ks


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Chlazení

       Upravy povrchů vnitřní

       1 - Finální zapravení prostupů a drážek, předmětem stavby - 0

       2 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi - 1 m2

       Prorážení otvorů

       3 - Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 8 cm - 4 kus

       4 - Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC - 8 kus

       5 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm - 18 m

       6 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 0,2 t

       7 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 0,2 t

       8 - Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - 0,2 t

       Chlazení 1

       9 - Venkovní jednotka 16 kW - 1 ks

       10 - Ocelová konzola pro upevnění - 1 ks

       11 - Montáž venkovní jednotky - 1 ks

       12 - El. přívod k venk. jednotce vč. jištění, předmětem elektro - 0

       13 - Vnitřní kazetová jednotka 4,0 kW - 4 ks

       14 - Montáž vnitřní jednotky, včetně ovládání - 4 ks

       15 - El. propojení vnitř. a venk. jednotky - 1 hod

       16 - LCD kabelové ovládání - 4 ks

       17 - Měděné potrubí chladiva, izolace, montáž - 65 m

       18 - Doplnění chladiva - 1 kg

       19 - Uchycení potrubí - 22 m

       20 - Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu předání - 3 hod

       21 - Topná/chladicí zkouška - 24 h

       22 - Přesun hmot pro chlazení, výšky do 12 m - 0,5 t

       23 - Příplatek zvětšený přesun, chlazení do 500 m - 0,5 t

       Chlazení 2

       24 - Venkovní jednotka 22,4 kW - 1 ks

       25 - Ocelová konzola pro upevnění - 1 ks

       26 - Montáž venkovní jednotky - 1 ks

       27 - El. přívod k venk. jednotce vč. jištění, předmětem elektro - 0

       28 - Vnitřní kazetová jednotka 7,1 kW - 3 ks

       29 - Montáž vnitřní jednotky, včetně ovládání - 3 ks

       30 - El. propojení vnitř. a venk. jednotky - 1 hod

       31 - LCD kabelové ovládání - 3 ks

       32 - Měděné potrubí chladiva, izolace, montáž - 42 m

       33 - Doplnění chladiva - 1 kg

       34 - Uchycení potrubí - 20 m

       35 - Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu předání - 3 hod

       36 - Topná/chladicí zkouška - 24 h

       37 - Přesun hmot pro chlazení, výšky do 12 m - 0,5 t

       38 - Příplatek zvětšený přesun, chlazení do 500 m - 0,5 t

       Chlazení 3

       39 - Venkovní jednotka 16 KW - 1 ks

       40 - Ocelová konzola pro upevnění - 1 ks

       41 - Montáž venkovní jednotky - 1 ks

       42 - El. přívod k venk. jednotce vč. jištění, předmětem elektro - 0

       43 - Vnitřní nástěnná jednotka 5,6 kW - 3 ks

       44 - Montáž vnitřní jednotky, včetně ovládání - 3 ks

       45 - El. propojení vnitř. a venk. jednotky - 1 hod

       46 - LCD kabelové ovládání - 1 ks

       47 - Měděné potrubí chladiva, izolace, montáž - 50 m

       48 - Doplnění chladiva - 1 kg

       49 - Uchycení potrubí - 7 m

       50 - Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu předání - 3 hod

       51 - Topná/chladicí zkouška - 24 h

       52 - Přesun hmot pro chlazení, výšky do 12 m - 0,5 t

       53 - Příplatek zvětšený přesun, chlazení do 500 m - 0,5 t

       Chlazení 4

       54 - Venkovní jednotka 33,5 kW - 1 ks

       55 - Ocelová konzola pro upevnění - 1 ks

       56 - Montáž venkovní jednotky - 1 ks

       57 - El. přívod k venk. jednotce vč. jištění, předmětem elektro - 0

       58 - Vnitřní kazetová jednotka 8,0 kW - 4 ks

       59 - Montáž vnitřní jednotky, včetně ovládání - 4 ks

       60 - El. propojení vnitř. a venk. jednotky - 1 hod

       61 - LCD kabelové ovládání - 1 ks

       62 - Měděné potrubí chladiva, izolace, montáž - 62 m

       63 - Doplnění chladiva - 1 kg

       64 - Uchycení potrubí - 25 m

       65 - Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu předání - 3 hod

       66 - Topná/chladicí zkouška - 24 h

       67 - Přesun hmot pro chlazení, výšky do 12 m - 0,5 t

       68 - Příplatek zvětšený přesun, chlazení do 500 m - 0,5 t

       Vedlejší náklady

       69 - Doprava - 1

       70 - Kompletační činnost zhotovitele - 1

       71 - Provozní vlivy - 1


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Vzduchotechnika

        Upravy povrchů vnitřní

        1 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi - 10 m2

        Prorážení otvorů

        2 - SDK obklady, podhledy, finální, zapravení prostupů aj. - předmětem stavby - 0

        3 - Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 10 cm - 4 kus

        4 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC - 50 kus

        5 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC - 11 kus

        6 - Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC - 4 kus

        7 - Ostatní stavební práce - 10 hod

        8 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 0,5 t

        9 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 0,5 t

        10 - Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - 0,5 t

        Zařízení VZT 1

        11 - 1.01. - Podstropní rekuperační VZT jednotka, 2 500 m3/hod při 250 Pa, do prostředí Ex - 1 ks

        12 - Montáž VZT jednotky - 1 ks

        13 - El. propojení ovládacích a regulačních prvků, VZT jednotky vč. propojovacích kabelů - 20 hod

        14 - Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu, VZT jednotky - 10 hod

        15 - Hl. el. přívod vč. jištění k rozvodnici VZT, předmětem elektro - 0

        16 - Tkaninová potrubní vyústka 11 m, DN 500 - 1 ks

        17 - Montáž vyústky - 1 ks

        18 - Zákryt nad stroje, přesné rozměry doměřit na stavbě - 1 ks

        19 - Čtyřhranné potrubí, včetně tvarovek a montáže - 34 m

        20 - Kruhové potrubí spiro, včetně tvarovek (20 %) - 16 m

        21 - Montáž kruhového potrubí spiro - 16 m

        22 - Škrtící klapka DN 250 - 2 ks

        23 - Uchycení VZT potrubí - 6 kg

        24 - Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m - 1 t

        25 - Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m - 1 t

        Zařízení VZT 2

        26 - 2.01 - Podstropní rekuperační VZT jednotka, 2 100 m3/hod při 250 Pa - 1 ks

        27 - Montáž VZT jednotky - 1 ks

        28 - El. propojení ovládacích a regulačních prvků - 20 hod

        29 - Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu, VZT jednotky - 10 hod

        30 - Hl. el. přívod vč. jištění k rozvodnici VZT, předmětem elektro - 0

        31 - Radiální ventilátor do kruhového potrubí, 1 000 m3/hod při 150 Pa - 1 ks

        32 - Montáž ventilátoru - 1 ks

        33 - Tkaninová potrubní vyústka 13 m, DN 560 - 1 ks

        34 - Montáž vyústky - 1 ks

        35 - Zákryty nad stroje, přesné rozměry doměřit na stavbě - 2 ks

        36 - Čtyřhranná vyústka 0,6x0,125 m - 6 ks

        37 - Montáž čtyřhranné vyústky - 6 ks

        38 - Čtyřhranné potrubí, včetně tvarovek a montáže - 37 m

        39 - Kruhové potrubí spiro, včetně tvarovek (20 %) - 38 m

        40 - Montáž kruhového potrubí spiro - 38 m

        41 - Uchycení VZT potrubí - 7 kg

        42 - Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m - 1 t

        43 - Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m - 1 t

        Zařízení VZT 3

        44 - 3.01 - Parapetní rekuperační VZT jednotka, 2 000 m3/hod při 250 Pa - 1 ks

        45 - Montáž VZT jednotky - 1 ks

        46 - El. propojení ovládacích a regulačních prvků - 20 hod

        47 - Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu, VZT jednotky - 10 hod

        48 - Hl. el. přívod vč. jištění k rozvodnici VZT, předmětem elektro - 0

        49 - Tkaninová potrubní vyústka 14 m, DN 315 - 2 ks

        50 - Tkaninová potrubní vyústka 16 m, DN 315 - 1 ks

        51 - Montáž vyústky - 3 ks

        52 - Stěnová mřížka 300x300 mm - 2 ks

        53 - Montáž stěnové mřížky - 2 ks

        54 - Kruhové potrubí spiro, včetně tvarovek (20 %) - 35 m

        55 - Montáž kruhového potrubí spiro - 35 m

        56 - Čtyřhranné potrubí, včetně tvarovek a montáže - 4 m

        57 - Uchycení VZT potrubí - 4 kg

        58 - Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m - 1 t

        59 - Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m - 1 t

        Zařízení VZT 4

        60 - 4.01 - Nástěnná rekuperační VZT jednotka, 500 m3/hod při 150 Pa - 1 ks

        61 - Elektrický dohřívač - 1 ks

        62 - Dotykový ovladač - 1 ks

        63 - Montáž VZT jednotky - 1 ks

        64 - El. propojení ovládacích a regulačních prvků - 10 hod

        65 - Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu, VZT jednotky - 6 hod

        66 - Hl. el. přívod vč. jištění k rozvodnici VZT, předmětem elektro - 0

        67 - Fasádní přechod 350x350x250 mm - 2 ks

        68 - Protidešťová žaluzie 350x350 mm - 2 ks

        69 - Montáž protidešťové žaluzie a přechodu - 4 ks

        70 - d100 talířový ventil přívodní kovový - 8 ks

        71 - d125 talířový ventil přívodní kovový - 1 ks

        72 - d125 talířový ventil odvodní kovový - 4 ks

        73 - Montáž distribučních prvků - 13 ks

        74 - SPIRO 100 spiropotrubí - 20 m

        75 - SPIRO 125 spiropotrubí - 9 m

        76 - SPIRO 160 spiropotrubí - 12 m

        77 - SPIRO 200 spiropotrubí - 6 m

        78 - SPIRO 250 spiropotrubí - 42 m

        79 - Montáž kruhového potrubí hladkého - 89 m

        80 - OS 90° 125 oblouk segmentový - 10 ks

        81 - OS 90° 160 oblouk segmentový - 2 ks

        82 - OS 90° 200 oblouk segmentový - 4 ks

        83 - OS 90° 250 oblouk segmentový - 6 ks

        84 - OS 45° 250 oblouk segmentový - 3 ks

        85 - OS 30° 250 oblouk segmentový - 4 ks

        86 - PRO 125/100 přechod osový - 4 ks

        87 - PRO 200/160 přechod osový - 2 ks

        88 - PRO 250/200 přechod osový - 4 ks

        89 - OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná - 4 ks

        90 - OBJ 90° 200/125 odbočka jednostranná - 2 ks

        91 - OBJ 90° 250/125 odbočka jednostranná - 5 ks

        92 - OBJ 90° 250/200 odbočka jednostranná - 2 ks

        93 - Montáž tvarovek - 52 ks

        94 - Uchycení VZT potrubí - 2 kg

        95 - Izolace, tl. 20 mm - 40 m2

        96 - Montáž tepelné izolace - 40 m2

        97 - Požární tmel - 1 ks

        98 - Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m - 0,4 t

        99 - Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m - 0,4 t

        Zařízení VZT 5

        100 - . - 0

        Zařízení VZT 6

        101 - 6.01 - Radiální ventilátor do podhledu, 120 m3/hod při 100 Pa - 6 ks

        102 - nastavitelný doběhový spínač - 6 ks

        103 - El. přívod k zařízení vč. jištění, předmětem elektro - 0

        104 - Montáž ventilátoru a spínače - 6 ks

        105 - El. připojení, zaregulování a zprovoznění - 6 ks

        106 - d125 zpětná klapka - 1 ks

        107 - d200 zpětná klapka - 1 ks

        108 - Montáž zpětné klapky - 2 ks

        109 - d200 střešní ventilační hlavice - 1 ks

        110 - Fasádní přechod 300x300x125 mm - 1 ks

        111 - d315 žaluziová klapka samotížná - 1 ks

        112 - Montáž klapky, přechodu a ventilační hlavice - 3 ks

        113 - Kruhové potrubí spiro, včetně tvarovek (30 %) - 25 m

        114 - Obložení potrubí, předmětem stavby - 0

        115 - Uchycení VZT potrubí - 1 kg

        116 - Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m - 0,2 t

        117 - Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m - 0,2 t

        Zařízení VZT 7

        118 - 7.01 - Radiální ventilátor do podhledu, 120 m3/hod při 100 Pa - 1 ks

        119 - 7.02 - Radiální ventilátor do podhledu, 200 m3/hod při 100 Pa - 1 ks

        120 - Montáž ventilátoru - 2 ks

        121 - El. přívod k zařízení vč. jištění, předmětem elektro - 0

        122 - Spínání ventilátorů předmětem elektro, pravidelné provětrávání dle času - 2 ks

        123 - El. připojení, zaregulování a zprovoznění - 2 ks

        124 - Fasádní přechod 300x300x125 mm - 2 ks

        125 - Fasádní přechod 300x300x160 mm - 1 ks

        126 - Mřížka 300x300 mm pro přívod venkovního vzduchu, ručně uzavíratelná - 1 ks

        127 - d315 žaluziová klapka samotížná - 2 ks

        128 - Protidešťová žaluzie 300x300 mm - 1 ks

        129 - Montáž mřížek, klapek a fasádního přechodu - 7 ks

        130 - d125 zpětná klapka - 1 ks

        131 - d160 zpětná klapka - 1 ks

        132 - Montáž zpětné klapky - 2 ks

        133 - SPIRO 125 spiropotrubí - 22 m

        134 - SPIRO 160 spiropotrubí - 11 m

        135 - Montáž kruhového potrubí hladkého - 39 m

        136 - Uchycení VZT potrubí - 1 kg

        137 - Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m - 0,1 t

        138 - Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m - 0,1 t

        Zařízení VZT8

        139 - 8.01. - Podstropní rekuperační VZT jednotka, 1 000 m3/hod při 150 Pa - 1 ks

        140 - Montáž VZT jednotky - 1 ks

        141 - El. propojení ovládacích a regulačních prvků - 20 hod

        142 - Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu, VZT jednotky - 10 hod

        143 - Hl. el. přívod vč. jištění k rozvodnici VZT, předmětem elektro - 0

        144 - SPIRO 355 spiropotrubí, včetně tvarovek (20%) - 40 m

        145 - Montáž kruhového potrubí hladkého - 40 m

        146 - Uchycení VZT potrubí - 2 kg

        147 - Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m - 0,5 t

        148 - Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m - 0,5 t

        Vedlejší náklady

        149 - Doprava - 1

        150 - Kompletační činnost zhotovitele - 1

        151 - Provozní vlivy - 1


        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Venkovní plochy

         Zemní práce

         1 - Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek ("1.02.R1-157"65) - 65 m2

         2 - Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - 25,646 m3

         - "KOMUNIKACE-v odstranění podkladu"0 - 0
         - "ČISTÍCÍ ZÓNA"(3,05+3,3)*0,45 - 2,858
         - "PŘÍDLAŽBA"15*0,2 - 3
         - "CHODNÍk"38*0,4 - 15,2
         - "OKAPOVÝ CHODNÍK"55*0,2 - 11
         - "RUČNÍ"-6,412 - -6,412

         3 - Ruční výkop jam, rýh a šachet ("20 % VÝKOPU"32,058*0,2) - 6,412 m3

         4 - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ((25,646+6,412)+(65*0,1)) - 38,558 m3

         5 - Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění (65*0,15) - 9,75 m3

         6 - Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m (9,75*15) - 146,25 m3

         7 - Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - 38,558 m3

         8 - Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění (" Dovoz ornice " 9,75) - 9,75 M3

         9 - Uložení sypaniny na skládky - 38,558 m3

         10 - Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 38,558*1,6) - 61,693 t

         11 - Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 ("1.02.R1-157") - 65 M2

         12 - Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 ( Rozprostření ornice pro zatravnění) - 65 M2

         13 - zemina pro terénní úpravy - ornice (65*0,1*1,6) - 10,4 t

         14 - Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - 65 m2

         15 - osivo směs travní parková (55*0,1) - 5,5 kg

         16 - Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (3,05+74+160+15+38+3,3+55) - 348,35 m2

         17 - Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 - 65 m2

         18 - Zalití travin vodou - 65 M2

         19 - Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m - 1 M3

         20 - Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m - 30 M3

         Komunikace pozemní

         21 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm (komunikace+manip. plocha: 74+160) - 234 m2

         22 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 11-22 mm tl 250 mm (chodník-viz 1.02.R1 - 38 m2

         23 - Podklad z drtě 4-8 tl 40 mm - 38 m2

         24 - Podklad ze štěrkodrtě 0-63 ŠD tl 200 mm - 249 m2

         - komunikace+manip. plocha: 74+160 - 234
         - přídlažba - 15

         25 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (okap.chodník: "u 113") - 55 m2

         26 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m (komunikace+manip. plocha: 74+160) - 234 m2

         27 - Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 (komunikace+manip. plocha: 74+160) - 234 m2

         28 - Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm (okap.chodník-viz 1.02.R1) - 55 m2

         29 - Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2 (komunikace+manip. plocha: (74+160)*2) - 468 m2

         30 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (komunikace+manip. plocha: 74+160) - 234 m2

         31 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm (komunikace+manip. plocha: 74+160) - 234 m2

         32 - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (chodník-viz 1.02.R1) - 38 m2

         33 - dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní (38*1,05) - 39,9 m2

         Ostatní konstrukce a práce, bourání

         34 - Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (přídlažba: 43,5+3,5) - 47 m

         35 - přídlažba 50x25x8 cm (47*2*1,01) - 94,94 kus

         36 - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - 6,7 m

         - vyrovnání výšk. rozdílu u stáv. chodníku - 1,9
         - venku u 104 (4,3+0,5) - 4,8

         37 - obrubník betonový silniční 1000x150x250mm - 7 m

         38 - Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - 102 m

         - 0,5+1,8+0,5+4,2+0,5+1,8+0,5+4,2+0,5+1,8+0,5+4,2+0,5+3,5+1 - 26
         - 1,0+8,5 - 9,5
         - 4,2+43,025+5,4+0,5 - 53,125
         - 1,375+0,5 - 1,875
         - 0,5+1,2+0,5 - 2,2
         - 0,5+3,5+1,2+2,4+1,2+0,5 - 9,3

         39 - obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm (102*1,01) - 103,02 kus

         40 - Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - 14,429 m3

         - přídlažba: 47*0,5*0,2 - 4,7
         - obrubníky silniční: 6,7*0,4*0,3 - 0,804
         - Obrubníky chodníkové: 102*0,35*0,25 - 8,925

         41 - Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 (pod kačírek) - 55 m2

         42 - Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - 57,275 m

         - u103: (4,1+4,9) - 9
         - po kostkách: 4,5+43,025+0,75 - 48,275

         43 - Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm (u B2) - 2 m

         Bourání konstrukcí

         44 - Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (7,7*1,6) - 12,32 m2

         45 - Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z betonu - 24,288 m2

         - přídlažba: (4,2+43,025+0,75+0,6)*0,5 - 24,288

         46 - Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - 113,385 m2

         - asfalt.plochy u 103: 4,1*4,85 - 19,885
         - asfalt.plochy u výtahu: 17*5,5 - 93,5

         47 - Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm - 113,385 m2

         - u 103: 4,1*4,85 - 19,885
         - u výtahu: 17*5,5 - 93,5

         48 - Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - 15,2 m

         - u B2: 4,3+2,2+7,85 - 14,35
         - u 103: 0,85 - 0,85

         49 - Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 - 17,764 m3

         - okapový chodník: (5,4*0,5*4+1,0)*0,15 - 1,77
         - bet. chodník: (15,5*4,3-7,2*1,6+0,55*1)*0,2 - 11,136
         - pod přídlažbou: 24,288*0,2 - 4,858

         Přesun sutě

         50 - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 165,45 t

         51 - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (165,45*9) - 1 489,050 t

         52 - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - 165,45 t

         57 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 (kros: 3,142+3,116+39,08) - 45,338 t

         58 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 (kros: 24,945) - 24,945 t

         59 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (kros: 85,039+10,128) - 95,167 t

         Přesun hmot

         54 - Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - 435,467 t

         Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

         55 - Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m - 60,55 m2

         - u B2: 35,5*0,5 - 17,75
         - u B2: 12,0*0,65 - 7,8
         - vpředu: (43+4,5)*0,5 - 23,75
         - u výtahu: (5,5+17)*0,5 - 11,25

         56 - Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m - 0,036 t


         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         Vedlejší rozpočtové náklady

          Průzkumné, geodetické a projektové práce

          1 - Inženýrsko-geologický průzkum - 1 soub

          2 - Geodetické práce po výstavbě - 1 soub

          3 - Dokumentace pro provádění stavby - 1 soub

          4 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 1 soub

          Zařízení staveniště

          5 - Zařízení staveniště - 1 soub

          6 - Zabezpečení staveniště - 1 soub

          Inženýrská činnost

          7 - Zkoušky a ostatní měření - 1 soub

          8 - Zkoušky zatěžovací - 1 …

          9 - Ostatní zkoušky - 1 …

          10 - Revize - 1 soub

          11 - Kompletační činnost - 1 soub

          Provozní vlivy

          12 - Provoz investora, třetích osob - 1 soub

          Ostatní náklady

          13 - Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu s platnými předpisy - 1 soubor

          14 - Rozbor výkopku dle vyhl. 294/2005 Sb. příloha č.10, tabulka 10.1 a 10.2 - 1 soubor

          15 - Rozbor suti - 1 soubor


          Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


          Vaše firemní údaje

          Navláčil stavební firma, s.r.o.

          Bartošova 5532
          Zlín, 76001

          Ing. Martin Mercek

          Tel: 770 185 728
          Email: mercek@navlacil.cz