Městská knihovna Mohelnice

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Městská knihovna Mohelnice
Místo stavby: ulice U Brány, Mohelnice, parcela č. 42, k.ú. Mohelnice
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Město Mohelnice
IČ: 00303038
Adresa: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
březen 2021 – říjen 2022

Projektová dokumentace

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Ing. Martin Mercek

Tel: 770 185 728
Email: mercek@navlacil.cz