BLAZE HARMONY s.r.o. – Výrobní hala II

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: BLAZE HARMONY s.r.o. – Výrobní hala II
Místo stavby: Trnávka parcela č. 693/3, 751 31 Lipník nad Bečvou
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: BLAZE HARMONY s.r.o.
IČ: 26878291
Adresa: Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
do 31.10.2021
5. CENA ZAKÁZKY
60 000 000 Kč

Penzion Na mlýně

Stavba je členěna na

  • SO 01 – Administrativní objekt
  • SO 02 – Výrobní hala a vývoj
  • SO 03 – Zpevněná plocha a oplocení
  • SO 04 – Inženýrské sítě
  • SO 05 – Sadové úpravy
  • IO001 – Přípojka VN+TR
  • IO002 – Zkapacitnění vodovodu
  • Vedlejší rozpočtové náklady

Projektová dokumentace

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení (.xlsx)
SO 01 Administrativní objekt ;
SO 02 Výrobní hala a vývoj ;
SO 03 Zpevněná plocha a oplocení ;
SO 04 Inženýrské sítě ;
SO 05 Sadové úpravy ;
IO 001 Přípojka VN+TR ;
IO 002 Zkapacitnění vodovodu ;
Vedlejší rozpočtové náklady ;
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Ing. Martin Mercek

Tel: 770 185 728
Email: mercek@navlacil.cz