Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích
Místo stavby: parcelní čísla: st. 125/1-3, 125/5, 657/1-2, 644/2-3, 644/7 a 2453/2 a 644/10, vše v k.ú. Luhačovice 688576
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Lázně Luhačovice, a. s.
IČ: 46347828
Adresa: Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
duben 2021 – prosinec 2022

Popis rozdělení stavby

SO-1 – Vodoléčebný ústav
Zpřístupněný památkově chráněný objekt Vodoléčebného ústavu bude využíván jako expozice s autentickými prvky vodoléčebných procedur počátku 20. století, doplněný expozicí věnovanou Dušanu Jurkovičovi a Leoši Janáčkovi. V 1.PP bude vybaven zázemím návštěvníků a v 2.NP prostorem pro odbornou práci se sbírkami (inspekční pokoj).

SO-2 – Palmový skleník a depozitář lázeňských technologií
Bývalé Sirné a slatinné lázně budou zčásti využity pro depozitář lázeňských technologií doplňující expozice ve Vodoléčebném ústavu, zčásti pak upraveny pro expozici tropických rostlin z lázeňského parku (objekt je upraven pro jejich zimování do podoby temperovaného “palmového skleníku”), v letním období bude sloužit i pro tematické krátkodobé výstavy.

SO-3 – Vstupní a technický objekt
Objekt slouží dnes jako trafostanice pro přilehlou část lázeňského areálu a výměníková stanice tepla, dále jako archiv Lázní Luhačovice a.s., dílny údržby apod. Upravena bude pouze východní část. V návaznosti na příjezdovou cestu a parkování zde bude hlavní vstup do areálu. V západní části zůstane nadále výměníková stanice a trafostanice, bude zde opraven pouze exteriér. Podzemním koridorem budou nově bezbariérově propojeny objekty SO-03 a SO-01.

SO-4 – Sluneční a říční lázně
Užívání Slunečních a říčních lázní zůstane nezměněno – okrasný bazén doplněný zelení a napájený říční vodou bez koupání, od okolí oddělen převlékacími kabinkami.
Následně jsou řešeny inženýrské objekty – přeložky.

SO-06 – Zpevněné plochy a krajinářské úpravy

IO – 10 Areálové rozvody NN
IO – 11 Areálové rozvody SLB
IO – 12 Přeložka telekomunikační přípojky
IO – 13 Přeložka veřejného osvětlení
IO – 14 Přeložky NN
IO – 15 Přeložka Telecom
IO – 16 Úprava předávací stanice a páteřní rozvody ÚT mezi objekty
IO – 17, 18 – Kanalizace
IO – 19 – Vodovod

Projektová dokumentace

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Bc. Josef Jílek

Tel: 725 453 886
Email: jilek@navlacil.cz